Znižovanie emisií

Zníženie emisií uhlíka oproti súčasnému stavu je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Bude si to vyžadovať úplnú transformáciu nášho globálneho energetického systému. Takáto zložitá úloha nemá jednoduché riešenie. Dosiahnutie cieľov dekarbonizácie stanovených v Parížskej klimatickej dohode si v skutočnosti bude vyžadovať kombináciu rôznych riešení.

Okrem doskových výmenníkov tepla, ktoré umožňujú vyššiu účinnosť na zníženie spotreby energie, pomáhajú osvedčené technológie spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla a separáciu zákazníkom v rôznych priemyselných odvetviach znižovať emisie rôznymi spôsobmi. V spolupráci s partnermi vyvíjame nové riešenia na zachytávanie uhlíka a sme tiež lídrom v oblasti výmenníkov tepla optimalizovaných pre ekologické prírodné chladivá. Prečítajte si viac informácií o týchto riešeniach a o našej práci v súvisiacich oblastiach, ako je voda z vodovodu bez kontaminácie, odstraňovanie síry a mnohé ďalšie.

cleantech_emission_reduction201201.jpg

 

cleantech-WHE-chart-final.png

Dekarbonizácia: kombinácia prístupov

Výzva dekarbonizácie je dvojaká: musíme súčasne podporiť rýchlo rastúci dopyt po energii a znížiť emisie CO2, aby sme splnili ciele Parížskej klimatickej dohody.

Ako ukazuje tento graf, na zvrátenie súčasného vývoja a nasmerovanie na cestu "udržateľného rozvoja", aby sme splnili ciele Parížskej dohody, je potrebná kombinácia technológií a nových palív. Zníženie globálnych emisií si vyžaduje investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj do technológií, ako je zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS/S).

Spoločnosť Alfa Laval už spolupracuje s mnohými zákazníkmi na podpore ich cieľov znižovania emisií. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme pomôcť Vašej firme.

Aká dôležitá je pre Vás energetická účinnosť?

Aký je skutočný potenciál účinnejších technológií výmenníkov tepla? Z globálneho hľadiska je potenciál úspor energie úžasný. Keď porovnáte energetický vplyv v našich veľkých mestách alebo dokonca v našich domovoch, začnete vidieť, čo je skutočne možné.

Novoinštalované doskové výmenníky tepla umožnia našim zákazníkom ušetriť 50 GW energie ročne. To je rovnaké množstvo energie, aké je potrebné na vykurovanie 10 miliónov európskych domácností ročne.

Úspora energie je však len časťou príbehu. 50 GW znamená aj zníženie globálnych emisií CO2 o 25 miliónov ton, čo je množstvo, ktoré mesto Paríž každoročne vypustí do atmosféry.

A to sú len nové inštalácie výmenníkov tepla. Predstavte si exponenciálny vplyv miliónov účinných doskových výmenníkov tepla inštalovaných po celom svete, ktoré sa každoročne znásobujú. Začínate si uvedomovať náš potenciál urýchliť globálnu udržateľnosť?

Zaujíma Vás, aký prínos môže mať tento postup pre Vaše procesy? Kontaktujte nás ešte dnes a naši odborníci Vás budú kontaktovať!


Kontaktujte nás

Cleantech_hero_image_Paris_1200x627.jpg

Úspora emisií v mnohých oblastiach

Doskové výmenníky tepla a separačné technológie spoločnosti Alfa Laval umožňujú znižovanie emisií v širokom spektre aplikácií. Chcete sa dozvedieť, ako Vám môžeme pomôcť znížiť emisie vo Vašej prevádzke? Vyberte si aplikáciu z nižšie uvedeného zoznamu.

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka

Možno ste už počuli o zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCU/S), ale uvedomili ste si, že technológie, ktoré to umožňujú, existujú už desaťročia? Vzhľadom na obmedzené možnosti dekarbonizácie v odvetviach, ako sú ropný a plynárenský priemysel, energetika, rafinéria, petrochémia a cementársky priemysel, budú mať CCU/S rozhodujúci význam pre budúcnosť trhu s energiou. Objavte naše portfólio zariadení na prenos tepla navrhnutých na maximalizáciu účinnosti zachytávania uhlíka.


Viac informácií

cleantech-tap-water-intro-img.jpg

Teplá voda

Spoločnosť Alfa Laval si uvedomuje, že v dnešných aplikáciách ohrevu teplej vody je bezpečnosť rovnako dôležitá ako hospodárnosť a výkon. Na základe našich detailných znalostí technológie doskových výmenníkov tepla sme vyvinuli inovatívne riešenia, ktoré poskytujú najlepšiu záruku bezpečných vodných systémov spolu so zvýšenou účinnosťou na minimalizáciu spotreby energie a zníženie kontaminácie. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme podporiť Vaše potreby pri navrhovaní najbezpečnejších a najudržateľnejších riešení vodovodných systémov.


Viac informácií

Cleantech-Natural-refrigerants-final-210303.jpg

Prírodné chladivá

Trh ohrevu a chladenia sa rýchlo odkláňa od tradičných chladív v prospech chladív s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP), najmä prírodných chladív, ako sú amoniak, CO2 a uhľovodíky. Spoločnosť Alfa Laval je lídrom vo vývoji riešení optimalizovaných pre chladivá budúcnosti. V spolupráci s Vami nájdeme tú správnu technológiu, ktorá zabezpečí maximálnu účinnosť pre Vašu aplikáciu.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá

Kontaktujte nás 

Chcete sa dozvedieť viac o našich udržateľných riešeniach? Vyplňte formulár a bude vás kontaktovať jeden z našich odborníkov.

Kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.