Energetická účinnosť

Energetická účinnosť je jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie Parížskej dohody. Optimalizáciou svetovej spotreby energie a schopnosťou vyrábať viac z menšieho množstva energie môžeme uspokojiť zvýšený dopyt po energii a zároveň znížiť emisie CO2. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry by zvýšenie účinnosti mohlo v nasledujúcich 20 rokoch predstavovať viac ako 40 % zníženia emisií.

Až 50 % súčasného potenciálu úspor energie pochádza z priemyselného sektora a 30 % možno dosiahnuť v budovách. Riešenia, ktoré umožňujú tieto zlepšenia energetickej účinnosti, už existujú! V spoločnosti Alfa Laval sme strávili desaťročia vývojom technológií doskových výmenníkov tepla, ktoré pomáhajú podnikom optimalizovať využívanie energie v ich procesoch. Naše zariadenia sa používajú vo všetkých oblastiach od ťažkého výrobného priemyslu až po dátové centrá, vykurovanie a chladenie domácností a v mnohých ďalších oblastiach. Naše jedinečné tepelné riešenia vám umožnia ušetriť obrovské množstvo energie, a tým znížiť emisie uhlíka - bez ohľadu na to, ako ju využívate!

cleantech_energy_efficiencyv2.jpg

Partnerstvá na urýchlenie Vašej udržateľnosti

Každý ušetrený kW energie má rovnakú hodnotu ako výroba jedného kW čistej energie. V spoločnosti Alfa Laval vieme, ako zefektívniť vaše procesy - a zvýšiť ich udržateľnosť. Už viac ako 90 rokov vyvíjame doskové výmenníky tepla na optimalizáciu prenosu tepla pri vykurovaní a chladení.

V tomto videu sa dozviete, ako naše inovatívne riešenia už podporujú zvýšenú potrebu zákazníkov v oblasti energetickej účinnosti a znižovania emisií.

Energetická účinnosť je pre Vás výhrou

Zoznámte sa s Julienom Gennetierom, viceprezidentom pre energetiku spoločnosti Alfa Laval a jedným z popredných odborníkov na energetickú účinnosť. V tomto videu Julien vysvetľuje, ako môžu úspory energie výrazne ovplyvniť nielen našu planétu. Je to tiež inteligentný spôsob, ako znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť. Inými slovami: výhra pre všetkých!

 

Priekopnícke partnerstvo dvoch lídrov v oblasti udržateľnosti

Alfa Laval a Stena Recycling sa spojili a vytvorili šikovné, udržateľné a ľahko použiteľné riešenie na zlepšenie cirkulácie v našom priemysle. Tento nový výmenný program s názvom Re-Made to matter umožní zhodnotiť až 100 % cenných kovov nachádzajúcich sa v starých výmenníkoch tepla. Ich výmenou za modernejšie konštrukcie môžeme tiež umožniť zvýšenie účinnosti na úsporu energie, ako aj zníženie uhlíkovej stopy.

Ďalšie informácie o partnerstve a našom riešení

Servis pre optimalizáciu energetickej účinnosti

Optimalizujte účinnosť prenosu tepla svojich doskových výmenníkov tepla ich správnou údržbou. Účinné doskové výmenníky tepla a správny servis môžu ušetriť 100 GW a 50 miliónov ton CO2.

Service CleanTech puff 640x360

Aká dôležitá je pre Vás energetická účinnosť?

Aký je skutočný potenciál účinnejších technológií doskových výmenníkov tepla? Z globálneho hľadiska je potenciál úspor energie obrovský. Keď porovnáte energetický vplyv v našich mestách alebo dokonca v našich domovoch, začnete vidieť, čo je skutočne možné.

Novoinštalované doskové výmenníky tepla Alfa Laval umožňujú našim zákazníkom ušetriť 50 GW energie ročne. To je rovnaké množstvo energie, aké je potrebné na vykurovanie 10 miliónov európskych domov ročne.

Úspora energie je však len časťou príbehu. 50 GW znamená aj zníženie globálnych emisií CO2 o 25 miliónov ton, čo je množstvo, ktoré ročne vypustí mesto Paríž.

A to sú len nové inštalácie výmenníkov tepla. Predstavte si exponenciálny vplyv miliónov účinných doskových výmenníkov tepla inštalovaných na celom svete, ktoré sa každoročne znásobujú. Začínate si uvedomovať náš potenciál urýchliť globálnu udržateľnosť.

Zaujíma vás, aký prínos môže mať tento postup pre Vaše procesy? Kontaktujte nás ešte dnes a naši odborníci Vás budú kontaktovať!


Kontaktujte nás

Cleantech_hero_image_Paris_1200x627.jpg

Cleantech-solfjader-vignette_new.jpg

Pozrite sa na všetky čísla

Odborníci spoločnosti Alfa Laval na udržateľnosť úzko spolupracujú s partnermi na celom svete, prakticky vo všetkých možných odvetviach. Ako veľmi môžeme minimalizovať spotrebu energie v rafinériách? Akým spôsobom sa dá znížiť uhlíková stopa dátových centier? Alebo sa zaujímate o úspory energie v chemickom priemysle či v budovách a stavebníctve?

Máme k dispozícii podrobné údaje o znížení spotreby energie a emisií, ktoré technológia doskových výmenníkov tepla Alfa Laval umožňuje v širokom spektre priemyselných odvetví. Kliknite sem a získajte prístup k týmto údajom a mnohým ďalším!


Viac informácií

Energy Hunter – Honba za odpadovou energiou

Aby sme zlepšili energetickú účinnosť, musíme všetci začať vyhľadávať a znižovať množstvo odpadovej energie. Spoločnosť Alfa Laval disponuje technológiami, odbornými znalosťami a službami na maximalizáciu účinnosti prenosu tepla. Použite náš nový nástroj a vypočítajte, koľko môžete ušetriť už dnes.

 

Zistite viac

Energy_Hunter_screen_view.jpg

cleantech_emission_reduction201201.jpg

Zníženie emisií

Zníženie emisií uhlíka oproti súčasnému stavu je najväčšou výzvou súčasnosti. Takýto zložitý problém sa nedá vyriešiť jednoduchým riešením. V skutočnosti ich bude potrebný veľký počet.

Okrem doskových výmenníkov tepla, ktoré umožňujú vyššiu účinnosť pri znižovaní spotreby energie, pomáhajú osvedčené technológie spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla a separáciu zákazníkom v rôznych priemyselných odvetviach znižovať emisie rôznymi spôsobmi.

Kliknite sem a dozviete sa, ako pomáhame urýchliť nové riešenia pre zachytávanie uhlíka, prírodné chladivá a chladivá s nízkym GWP a mnohé ďalšie.

 

Zistite viac

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Rekuperácia odpadového tepla

Čo sa deje s teplom, ktoré vzniká pri vašich procesoch? Ak ho necháte uniknúť do okolitého vzduchu, pripravujete sa o jeden z najúčinnejších spôsobov, ako zvýšiť energetickú účinnosť Vašej prevádzky.

Pomocou správnej technológie výmeny tepla môžete zhodnocovať vysokoteplotné teplo vznikajúce pri priemyselných procesoch, ale aj nízkoteplotné teplo zachytávané tepelnými čerpadlami, napríklad pri chladení dátových centier alebo úprave vody. Toto teplo sa potom môže využívať na rôzne účely, od centrálneho zásobovania teplom až po výrobu elektriny.

Kliknite sem a dozviete sa viac o rozsiahlych skúsenostiach spoločnosti Alfa Laval v tejto oblasti a o tom, ako Vám môžeme pomôcť.


Viac informácií

Prítomnosť v širokej škále priemyselných odvetví

Vysoko výkonné doskové výmenníky tepla sa používajú na úsporu tepla a zníženie emisií v priemyselných procesoch na celom svete. Dnes sme súčasťou všetkých priemyselných odvetví od ťažkej výroby až po dátové centrá, HVAC a mnohé ďalšie.

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

Vedeli ste, že tepelné čerpadlá sú štyrikrát účinnejšie pri vykurovaní a chladení obytných budov ako tradičný kotol?

Tepelné čerpadlá založené na výmenníkoch tepla Alfa Laval ušetria ročne až 29 TWh elektrickej energie a znížia emisie uhlíka o 6,6 milióna ton.

Ušetrená elektrická energia sa rovná množstvu potrebnému na vykurovanie 2,7 milióna čínskych domácností.

Koľko môžete ušetriť pri prevádzke systému HVAC?

 

Viac informácií

cleantech_energy_efficiency_refinery_refrigeration.jpg

Chladenie

Predstavte si, že by sa vo všetkých nových chladiacich zariadeniach namiesto tradičnej technológie používali kompaktné doskové výmenníky tepla. Tým by sa ušetrilo 628 GWh elektrickej energie a znížili by sa emisie o 144 000 ton - každý rok!

Úspora energie sa rovná množstvu energie, ktoré sa spotrebuje na chladenie 290 000 domov v Singapure. Zníženie emisií sa rovná emisiám vypusteným počas 470 letov z Londýna do Šanghaja.

Čo môžeme urobiť pre Vaše chladiace systémy?

 

Viac informácií

cleantech_data_centerv2.jpg

Chladenie dátového centra

Predstavte si, že by všetky dátové centrá nainštalovali do roku 2030 doskové výmenníky tepla, ktoré by umožnili bezplatné chladenie. To by mohlo ušetriť 30 TWh elektrickej energie - čo zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie celého Nového Zélandu! Zároveň by sa znížili emisie o 7 miliónov ton, čo je množstvo, ktoré sa ročne vyprodukuje v Bostone.

Umožňuje to účinnejšie chladenie pomocou doskových výmenníkov tepla Alfa Laval.

Ste zvedaví, čo môžeme urobiť pre Vaše dátové centrum?


Viac informácií

cleantech_energy_efficiency_refinery_main_img.jpg

Rafinéria ropy

Vedeli ste, že rafinácia ropy predstavuje 6-8 % celkovej priemyselnej spotreby energie?

Len si predstavte, že by všetky rafinérie nahradili tradičnú technológiu výkonnými doskovými výmenníkmi tepla Alfa Laval. To by znížilo celosvetovú spotrebu energie o 23 %. Tým by sa znížilo množstvo CO2 o 245 miliónov ton, čo zodpovedá množstvu emisií vyprodukovaných Španielskom za jeden rok!

Viac informácií nájdete v celom našom článku.

 

Viac informácií

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrochémia

Vedeli ste, že doskový výmenník tepla Alfa Laval prenáša teplo až päťkrát účinnejšie ako tradičná technológia rúrkových výmenníkov tepla?

Ak by všetky petrochemické závody používali účinnejšie doskové výmenníky tepla Alfa Laval, mohli by sme znížiť spotrebu energie o 132 TWh ročne, čím by sme z našej atmosféry eliminovali 28 miliónov ton CO2! To zodpovedá emisiám mesta Čching-tao.

Máte záujem zistiť, ako Vám môžeme pomôcť zlepšiť udržateľnosť procesov?


Viac informácií

cleantech_energy_efficiency_refinery-service.jpg

Servis

Vedeli ste, že ak by všetky nainštalované výmenníky tepla pracovali na "maximum", došlo by k zníženiu globálnych emisií CO2 o 1 - 2,5 %? Jediné, čo musíte urobiť, je zabezpečiť optimálny výkon správnym čistením a údržbou.

Takto Vás môže vo Vašej prevádzke podporiť široké portfólio služieb spoločnosti Alfa Laval v oblasti výmenníkov tepla.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá

Kontaktujte nás 

Chcete sa dozvedieť viac o našich udržateľných riešeniach? Vyplňte formulár a bude vás kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.