2021-06-24 ProductNews

Udržateľné vykurovanie holandských skleníkov

Očakáva sa, že geotermálna energia bude hrať dôležitú úlohu v snahe o splnenie klimatických cieľov. Nové inovatívne výmenníky tepla od spoločnosti Alfa Laval toto riešenie podporujú.

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

 

Holandsko je druhým najväčším vývozcom potravín na svete podľa hodnoty, čoho hlavným dôvodom je 9000 hektárov skleníkov v krajine. Udržiavanie správnej teploty v týchto skleníkoch si však vyžaduje veľké množstvo energie, preto je vývoj alternatívnych zdrojov energie jednou z hlavných priorít v úsilí krajiny splniť svoje ambiciózne klimatické ciele.

Holandská vláda vydala prísľub, že do roku 2030 sa v krajine úplne prestane využívať zemný plyn a zníži emisie CO2 o 49 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Skleníkový sektor už podniká kroky smerom k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, pričom v posledných rokoch bolo spustených niekoľko geotermálnych elektrární.

Geotermálne vykurovanie funguje na základe čerpania teplej vody z hĺbky zeme (zvyčajne 1 000 až 5 000 metrov). Teplá voda sa potom dá použiť na vykurovanie skleníkov, čím sa znižuje dopyt po zemnom plyne a iných fosílnych palivách.

Kľúčovú úlohu pri využívaní výhod geotermálnej energie zohrávajú výmenníky tepla, ktoré zabezpečujú účinný prenos tepla medzi teplou vodou vystupujúcou zo zeme a chladnejšou vodou, ktorá bola použitá na vykurovanie skleníkov alebo iných budov.

V roku 2017 spoločnosť Alfa Laval priniesla na trh novú konštrukciu výmenníkov tepla, ktorá je optimalizovaná pre geotermálnu energiu, ako súčasť pilotného projektu. Výsledkom projektu bola modernizácia ďalších troch iných závodov zariadeniami a riešeniami od spoločnosti Alfa Laval a aktuálne je v pláne niekoľko ďalších projektov so zariadeniami Alfa Laval.

A vzhľadom na súčasné plány, podľa ktorých sa má do roku 2030 vybudovať približne 175 geotermálnych zariadení, je pravdepodobné, že výmenníky tepla Alfa Laval budú zohrávať ústrednú úlohu pri znižovaní spotreby energie a emisií v holandských skleníkoch ešte mnoho rokov.

 

Spoločnosť Alfa Laval prispieva k cieľom udržateľného rozvoja

Organizácia Spojených národov prijala 17 cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, ktoré sa svetoví lídri zaviazali dosiahnuť. Teraz je úlohou spoločností, ako je tá naša, aby k tomu prispeli.

Zjistite ako Alfa Laval prispieva ku globálnym cieľom 

field-of-plants-in-greenhouse640x360

Teplo z hĺbok

Geotermálne vykurovanie je založené na získavaní tepla z podzemných vodných zdrojov. Čím hlbšie sa podzemný vodný zdroj nachádza, tým vyššiu má teplotu. Geotermálne teplárne v Holandsku čerpajú teplú vodu z hĺbky minimálne 500 metrov. Po použití vody sa chladnejšia voda vracia späť do zeme. 

Geothermal heating infograph 700x1066.png

Súvisiace informácie: