Energy Hunter Hero banner

Energy Hunter

Prestaňte plytvať peniazmi a energiou - investujte do udržateľnej budúcnosti už teraz

Energetická účinnosť je v našej DNA. Vyvíjame ju už takmer desať rokov. Riešenia spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla v skutočnosti každoročne ušetria 100 GW energie. To je dostatok energie na vykurovanie 20 miliónov domácností.

Naše osvedčené a účinné riešenia na prenos tepla vám umožňujú šetriť energiu a vodu, zlepšovať využitie tepla a znižovať emisie oxidu uhličitého maximalizáciou energetickej účinnosti takmer vo všetkých odvetviach.

Teraz urýchľujeme náš lov odpadovej energie, aby sme zlepšili existujúce priemyselné odvetvia a pomohli vám ušetriť energiu už dnes.

Vypočítajte si, koľko môžete ušetriť a kontaktuje nás ešte dnes

Energy_Hunter_saved_on_calculation.jpg

Poskytujeme online kalkulačku, ktorá vám pomôže odhadnúť úsporu energie

Naše zjednodušené nástroje na výpočet úspor dokážu odhadnúť, koľko energie môžete ušetriť pri použití našej efektívnej technológie doskových výmenníkov tepla, a to buď zabezpečením ich optimálnej údržby, alebo opätovným využitím odpadového tepla. Okrem úspory energie získate aj odhad peňažnej hodnoty, ako aj výpočet zníženia emisií oxidu uhličitého a spotreby vody.

Optimalizovaná služba by mohla uloviť späť odpadovú energiu z 8000 kWh ročne a doba návratnosti investície do rekuperácie tepla je zvyčajne veľmi nízka, od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov.

Hodnota opätovne využitého odpadového tepla

Chladíte horúce procesné médiá pomocou chladiaceho systému? Naša online kalkulačka dokáže odhadnúť, koľko odpadového tepla by ste mohli uloviť pomocou jedného z našich výmenníkov tepla. Môže vám dokonca povedať, koľko by ste mohli ušetriť na emisiách uhlíka, spotrebe vody a celkových nákladoch. Kliknite na tlačidlo nižšie a začnite šetriť.

waste-heat-recover-aurubis-230125

Hodnota servisu na zníženie plytvania energiou v priemysle

Vedeli ste, že servis v odporúčaných intervaloch optimalizuje účinnosť, znižuje plytvanie energiou a emisie uhlíka, zvyšuje produktivitu a znižuje celkové náklady na vlastníctvo? Pomocou nižšie uvedenej kalkulačky zistíte, koľko môžete ušetriť.

cleantech emission reduction201201

Naši lovci energie pre váš priemysel!

Máme aj pokročilú kalkulačku na presnejší odhad. Ak chcete bezplatnú kalkuláciu, kontaktujte našich Energy Hunters alebo si dohodnite návštevu na mieste, kde získate podrobné informácie.

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Naše nedávne projekty v oblasti lovu energie z odpadu v priemysle

Recovering_industrial_waste_heat_hamburg.jpg

Priemyselné zhodnocovanie odpadového tepla

Zhodnocovanie priemyselného odpadového tepla je jedným z najúčinnejších spôsobov zlepšovania energetickej efektívnosti v celosvetovom meradle. Spätným získavaním energie, ktorá by sa inak stratila v atmosfére alebo vo vode, a jej opätovným využívaním na iné účely môžeme výrazne znížiť spotrebu paliva v porovnaní s dnešnou úrovňou. V dôsledku toho môžeme tiež výrazne znížiť globálne emisie uhlíka.

Viac informácií

reuse_waste_heat_finnish_paper_industry

Energetická vyváženosť

Výroba papiera si vyžaduje obrovské množstvo energie na udržiavanie procesov vykurovania a chladenia, ktoré si toto odvetvie vyžaduje. Fínska spoločnosť UPM-Kymmene, najväčšia európska skupina lesného priemyslu a jeden z najväčších svetových výrobcov papiera, vyladila rovnováhu medzi procesmi vykurovania a chladenia, čoho výsledkom je prebytok energie.


Viac informácií

saves_steam_maintenance_costs

Rekuperácia pary

V holandskej papierni Sappi Maastricht bolo potrebné vymeniť trubkový výmenník tepla, ktorý často netesnil. Okrem toho bol ťažko prístupný a jeho údržba bola nákladná. Problémy vyriešil AlfaCond.

Viac informácií

energy_hunt_sulphuric_acid_heat.jpg

Rekuperácia tepla z kyseliny sírovej

Ekonomické a udržateľné zisky vďaka spätnému získavaniu tepla z kyseliny sírovej. Po celkovej rekonštrukcii chladiaceho systému v závode na výrobu kyseliny sírovej spoločnosti Kemira sa teplota chladiacej vody zvýšila na úroveň, pri ktorej sa môže využívať na centrálne vykurovanie.Viac informácií

Rekuperácia odpadového tepla

Pomocou správnej technológie výmenníka tepla môžete rekuperovať teplo s vysokou teplotou, ktoré vzniká pri priemyselných procesoch, ako aj teplo s nižšou teplotou, ktoré zachytávajú tepelné čerpadlá napríklad pri chladení dátových centier alebo pri úprave vody. Toto teplo sa potom môže použiť na rôzne aplikácie, od centrálneho vykurovania až po výrobu elektrickej energie.

cleantech waste heat recovery201201

Servis pre optimalizáciu energetickej účinnosti

Optimalizujte účinnosť prenosu tepla svojich doskových výmenníkov tepla ich správnou údržbou. Účinné doskové výmenníky tepla a správny servis môžu ušetriť 100 GW a 50 miliónov ton CO2.

Service CleanTech puff 640x360

Iniciatíva Energy Efficiency Movement

Čo je udržateľnejšie ako energia, ktorá sa vôbec nevyrába? Preto je energetická účinnosť naším "prvým palivom" pre dekarbonizáciu budúcnosti. Musíme ju len uskutočniť. Preto sa spoločnosť Alfa Laval pripojila k hnutiu za energetickú efektívnosť.

Pripojte sa k nám v rámci otvorenej iniciatívy, ktorá urýchľuje zavádzanie energeticky účinných riešení. Spoločne môžeme urýchliť prechod k udržateľnejšej budúcnosti. Zistite, o čom je iniciatíva Energy Efficiency Movement.

Prečítajte si viac

Energy efficiency movement