Cirkulárna ekonomika

Dnes žijeme v lineárnej ekonomike "ber a vyprodukuj odpad". Výrobky sa používajú a vyhadzujú, čím nás pripravujú o prístup k čoraz cennejším a často vzácnym prírodným zdrojom a ďalej prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia. V cirkulárnej ekonomike je však celý životný cyklus výrobku navrhnutý tak, aby sa eliminoval odpad a znečistenie. Keď výrobok prestane byť životaschopný, jeho materiály a komponenty sa opätovne použijú iným spôsobom. Všetko sa vracia späť do obehu, čo vedie k regenerácii, ktorá môžeme vidieť v prírodných systémoch.

Vďaka našim jedinečným znalostiam v oblasti separačných a tepelných technológií je Alfa Laval lídrom vo vývoji nových riešení na podporu cirkulárnej ekonomiky. Dnes vám môžeme pomôcť zlepšiť účinnosť zdrojov a znížiť ich spotrebu. Môžeme vám tiež pomôcť opätovne použiť a recyklovať odpad. To umožní optimalizovať vaše výrobné procesy prostredníctvom spoľahlivejšieho a udržateľnejšieho výkonu. Spoločne môžeme urýchliť prechod na cirkulárnu ekonomiku v oblasti chemikálií na biologickej báze, bioplastov, biopalív, tuhého komunálneho odpadu (TKO), systémov bezodpadového hospodárstva (ZLD), recyklácie plastov, textilu a ďalších.

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

 

cleantech-circular-economy-chart-final.png

Definícia cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna ekonomika, ako ju definuje Nadácia Ellen MacArthurovej, je založená na princípoch eliminácie odpadu a znečistenia, zachovania výrobkov a materiálov v prevádzke vrátane regenerácie prírodných systémov.

Inými slovami, nič sa nepremrhá a všetky naše prírodné zdroje sa využívajú čo najefektívnejšie a opakovane. Výrobky sa vyrábajú s využitím obnoviteľnej energie. Voda, chemikálie a materiály sa vo výrobných procesoch opätovne používajú, redukujú a recyklujú. Vedľajšie produkty sa zhodnocujú na vstup do iných obehových systémov. Výrobok sa potom používa čo najdlhšie. Ak sa výrobok pokazí, namiesto toho, aby sa vyhodil, sa opraví. Na konci životného cyklu výrobku sa jeho súčasti recyklujú, aby sa opäť vrátili do výroby, a kruh sa uzavrie. Biologický materiál, ktorý nie je recyklovaný, sa namiesto toho rozkladá, obnovuje sa pomocou slnečného svetla, CO2 a živín, čo umožňuje rast nových prírodných zdrojov.

Pre priemysel to bude, samozrejme, veľká zmena, ale nevyhnutná. Je Vaša prevádzka pripravená na prechod na cirkulárny obchodný model? Ak áno, kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa o mnohých spôsoboch, ako Vám naše riešenia môžu pomôcť dosiahnuť Vaše ciele.


Kontaktujte nás

Priekopnícke partnerstvo dvoch lídrov v oblasti udržateľnosti

Alfa Laval a Stena Recycling sa spojili a vytvorili šikovné, udržateľné a ľahko použiteľné riešenie na zlepšenie cirkulácie v našom priemysle. Tento nový výmenný program s názvom Re-Made to matter umožní zhodnotiť až 100 % cenných kovov nachádzajúcich sa v starých výmenníkoch tepla. Ich výmenou za modernejšie konštrukcie môžeme tiež umožniť zvýšenie účinnosti na úsporu energie, ako aj zníženie uhlíkovej stopy.

Ďalšie informácie o partnerstve a našom riešení

 

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Efektívne využívanie zdrojov

Čo v skutočnosti znamená pojem efektívneho využívania zdrojov? V konečnom dôsledku ide o zvýšenie príjmov, samozrejme, tým, že sa z každej suroviny vyťaží maximum, ale aj tým, že sa zabezpečí, aby sa vôbec nič neplytvalo.

Ak sa to robí správne, efektívne využívanie zdrojov nielenže zlepšuje udržateľnosť vašej prevádzky. Môže to byť aj inteligentný spôsob, ako znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť. Spoločnosť Alfa Laval má rôzne riešenia a odborné znalosti, ktoré vám pomôžu zlepšiť obeh spotreby zdrojov - od ekologických a biologických chemikálií až po prírodné chladivá. Zistite, ako môžeme podporiť váš priemysel ešte dnes.

 

Zistite viac

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Opätovné používanie, redukcia a recyklácia

Väčšina súčasných priemyselných procesov spotrebúva veľké množstvo prírodných zdrojov a produkuje značné množstvo odpadu. Vďaka správnym technológiám je však čoraz viac možné minimalizovať produkciu odpadu, a tým znížiť ekologickú stopu a prevádzkové náklady.

Spoločnosť Alfa Laval má rozsiahle skúsenosti s podporou zákazníkov v oblasti riešení na spracovanie a zhodnocovanie odpadu na mieste, ktoré umožňujú lepšie nakladanie s odpadom a vodnými tokmi. Naše vysokoúčinné riešenia separácie a hospodárenia s vodou vám pomôžu znížiť, opätovne použiť a recyklovať odpad rôznymi novými spôsobmi.


Prečítajte si viac

Cleantech-product-lifetime-final-210303.jpg

Životnosť výrobku

Zabezpečenie udržateľnosti v cirkulárne ekonomike znamená aj optimalizáciu a maximalizáciu výkonu každého výrobku počas celého jeho životného cyklu.

V spoločnosti Alfa Laval je to dôležitá súčasť toho, ako zvažujeme konštrukciu našich zariadení a materiály, ktoré používame. V spolupráci s našimi zákazníkmi sa snažíme zabezpečiť optimálnu prevádzku našich výrobkov, aby sa zabezpečil dlhodobý a efektívny výkon. Naše rozsiahle portfólio služieb zaručuje, že každý zákazník spoločnosti Alfa Laval má k dispozícii správnu podporu, aby jeho zariadenie fungovalo čo najlepšie počas celej svojej životnosti. V niektorých prípadoch môžeme dokonca poradiť, ako možno výrobok po skončení jeho životnosti opätovne použiť a recyklovať.


Viac informácií

Zrýchlenie obehovosti pre spoločnosť Outokumpu

Spoločnosť Outokumpu, popredný svetový výrobca nehrdzavejúcej ocele, znížila svoju uhlíkovú stopu zlepšením obehovoti spotreby kvapalných zdrojov v procese odmasťovania. Schopnosť opätovne použiť väčšie množstvo kvapaliny počas dlhšieho obdobia im pomohla zvýšiť efektivitu výroby a viedla aj k menšiemu množstvu odpadu a vyššej kvalite konečných produktov. Pozrite si toto video a dozviete sa viac.

Prítomnosť vo všetkých sektoroch

Vďaka špičkovým inováciám v oblasti separácie a prenosu tepla má spoločnosť Alfa Laval významné zastúpenie v širokej škále priemyselných aplikácií. Chcete sa dozvedieť, ako Vám môžeme pomôcť zlepšiť cirkuláciu vašich procesov? Vyberte svoje odvetvie zo zoznamu nižšie.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Systém bezodpadového hospodárstva (ZLD)

Systémy bezodpadového hospodárstva ZLD sú odolné a kompaktné riešenia navrhnuté na absolútnu minimalizáciu vypúšťania kvapalín v širokom spektre aplikácií priemyselných odpadov. Systémy ZLD optimalizujú účinnosť spotreby vody prostredníctvom kombinácie tepelných riešení a separačnej technológie, pričom ústredným prvkom zostavy je odparka AlfaFlash.


Viac informácií

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Chemikálie na biologickej báze

Chemikálie a materiály z rôznych zdrojov biomasy zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní našej závislosti na neobnoviteľných zdrojoch. Stromy, rastliny, plodiny, riasy, baktérie a biologický odpad možno v rôznych tvaroch a formách použiť na výrobu širokej škály chemických látok, palív, produktov a medziproduktov na biologickej báze. Spoločnosť Alfa Laval vám môže pomôcť zvýšiť účinnosť a udržateľnosť v širokej škále chemických aplikácií na biologickej báze.


Viac informácií

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Recyklácia

V cirkulárnej ekonomike je poslednou fázou životného cyklu výrobku recyklácia. To umožňuje, aby sa komponenty a prírodné zdroje vo výrobku použili a vrátili do výroby. Nové procesy dnes vytvárajú nové príležitosti na komercializáciu procesov recyklácie plastov, textilu, batérií, tuhého komunálneho odpadu (TKO) a ďalších.


Prečítajte si viac


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá