Centrálne zásobovanie teplom

Doskové výmenníky tepla a systémy Alfa Laval zohrávajú v centrálnom zásobovaní teplom kľúčovú úlohu. Tento spoľahlivý a ekologický spôsob zásobovania teplom umožňuje flexibilne využívať rôzne zdroje ohrevu vrátane energie z obnoviteľných alebo recyklovaných zdrojov.

district-heating-banner 640

Úsporné a energeticky účinné riešenia

Centrálne zásobovanie teplom dodáva teplo z centrálneho zdroja cez odovzdávacie stanice do jednotlivých budov. Kompaktný doskové výmenníky tepla a systémy vykurovania Alfa Laval sú kľúčové časti siete centrálneho zásobovania. Oproti rúrkovým výmenníkom tepla, ktoré sa predtým používali v systémoch centrálneho zásobovania teplom, pomáhajú energeticky úsporné doskové výmenníky tepla znížiť prevádzkové náklady a dopad na životné prostredie. Výmenníky tepla a systémy Alfa Laval sa používajú v systémoch centrálneho zásobovania teplom na celom svete.

Komfortné a flexibilné použitie

Centrálne zásobovanie teplom znamená pre spotrebiteľa bezproblémový spôsob dodávky energie. Centrálny zdroj systému zásobovania teplom je komfortnejší a účinnejší ako malé individuálne systémy vykurovania v jednotlivých domoch. Možnosti využitia obnoviteľnej a recyklovanej energie zo zdrojov, ako sú priemyselná výroba alebo spaľovanie odpadov, robí zo systému centrálneho zásobovania teplom flexibilné a energeticky účinné riešenie.

Udávame smer vo vykurovaní a chladení

360 ° portfólio servisných služieb

 

Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné portfólio servisných služieb pre zachovanie prvotriedne kondície vášho zariadenia.

Kontaktujte nás a zistite ako zvýšiť výkonnosť vašich zariadení.