Čistá energia

Dekarbonizácia je jednou z najzložitejších výziev súčasnosti. Bude si to vyžadovať úplnú transformáciu nášho globálneho energetického systému, čo znamená, že neexistuje jediné alebo jednoduché riešenie. Dosiahnutie cieľov Parížskej klimatickej dohody si bude vyžadovať kombináciu technológií a riešení a pokrok v oblasti čistej energie bude jedným z hlavných faktorov, ktoré k tomu prispejú.

Spoločnosť Alfa Laval vyvinula širokú škálu pokročilých technológií prenosu tepla a separácie, ktoré sa už používajú pri prechode na čistejšiu energiu. V úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi a partnermi urýchľujeme transformáciu energetickej infraštruktúry s cieľom vyvinúť udržateľné energetické riešenia od zeleného vodíka, Power-to-X, palivových článkov a uskladňovania energie až po biopalivá, zachytávanie a ukladanie uhlíka a mnohé ďalšie.

cleantech_clean_energy_spotv2.jpg


cleantech-WHE-chart-final.png

Dekarbonizácia: kombinácia prístupov

Výzva dekarbonizácie je dvojaká: musíme súčasne podporiť rýchlo rastúci dopyt po energii a znížiť emisie CO2, aby sme splnili ciele Parížskej klimatickej dohody.

Ako ukazuje tento graf, na zvrátenie súčasných trendov a nasmerovanie na cestu "udržateľného rozvoja", aby sme splnili parížske ciele, je potrebná kombinácia technológií a nových palív. V oblasti čistej energie zelená časť ilustruje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú obnoviteľné zdroje energie. Oranžová časť grafu zároveň ukazuje, že nové, čistejšie palivá a zachytávanie uhlíka budú rovnako dôležité.

Spoločnosť Alfa Laval už spolupracuje so zákazníkmi, aby im pomohla podporiť prechod na čistejšiu energiu. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme pomôcť Vašej firme.

Prítomnosť vo všetkých sektoroch

Vďaka špičkovým technológiám prenosu tepla a separácie spoločnosť Alfa Laval podporuje prevádzky na celom svete pri prechode na čistú energiu. Vyberte si oblasť nižšie a dozviete sa viac o tom, ako Vás môžeme podporiť ešte dnes.

Cleantech-hydrogen-intro-final.jpg

Zelený vodík

Počuli ste, že vodík by mohol do roku 2050 predstavovať 24 % trhu s energiou? Vďaka ekologickému vodíku máme k dispozícii energetické riešenie s nulovými emisiami, ktoré sa môže využívať ako palivo v doprave a pri výrobe energie, ako teplo v ťažkom priemysle a v budovách a ako dôležitá surovina v chemickom priemysle. Zistite, ako možno naše riešenia na prenos tepla a odsoľovanie využiť na efektívnu výrobu, skladovanie a prepravu ekologického vodíka.

Viac informácií

Cleantech-Fuel-cells-intro-img-final.jpg

Palivové články

Palivové články budú jedným zo základných prvkov pri riešení našej energetickej transformácie. Hľadáte informácie o polymérnych elektrolytových membránach (PEM), palivových článkoch (SOFC) alebo riešeniach palivových článkov pre stacionárne aplikácie? Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti tepelných technológií Vám spoločnosť Alfa Laval pomôže splniť požiadavky náročných aplikácií.


Viac informácií

Cleantech-P2X-intro-final.jpg

Technológia Power-to-X (P2X)

Technológia Power-to-X zahŕňa premenu elektrickej energie na plynné, kvapalné palivá alebo chemikálie vrátane e-amoniaku, e-metanolu, metánu, zeleného vodíka a syntézneho plynu. Týmto spôsobom môže umožniť zníženie emisií uhlíka v priemyselnom, dopravnom a energetickom sektore, ako aj poskytnúť dôležité riešenie pre uskladňovanie energie. Vďaka desaťročiam skúseností s poskytovaním moderných riešení pre chemický priemysel môže spoločnosť Alfa Laval podporiť požiadavky Power-to-X pomocou rozmanitého portfólia účinných výmenníkov tepla.


Viac informácií

Cleantech-energy-storage.jpg

Uskladňovanie energie

Chcete sa dozvedieť, ako využívame potenciál obnoviteľných zdrojov energie 24 hodín denne, 7 dní v týždni? Dlhodobé uskladňovanie energie vo verejnom meradle je kľúčovou súčasťou tohto príbehu, pretože nestále obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltika a vietor, sa nevyrábajú vždy vtedy a tam, kde sú potrebné. Schopnosť skladovať túto energiu je preto kľúčová a efektívna technológia prenosu tepla je základom pre návrh nákladovo efektívnych riešení skladovania.


Viac informácií

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka

Možno ste už počuli o zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCU/S), ale uvedomili ste si, že technológie, ktoré to umožňujú, existujú už desaťročia? Vzhľadom na obmedzené možnosti dekarbonizácie v odvetviach, ako sú ropa a plyn, energetika, rafinéria, petrochémia a cement, budú mať CCU/S rozhodujúci význam pre budúcnosť trhu s energiou. Objavte naše portfólio zariadení na prenos tepla navrhnutých na maximalizáciu účinnosti zachytávania uhlíka.


Viac informácií

Cleantech-CSP-intro-final.jpg

Koncentrovaná solárna energia (CSP)

Výroba skutočne obnoviteľnej, čistej a využiteľnej energie je dobrým prísľubom do budúcnosti. Koncentrovaná slnečná energia (CSP) v spojení s tepelným skladovaním môže pomôcť zabezpečiť budúce dodávky energie, ako aj zásoby čerstvej vody a tepla na ďalšie využitie. Spoločnosť Alfa Laval ponúka najmodernejšie technológie, ktoré sú kľúčové pre zásobovanie solárnou energiou, pitnou vodou a teplom.


Prečítajte si viac

Cleantech-Bio-fuels-intro-img-final.png

Biopalivá

Vďaka dekarbonizácii dopravy sa biopalivá stali rýchlo rastúcim trhom. Možno už viete, že bioenergia už predstavuje 10 % svetového primárneho dopytu po energii, z čoho 7 % pochádza z biopalív? Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné portfólio tepelných a separačných zariadení na podporu výrobcov biopalív vrátane kompletných prefabrikovaných zariadení na výrobu biodiesela.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá