Vykurovanie, chladenie a klimatizácia (HVAC)

Naše mestá spotrebujú viac ako dve tretiny svetovej energie, takže zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy. Významný podiel spotreby energie v mestách pripadá na vykurovanie a chladenie, preto je nevyhnutné zlepšiť energetickú účinnosť. Spoločnosť Alfa Laval má takmer storočné skúsenosti v oblasti prenosu tepla a spätného získavania tepla a jej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030. Dovoľte nám byť vaším partnerom pri transformácii smerom k udržateľnému zajtrajšku.

HVAC and sustainable cities

Kľúč k udržateľným mestám

  • Flexibilné, robustné a efektívne energetické systémy umožňujú prepínať medzi rôznymi zdrojmi energie bez akýchkoľvek úprav.
  • Bezfosílne zdroje energie, ktoré nám umožňujú znížiť uhlíkovú stopu.
  • Tepelne účinné budovy so zníženou uhlíkovou stopou, ktoré šetria energiu a zároveň spĺňajú potreby svojich obyvateľov.
  • Certifikačný program externej organizácie AHRI ponúka istú záruku návrhu a výkonu výmenníkov tepla vo všetkých častiach energetického systému.

Energetická účinnosť na dosiahnutie klimatických cieľov s nulovou čistou spotrebou

Hoci mestá v súčasnosti zaberajú len 3 % rozlohy zemegule, sú zodpovedné za dve tretiny globálnej spotreby energie a 70 % emisií CO2. Rozvoj energeticky efektívnych miest je preto kľúčom k dekarbonizácii budúcnosti a vytvoreniu udržateľného sveta.

Vykurovanie a chladenie predstavujú jedny z najväčších výdavkov miest na energiu, a pritom sú to základné potreby všetkých ľudí. Vzhľadom na to, že väčšina energie, ktorá sa dnes používa na vykurovanie a chladenie, sa vyrába z fosílnych palív, si tento sektor vyžaduje naliehavé opatrenia.

Vďaka takmer storočným skúsenostiam v oblasti účinnosti prenosu tepla a spätného získavania tepla má spoločnosť Alfa Laval riešenia. Naše kompaktné, energeticky účinné doskové výmenníky tepla môžu využívať rôzne zdroje energie vrátane obnoviteľných a recyklovateľných materiálov na zabezpečenie nákladovo efektívneho, energeticky účinného a komfortného vykurovania a chladenia. Do roku 2030 chceme byť uhlíkovo neutrálni. Budeme vaším partnerom v oblasti energetickej účinnosti a prechodu na čistú energiu.

Kontaktujte nás   Alfa Laval Carbon Neutral 2030

.

HVAC a udržateľné mestá

Alfa Laval HVAC solutions for sustainable cities

Viac informácií

 

Flexibilné a efektívne energetické systémy

1. Centrálne vykurovanie

Výmenníky tepla sú jednou zo základných súčastí systémov centrálneho vykurovania. Spoločnosť Alfa Laval sa od začiatku podieľala na poskytovaní najlepších výmenníkov tepla pre toto odvetvie. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú poskytovať aj jedinečné odborné znalosti v oblasti aplikácií. >>Viac informácií

2. Centrálne chladenie

Alfa Laval je lídrom vo vývoji doskových výmenníkov tepla vhodných pre náročné podmienky aplikácií centrálneho chladenia. Naše výmenníky tepla sa používajú na celom svete na zabezpečenie hospodárneho, energeticky účinného a komfortného chladenia. >>Viac informácií

Bezfosílne zdroje energie a spätné získavanie tepla

3. Spätné získavanie odpadového tepla

Spätné získavanie odpadového tepla a využívanie prebytočného tepla z priemyslu a miest sú nevyhnutné pre udržateľné komfortné vykurovanie. Spoločnosť Alfa Laval spolupracuje so zákazníkmi zo širokého spektra priemyselných odvetví na vývoji riešení na zhodnocovanie odpadového tepla novými, produktívnymi a ziskovými spôsobmi. Naša technológia umožňuje aj opätovné využitie nízkopotenciálneho tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel.>>Viac informácií

4. Geotermálne vykurovanie

Geotermálne vykurovanie využíva energiu z vnútra Zeme. Je šetrné k životnému prostrediu, pretože umožňuje znížiť spaľovanie fosílnych palív. Spoločnosť Alfa Laval má aplikačné znalosti a technológie na efektívnu integráciu tohto obnoviteľného zdroja energie do sietí centrálneho vykurovania.>>Viac informácií

5. Solárne vykurovanie

Solárne vykurovanie a koncentrovaná solárna energia (CSP) v spojení s akumuláciou tepla môžu pomôcť zabezpečiť budúce dodávky energie a poskytnúť vodu a teplo na rôzne účely. Spoločnosť Alfa Laval ponúka najmodernejšie technológie, ktoré sú kľúčové pre dodávky solárnej energie,vody a tepla.

6. Priemyselné tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú určené na výrobu tepla bez emisií uhlíka z nízkoteplotného zdroja tepla a jeho premenu na teplo s vysokou úžitkovou hodnotou, ktoré možno využiť na vykurovanie domácností alebo vo výrobných odvetviach. Doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú dokonale vhodné pre priemyselné tepelné čerpadlá, ktoré umožňujú bezuhlíkové vykurovanie.>> Viac informácií

Energeticky efektívne budovy

7. Energeticky efektívne budovy

Plánovanie vykurovacieho alebo chladiaceho systému pre budovu je zložitá úloha. Alfa Laval ponúka komplexný sortiment vysokokvalitných výmenníkov tepla a rozsiahle skúsenosti získané z mnohých realizovaných projektov po celom svete.>>Viac informácií

8. Tepelne účinné riešenia pre bazény, kúpele, sauny a skleníky

Alfa Laval ponúka energeticky účinné kompaktné doskové výmenníky tepla, ktoré dokážu udržiavať takmer konštantnú teplotu vody v bazéne počas celého roka a využívať nízkoteplotné odpadové teplo na vykurovanie skleníkov.

9. Účinná klimatizácia

V oblasti klimatizácie je dôležitá energetická účinnosť a požiadavky na nové chladivá s nízkym GWP (potenciál globálneho otepľovania). Spoločnosť Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi s cieľom urýchliť vývoj a ponúknuť doskové výmenníky tepla navrhnuté tak, aby spĺňali nové aplikačné predpisy.

10. Tepelné čerpadlá

Spoločnosť Alfa Laval dodáva na trh tepelných čerpadiel stovky tisíc vysoko výkonných výmenníkov tepla prvotriednej kvality ročne. Svet vykurovania prechádza dramatickými zmenami a rastie dopyt po výmenníkoch tepla optimalizovaných na použitie s tepelnými čerpadlami vrátane najnovšej inovácie spoločnosti Alfa Laval.

.

Pre udržateľnú budúcnosť – zníženie uhlíkovej stopy, zelený vodík a skladovanie energie

carbon capture utilization storage hero image web

Dekarbonizácia miest je jednou z najzložitejších výziev našej doby. Bude vyžadovať úplnú transformáciu nášho globálneho energetického systému, čo znamená, že neexistuje jediné alebo jednoduché riešenie. Okrem neustálej práce s energetickou účinnosťou, opätovného využívania už vyrobenej energie a napríklad aj práce s prebytkami energie z priemyslu a miest, pre komfortné teplo bude potrebná kombinácia technológií a pokrokových riešení v oblasti čistej energie. Jedine tak bude možné dosiahnuť dojednanie Parížskej dohody a ďalších klimatických výziev. Spoločnosť Alfa Laval vyvinula množstvo iniciatív, produktov a riešení, ktoré budú pre budúcnosť dôležité. Viac informácií o znížení uhlíkovej stopy, zelenom vodíku a skladovaní tepla nájdete tu.

 

Viac o čistej energii

Maják energeticky efektívneho zhodnocovania odpadového tepla

Spätné získavanie priemyselného odpadového tepla pomocou výmenníkov tepla a jeho využívanie na centrálne vykurovanie je jedným z najefektívnejších spôsobov zvyšovania energetickej účinnosti v celosvetovom meradle. Skupina Aurubis využila tento prístup na zlepšenie udržateľnosti v jednej zo svojich hút.

 

Čítajte viac

Buďte lovcom energie a znížte svoje účty za energiu

Ak chcete účinne znížiť svoje náklady na energiu a prispieť k udržateľnejšiemu životnému prostrediu, je nevyhnutné investovať do správne navrhnutého a vysoko výkonného výmenníka tepla. V spoločnosti Alfa Laval máme v tejto oblasti bohaté skúsenosti a môžeme vám ponúknuť riešenia prispôsobené vašim špecifickým potrebám.

Be-an-energy-hunter-to-reduce-your-energy-bill-final
.

Certifikované výmenníky tepla AHRI pre spoľahlivý tepelný výkon

Certifikácia Inštitútu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je jediným celosvetovým overením tepelného výkonu treťou stranou, ktoré vám dáva nezávislú záruku, že váš doskový výmenník tepla bude fungovať v súlade s hodnotami zverejnenými výrobcom. Spoločnosť Alfa Laval ponúka s certifikátom AHRI rozoberateľné doskové výmenníky tepla, spájkované doskové výmenníky tepla a celonerezové doskové výmenníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konzultant? Systémový integrátor?

Ste konzultant? Pozrite sa sem! Vďaka desaťročiam skúseností v oblasti výmenníkov tepla je spoločnosť Alfa Laval spoľahlivým zdrojom informácií v oblasti dnešných náročných požiadaviek na vykurovanie a chladenie. Nájdite odpovede na zložité otázky o energetickej účinnosti alebo prírodných chladivách a získajte užitočné nástroje, ktoré vám uľahčia nájsť najlepšiu technológiu pre vašu aplikáciu.

heating cooling-hub-vignette-2021

Rozumná voľba!

Rozlúčte sa so zdĺhavým hľadaním na webových stránkach alebo v katalógoch! Teraz môžete nájsť správny výmenník tepla pre vašu konkrétnu aplikáciu rýchlejšie ako kedykoľvek predtým - s novým sprievodcom produktov Alfa Laval.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Energy Hunter – Udržateľné riešenie vďaka šetreniu odpadovej energie

Na zlepšenie energetickej účinnosti musíme všetci hľadať a znižovať množstvo odpadovej energie. Spoločnosť Alfa Laval disponuje technológiami, odbornými znalosťami a službami na maximalizáciu účinnosti prenosu tepla. Použite náš nový nástroj a vypočítajte, koľko môžete ušetriť už dnes.

energy hunter screen view
.

Alfa Laval Smart Heat Exchanger easy connected

Digitalizácia pre energetickú účinnosť

Inteligentné mestá a digitálna inteligencia by mohli mestám pomôcť dosiahnuť pokrok pri plnení 70 % ich cieľov udržateľného rozvoja. Digitálne služby už môžu mať významný vplyv na systémy vykurovania a chladenia v mestách, vďaka čomu sú udržateľnejšie.

Možnosť diaľkového monitorovania a vykonávanie špecializovaných analýz umožňujú presnejšiu a efektívnejšiu prevádzku, informovanejšie rozhodovanie a cielené zásahy. Vývoj sofistikovanejších a účinnejších systémov vykurovania a chladenia je možný len vďaka tejto digitálnej transformácii, ktorá môže mestám poskytnúť spoľahlivé a cenovo dostupné služby vykurovania a chladenia a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov.

Inteligentný výmenník tepla

Účinnosť na desaťročia

Zle fungujúci výmenník tepla môže ovplyvniť bezpečnosť, kvalitu výrobkov a náklady na energiu. Porucha môže viesť k nákladným prestojom a veľkým stratám vo výrobe. Pravidelnou a aktívnou údržbou vášho doskového výmenníka tepla s tesnením sa zachová výkonnosť a prevádzka zostane bezproblémová a predvídateľná.

Máme odborné znalosti, ktoré vám pomôžu, či už sa problém vyskytne dnes, chcete predísť budúcim problémom alebo chcete problém vyriešiť sami pomocou nášho online nástroja na riešenie problémov.

Pozrite si naše komplexné servisné riešenia

.

Kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.