Geotermálne vykurovanie

Geotermálna energia môže mať rôznu formu, môže byť hlbinná alebo plytká, s vysokou alebo nižšou teplotou a môže sa využívať na výrobu elektriny alebo tepla, ale vždy má spoločné to, že je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne. Keďže pochádza zo zemskej kôry, ide o obnoviteľný zdroj, ktorý nie je závislý od počasia ani ročného obdobia. Okrem vykurovania možno systém zásobníkov v hydrogeologickom rezervoári použiť aj na dodávku bezplatného chladenia do budovy.

geothermal heating 640x360

Výber správneho partnera pre geotermálnu energiu

 • V spoločnosti Alfa Laval vidíme veľký potenciál geotermálnej energie ako dôležitého trvale udržateľného zdroja energie na vykurovanie v budúcnosti.
 • Naším cieľom je dodávať energeticky účinné a spoľahlivé riešenia, ktoré umožňujú najvyšší možný výnos pri najnižšom dopade na životné prostredie.
 • Vďaka takmer 100 rokom skúseností s prenosom tepla a so servisnými centrami po celom svete máme skúsenosti a miestne zastúpenie na všetkých trhoch.
 • Vieme, ktorý výmenník tepla najlepšie optimalizuje vašu výrobu s čo najkratším časom návratnosti.
 • Vďaka systému certifikácie nezávislou treťou stranou AHRI si môžete byť istí, že tepelný výkon našich produktov je skutočne taký dobrý, ako tvrdíme.

Trendy v odvetví geotermálneho vykurovania

V sektore vykurovania sa stále viac pozornosti venuje geotermálnej energii ako alternatíve k tradičným fosílnym palivám. Najmä tam, kde môže v systémoch CZT nahradiť tradičné palivá. S nárastom využívania systémov plytkej geotermálnej energie s nižšou dostupnou teplotou a systémov zásobníkov energie v hydrogeologickom rezervoári spolu s tepelnými čerpadlami rastú aj naše možnosti a na vytvorenie cenovo dostupných a energeticky účinných systémov na trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Toto odvetvie sa však nezaobíde bez problémov. Geotermálna voda môže obsahovať vysoké množstvo chloridov a iných nečistôt, môže sa v nej tvoriť vodný kameň a usadeniny, čím sa znižuje výkonnosť technologických zariadení. Tu prichádzame na rad my. Vysokokvalitné zariadenia a skúsenosti spoločnosti Alfa Laval v oblasti servisných služieb preukázateľne udržujú optimálny chod vašej prevádzky s minimálnymi prestojmi.

HVAC geothermal heating
Pokiaľ ide o zariadenie, musíme si jednoducho vybrať to najlepšie. Dodávateľ musí byť schopný preukázať silnú kapacitu v oblasti popredajných služieb a pripravenosti na núdzové situácie. S radosťou môžeme povedať, že spoločnosť Alfa Laval spĺňa tieto nekompromisné kritériá s veľmi bezpečnou rezervou.

Ali Ichedef, generálny riaditeľ spoločnosti Izmir Jeotermal

 

Zistiť viac

.
2023 geothermal heating greenhouse 1400x2200

Geotermálny teplotný gradient závisí od hĺbky a miesta vrtu. Na niektorých miestach, napríklad na Islande, môžu byť teploty blízko povrchu vyššie. Prevažne sa však stretávame s teplotným gradientom znázornenom na grafe.

Geotermálne vykurovanie funguje na princípe získavania tepla z podzemného zdroja vody. Čím hlbšie pod zemou sa voda čerpá, tým je zvyčajne teplejšia. V Holandsku čerpajú geotermálne teplárne teplú vodu z hĺbky najmenej 500 metrov. Po odobratí tepla z geotermálnej vody sa ochladená geotermálna voda čerpá späť do zeme v reinjektážnom vrte.

Holandsko je druhým najväčším exportérom potravín na svete, čoho významným zdrojom je pestovanie v skleníkoch na ploche 9 000 hektárov. Udržiavanie správnej teploty v týchto skleníkoch si vyžaduje veľa energie, preto je vývoj alternatívnych zdrojov energie najvyššou prioritou v úsilí krajiny o dosiahnutie svojich ambicióznych klimatických cieľov.

Kľúčovú úlohu pri využívaní výhod geotermálnej energie zohrávajú výmenníky tepla, ktoré zabezpečujú účinný prenos tepla medzi geotermálnou vodou vystupujúcou zo zeme a vykurovacou vodou, ktorá sa používa na vykurovanie skleníkov alebo iných budov.

 

Zistiť viac o holandských skleníkoch

.

Rozdiel medzi plytkými vrtmi, hydrogeologickými rezervoármi a hlbinnými geotermálnymi vrtmi

Každý vrt je jedinečný a jeho hĺbka sa mení v závislosti od miesta a podmienok. Keď sa v tomto odvetví hovorí o plytkých alebo hlbinných vrtoch, ide v skutočnosti o určenie hlavných charakteristík systému. Plytké geotermálne teplo sa vyrába z podpovrchovej vody buď pomocou otvorenej slučky, kde sa voda čerpá z vrtu, alebo systému s uzavretou slučkou so soľankou v kolektorovej slučke, ktorá sa vo vrte prečerpáva nahor a nadol.

Plytké vrty a hydrogeologické rezervoáre (<= 500 m)

geothermal-heating_shallow-well_v0_640x360.jpg

 

Plytké geotermálne vykurovanie a ATES (aquifer thermal energy storage - zásobníky tepelnej energie v hydrogeologickom rezervoári) je technológia obnoviteľnej energie, ktorá využíva relatívne konštantnú teplotu vrchných vrstiev zemskej kôry na vykurovanie a / alebo chladenie budov.

Na rozdiel od hlbinných geotermálnych systémov pracujú plytké geotermálne systémy zvyčajne v hĺbkach do 100 metrov.

Pri plytkých geotermálnych vrtoch sa dosahuje taká teplota, ktorá sa nedá priamo využiť - preto sa absorbované teplo v plytkom geotermálnom vrte využíva spolu s tepelnými čerpadlami, ktoré zvyšujú teplotu na užitočnejšiu úroveň pre účely vykurovania. Plytký geotermálny zdroj sa môže používať aj obráteným spôsobom, keď sa voda pod zemou využíva ako voľný zdroj chladu na chladenie budov počas horúceho počasia.

Plytké geotermálne systémy sú obľúbenou voľbou pre obytné a malé komerčné budovy, pretože sa dajú inštalovať na relatívne malom priestore a vyžadujú si menej vŕtacích a výkopových prác ako hlboké geotermálne systémy.

Hlbinné vrty (2 000 – 5 000 m)

geothermal-heating_deep-well_v0_640x360.jpg

Hlbinná geotermálna energia je obnoviteľný zdroj energie, ktorý využíva teplo pochádzajúce zo zemského jadra.

Geotermálna voda a prípadne aj para sa privádzajú na povrch a vo výmenníku sa teplo odovzdáva vykurovacej vode, odkiaľ sa distribuuje na miesto využitia. Teplota geotermálnej vody z hlbinných geotermálnych vrtov môže byť dostatočne vysoká, aby sa dala využiť priamo, môžeme však aj zvýšiť jej potenciál pomocou tepelných čerpadiel. Je celkom bežné, že hlbinné geotermálne zdroje sú napojené na systém CZT.

Hĺbka, v ktorej pracujú hlbinné geotermálne systémy, sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov vrátane geologických vlastností oblasti, typu používaného systému a požiadaviek na teplo budov, v ktorých sa teplo využíva.

Hlbinné geotermálne systémy vo všeobecnosti pracujú v hĺbkach od približne päťsto metrov do niekoľkých kilometrov pod povrchom. Najbežnejšie hĺbky pre hlbinné geotermálne systémy používané na vykurovanie budov a skleníkov sa pohybujú od 1 500 do 3 000 metrov.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

 • Flexibilné riešenia prispôsobiteľné prevádzke pre najvyššiu tepelnú účinnosť
 • Kompaktné tvary šetria miesto, uľahčujú servis a údržbu
 • Riešenia na obmedzenie zanášania, poškodenia a korózie pre maximálnu prevádzkyschopnosťZistiť viac

Semi_welded_range_640x360.jpg

Polozvárané doskové výmenníky tepla

 • Vysokoúčinná a spoľahlivá technológia pre aplikácie spôsobujúce vysokú tlakovú alebo tepelnú záťaž
 • Zaručená dlhá životnosť tesnenia vďaka jedinečnému tesniacemu systému Alfa Laval RefTight™
 • Spoľahlivé riešenie na zabránenie kontaminácii medzi médiami

Zistiť viac

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Spájkované doskové výmenníky tepla

 • Ľahká meďou spájkovaná konštrukcia s kompaktnými rozmermi
 • Vyššia tepelná účinnosť ako pri porovnateľných rúrkových výmenníkoch tepla
 • Flexibilné možnosti pre rôzne aplikácie s rôznymi typmi médií / kvapalín
 • Vhodné pre prírodné chladivá a chladivá s nízkym GWP

Zistiť viac

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Celonerezové výmenníky tepla AlfaNova

 • Konštrukcia zo 100 % nehrdzavejúcej ocele
 • Silná odolnosť voči korózii pri agresívnych médiách
 • Zabraňuje kontaminácii kovmi pri pitnej vode a inom sanitárnom použití
 • Vysoká tepelná účinnosť a kompaktné rozmery

Zistiť viac

Certifikované výmenníky tepla AHRI pre spoľahlivý tepelný výkon

Certifikácia Inštitútu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je jediným celosvetovým overením tepelného výkonu treťou stranou, ktoré vám dáva nezávislú záruku, že váš doskový výmenník tepla bude fungovať v súlade s hodnotami zverejnenými výrobcom. Spoločnosť Alfa Laval ponúka s certifikátom AHRI rozoberateľné doskové výmenníky tepla, spájkované doskové výmenníky tepla a celonerezové doskové výmenníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konzultant? Systémový integrátor?

Ste konzultant? Pozrite sa sem! Vďaka desaťročiam skúseností v oblasti výmenníkov tepla je spoločnosť Alfa Laval spoľahlivým zdrojom informácií v oblasti dnešných náročných požiadaviek na vykurovanie a chladenie. Nájdite odpovede na zložité otázky o energetickej účinnosti alebo prírodných chladivách a získajte užitočné nástroje, ktoré vám uľahčia nájsť najlepšiu technológiu pre vašu aplikáciu.

heating cooling-hub-vignette-2021
.

Účinnosť na desaťročia

Zle fungujúci výmenník tepla môže ovplyvniť bezpečnosť, kvalitu výrobkov a náklady na energiu. Porucha môže viesť k nákladným prestojom a veľkým stratám vo výrobe. Pravidelnou a aktívnou údržbou vášho doskového výmenníka tepla s tesnením sa zachová výkonnosť a prevádzka zostane bezproblémová a predvídateľná.

Máme odborné znalosti, ktoré vám pomôžu, či už sa problém vyskytne dnes, chcete predísť budúcim problémom alebo chcete problém vyriešiť sami pomocou nášho online nástroja na riešenie problémov.

Pozrite si naše komplexné servisné riešenia

smart heat exchanger sensor lighten 640

Digitalizácia pre energetickú účinnosť

Inteligentné mestá a digitálna inteligencia by mohli mestám pomôcť dosiahnuť pokrok pri plnení 70 % ich cieľov udržateľného rozvoja. Digitálne služby už môžu mať významný vplyv na systémy vykurovania a chladenia v mestách, vďaka čomu sú udržateľnejšie.

Možnosť diaľkového monitorovania a vykonávanie špecializovaných analýz umožňujú presnejšiu a efektívnejšiu prevádzku, informovanejšie rozhodovanie a cielené zásahy. Vývoj sofistikovanejších a účinnejších systémov vykurovania a chladenia je možný len vďaka tejto digitálnej transformácii, ktorá môže mestám poskytnúť spoľahlivé a cenovo dostupné služby vykurovania a chladenia a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov.

Inteligentný výmenník tepla

HVAC a udržateľné mestá

Naše mestá, ktoré spotrebujú viac ako dve tretiny svetovej energie, zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy. Značná časť spotreby energie v mestách je použitá na vykurovanie a chladenie, čo znamená, že zlepšenie energetickej účinnosti je prvoradé. Spoločnosť Alfa Laval má takmer sto rokov skúseností v oblasti prenosu a rekuperácie tepla a jej cieľom je stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou. Dovoľte nám, aby sme sa stali vaším partnerom pri transformácii na udržateľný zajtrajšok.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.