Efektívne využívanie zdrojov

Čo v skutočnosti znamená efektívne využívanie zdrojov? V konečnom dôsledku ide o čo najzodpovednejšiu starostlivosť o najvzácnejšie materiály našej planéty. To samozrejme znamená maximalizovať výnosy tým, že sa čo najlepšie využije každý zdroj. Znamená to však tiež zabezpečiť, aby sa nič nepremrhalo. Ide o to, aby sme čo najviac znížili svoj vplyv na životné prostredie tým, že budeme čo najzodpovednejšie využívať obzvlášť vzácne prírodné zdroje.

Zlepšenie efektívnosti a využívania zdrojov vám však umožní aj znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť. Spoločnosť Alfa Laval má rôzne riešenia a odborné znalosti, ktoré vám to pomôžu dosiahnuť. Od predĺženia životnosti priemyselných kvapalín a olejov, cez vývoj udržateľných riešení pre spracovanie chemikálií na biologickej báze až po maximalizáciu využívania prírodných chladív s nízkym GWP (nízkym potenciálom globálneho otepľovania) - sme tu, aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše cenné zdroje.

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Zrýchlenie obehovosti pre spoločnosť Outokumpu

Spoločnosť Outokumpu, popredný svetový výrobca nehrdzavejúcej ocele, znížila svoju uhlíkovú stopu zlepšením obehovoti spotreby kvapalných zdrojov v procese odmasťovania. Schopnosť opätovne použiť väčšie množstvo kvapaliny počas dlhšieho obdobia im pomohla zvýšiť efektivitu výroby a viedla aj k menšiemu množstvu odpadu a vyššej kvalite konečných produktov. Pozrite si toto video a dozviete sa viac.

Sme prítomní v mnohých aplikáciách

Vďaka špičkovým separačným a tepelným inováciám má spoločnosť Alfa Laval široké zastúpenie v širokej škále priemyselných aplikácií. Chcete sa dozvedieť, ako vám môžeme pomôcť zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov vo vašej prevádzke? Vyberte si svoju oblasť zo zoznamu nižšie.

cleantech-Resource-efficiency-Tramp-oil-final.jpg

Odpadový olej v kvapalinách na báze vody

Odstreďovanie je osvedčená a udržateľná technológia, ktorá dokáže zbaviť chladiace a umývacie kvapaliny zvyškového a voľného oleja, ako aj jemných častíc. Pravidelné čistenie výrazne predlžuje životnosť kvapalín, a tým aj životnosť vášho systému. Okrem toho sa ušetrí na výmene kvapalín, filtrov, ventilov a čerpadiel a na nákladoch na likvidáciu.

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu odstredivých separačných riešení na čistenie premývacích kvapalín, rezných kvapalín a iných typov kvapalín na báze vody používaných v priemyselných procesoch. Zistite, ako Vám môžeme pomôcť efektívnejšie využívať tento životne dôležitý prírodný zdroj a minimalizovať vplyv na životné prostredie.


Viac informácií

Kontaminácia olejov vodou a časticami

Čerstvý, čistý mazací olej je nevyhnutný na udržanie optimálneho výkonu vo výrobných procesoch. Mazací olej však môže byť aj za tých najlepších okolností ľahko kontaminovaný vodou alebo časticami, ktoré sa dostanú do systému. Časom sa tak zmenia vlastnosti oleja a spôsobí to problémy so zariadením a straty vo výrobe.

Namiesto výmeny mazacieho oleja pri každom jeho znečistení môžete dosiahnuť efektívnejšie využívanie zdrojov jeho účinným čistením, ktoré umožní jeho opätovné použitie. Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu osvedčených a spoľahlivých technológií čistenia mazacích olejov a naši odborníci Vám pomôžu určiť najlepšie riešenie pre vašu prevádzku.


Viac informácií

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Chemikálie na biologickej báze

Chemikálie a materiály z rôznych zdrojov biomasy zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní našej závislosti na neobnoviteľných zdrojoch. Stromy, rastliny, plodiny, riasy, baktérie a biologický odpad možno v rôznych tvaroch a formách použiť na výrobu širokej škály chemických látok, palív, produktov a medziproduktov na biologickej báze.

Spoločnosť Alfa Laval vám môže pomôcť zvýšiť účinnosť a udržateľnosť v širokej škále chemických aplikácií na biologickej báze. Vďaka našej širokej škále účinných riešení na prenos tepla a separáciu sme tu, aby sme akýmkoľvek spôsobom podporili Vaše procesy.


Viac informácií

Cleantech-Natural-refrigerants-final-210303.jpg

Prírodné chladivá

V snahe vyrábať účinnejšie a udržateľnejšie riešenia na ohrev a chladenie hľadajú dnešní výrobcovia systémov technológie, ktoré umožňujú prevádzku so zníženou náplňou chladiva. Od tradičných chladív sa tiež odkláňajú v prospech chladív s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Rýchlo rastie najmä trh s prírodnými chladivami, ako sú amoniak, CO2 a uhľovodíky. Spoločnosť Alfa Laval je lídrom vo vývoji riešení pre ohrev a chladenie optimalizovaných pre ekologické chladivá budúcnosti. Môžeme s Vami spolupracovať na identifikácii správnej technológie pre Vašu aplikáciu, aby sme zabezpečili maximálnu účinnosť pri minimálnych nákladoch.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá