2022-01-05 ProductNews

Prelomová iniciatíva spoločností Alfa Laval a Stena Recycling v oblasti udržateľnosti debutuje v severských krajinách.

V apríli 2021 spoločnosť Alfa Laval oznámila nové partnerstvo so spoločnosťou Stena Recycling s cieľom zaviesť prelomový obchodný model na posilnenie cirkulárnosti v dodávateľskom reťazci výmenníkov tepla. Spolupráca je inšpirovaná iniciatívou Cirkular, spoluprácou zameranou na podnikanie v oblasti cirkulárnej ekonomiky, ktorú vedie spoločnosť Stena Recycling. Nová iniciatíva s názvom "Re-Made to Matter" umožní prejsť na energeticky účinnejší výmenník tepla a získať náhradu za starý výmenník tepla, ktorý bude následne recyklovaný. Výmenný program sa spustil vo Švédsku a čoskoro budú nasledovať ďalšie krajiny.

Je to výhra pre všetky strany: našich zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie, hovorí Fredrik Ekström, Business Unit Prezident pre spájkované a tavne spájané celonerezové doskové výmenníky tepla, divízie Energy spoločnosti Alfa Laval. "Vďaka stimulom na vrátenie peňazí za modernizáciu na modernejšie a účinnejšie doskové výmenníky tepla môžu spoločnosti výrazne znížiť svoju spotrebu energie. Na nedávnom príklade sme vypočítali, že výmena jedného 20-ročného výmenníka tepla by priniesla celkovú ročnú úsporu energie až 83 000 kWh. Okrem lepších dlhodobých nákladov to znamená aj výrazné zníženie emisií CO2."

A to je skutočne len začiatok zlepšenia udržateľnosti," pokračuje Fredrik Pettersson, generálny riaditeľ spoločnosti Stena Recycling Sweden. "Hneď ako dostaneme vrátený výmenník tepla od zákazníka, začneme proces recyklácie s cieľom získať kovy a opätovne ich začleniť do dodávateľského reťazca surovín, čím sa zabezpečí prínos pre životné prostredie znížením dopytu po prvotných materiáloch. Spoločnou prácou môžeme pomôcť uzavrieť cyklus a vytvoriť skutočne účinný cirkulárny prístup pre priemysel."

GreenOne-PR-img-HEX-big.jpg

Jedinečný priemyselný model

Aby bolo možné dosiahnuť tieto výhody udržateľnosti, spoločnosti Alfa Laval a Stena Recycling vyvinuli úplne nový typ obchodného modelu pre odvetvie HVAC. Okrem toho, že program pomáha dosiahnuť dekarbonizáciu prostredníctvom vyššej energetickej účinnosti, bol navrhnutý aj na urýchlenie prechodu z lineárneho dodávateľského reťazca na udržateľný, cikulárny reťazec.

"V tradičnom, t. j. priamom dodávateľskom reťazci predstavuje koniec životného cyklu výmenníka tepla koniec životnosti cenných prírodných zdrojov, z ktorých sa výmenník tepla skladá," vysvetľuje Fredrik Ekström. "Vďaka tomuto programu môžu naši partneri zo spoločnosti Stena Recycling získať až 100 % kovov zo starých výmenníkov tepla zákazníkov, čím sa minimalizuje použitie prvotných materiálov potrebných na výrobu našich nových výmenníkov tepla."

Proces funguje nasledovne:

  • Potenciálni zákazníci navštívia webovú stránku spoločnosti Alfa Laval, kde im nový prehľadný online nástroj poskytne odporúčanie na modernizáciu výmenníka tepla na základe ich súčasného modelu.
  • Zákazník dostane zálohu vo výške recyklačnej hodnoty starého výmenníka tepla.
  • Starý výmenník tepla sa odošle do spoločnosti Stena Recycling, kde sa z neho získajú kovy.
  • Recyklovaný materiál sa opätovne spracuje, znovu navinie a opätovne vstúpi do dodávateľského reťazca, aby sa nakoniec stal novým, energeticky účinným výmenníkom tepla.

Re-Made to matter začína doma

Na zdôraznenie mnohých výhod výmenného programu spustili spoločnosti Alfa Laval a Stena Recycling iniciatívu s názvom "Re-Made to matter". Prvou krajinou, v ktorej sa budú môcť zákazníci zapojiť, je Švédsko, kde sídlia obaja partneri.

Alfa Laval a Stena Recycling patria medzi popredných inovátorov vo svojich oblastiach a naše organizácie majú vo Švédsku hlboké korene," dodáva Fredrik Ekström. "Sme veľmi radi, že môžeme spustiť projekt "Re-Made to matter" tu doma. Tešíme sa, že budeme môcť zákazníkom tu a nakoniec aj na celom svete ukázať silu našich spoločných odborných znalostí a vášne pre udržateľnosť. Je to nielen prvý významný krok smerom k cirkulárnej ekonomice v oblasti vykurovania a chladenia, ale aj významný krok v boji proti klimatickým zmenám v našom odvetví, ktorý podporuje cieľ spoločnosti Alfa Laval stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou."

K Švédsku sa čoskoro pridá zvyšok severského regiónu, ktorý sa bude môcť zapojiť do programu, a neskôr sa plánuje rozšírenie programu aj na ďalšie trhy.

Viac informácií o partnerstve a výmennom programe Re-Made to Matter nájdete na stránke www.alfalaval.com/remade

 

 

 

Re-Made to matter
Upgrade to a new plate heat exchanger and get a refund for your old equipment

Viac informácií

Viac informácií o partnerstve a výmennom programe Re-Made to matter nájdete na stránke www.alfalaval.com/remade.

Súvisiace informácie: