Centrálne zásobovanie teplom

Centralizované vykurovanie, známe aj ako vykurovacie siete alebo centrálne zásobovanie teplom, je systém, ktorý prepravuje teplo do obytných a komerčných budov prostredníctvom izolovaných potrubí. Toto teplo môže pochádzať z rôznych tradičných a ekologických zdrojov, ako je kombinovaná výroba elektriny a tepla, energia z odpadu, geotermálna a solárna energia a rekuperácia odpadového tepla.

district-heating-banner 640

Výber správneho partnera v oblasti centralizovaného zásobovania teplom a chladom

 • S miliónmi výmenníkov tepla prevádzkovaných po celom svete a servisnými strediskami pokrývajúcimi všetky trhy má Alfa Laval preukázateľné výsledky.
 • Uvedomujeme si, že je dôležité zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zvýšiť rekuperáciu tepla a výrazne sa zamerať na pomoc zákazníkom.
 • Náš sortiment produktov zahŕňa všetko od výroby tepla vo výrobných zariadeniach až po ohrev vody vo vašej sprche.
 • Vďaka systému certifikácie nezávislou treťou stranou AHRI si môžete byť istí, že tepelný výkon našich produktov je skutočne taký dobrý, ako tvrdíme.
 • Keďže ide o jeden z našich najväčších trhov, výskum a vývoj v oblasti centralizovaného zásobovania teplom sú našou prioritou.

Trendy v odvetví centralizovaného zásobovania teplom

Sektor vykurovania dnes ovplyvňujú viaceré trendy. Tieto trendy podnecujú najmä zvýšené očakávania a ciele v oblasti dekarbonizácie, bezpečnosti dodávok energie a dostupnosti energie, použiteľnosti pre zákazníkov a energetickej účinnosti.

Niektoré z hlavných trendov v sektore centralizovanom zásobovaní teplom:

 • Nízka teplota siete. Novovybudované siete pre nízke teploty alebo existujúce siete, v ktorých sa prevádzkové teploty znižujú
 • Zdroje energie: zmena fosílnych palív za obnoviteľné zdroje a recyklovanú energiu
 • Centralizovanú výrobu dopĺňa decentralizovaná/lokálna výroba
 • Nové flexibilné riešenia z hľadiska dodávok a veľkosti siete
 • Trend v sektore pracovať dlhodobejšie s investíciami, digitalizáciou a so správou aktív
 • Väčšie zapojenie a interakcia s koncovým užívateľom pri práci s energetickou účinnosťou a rekuperáciou tepla. Niektorých zákazníkov možno považovať za „prozumentov“ – producentov a konzumentov zároveň, ktorí energiu nielen využívajú, ale občas aj dodávajú do siete.
Rekuperácia priemyselného odpadového tepla pomocou výmenníkov tepla a jej využívanie na centralizované vykurovanie sú v celosvetovom meradle jedným z najefektívnejších spôsobov zlepšenia energetickej účinnosti. Skupina Aurubis Group zvolila práve tento prístup na zlepšenie udržateľnosti v jednej zo svojich hút.

Prečítajte si celý príbeh

.

Centralizované zásobovanie teplom od 1. po 5. generáciu

Spoločnosť Alfa Laval má široký sortiment špeciálnych výmenníkov tepla vyvinutých pre trh HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia) a už viac ako 70 rokov aktívne spolupracuje s odvetvím centralizovaného zásobovania teplom a chladom.

Výmenníky tepla zohrávajú v systémoch CZT dôležitú úlohu už od začiatku technológie 1. generácie a ich funkčnosť je čoraz dôležitejšia pre novú, 4. a 5. generáciu centralizovaného zásobovania teplom.

Spolu s poradcami, výrobcami systémov, energetickými spoločnosťami a našimi partnermi podnecujeme transformáciu energetického prostredia. Sme hrdí na to, že môžeme byť aktérmi zmien v tejto energetickej transformácii. Ak sa chcete dozvedieť o riešeniach budúcnosti viac, neváhajte kontaktovať miestnu pobočku spoločnosti Alfa Laval.

district-heating_generations_v1.png

Generácie CZT – od parných sietí 1. generácie po nízkoteplotné siete 5. generácie s tepelnými čerpadlami. Teploty klesajú a účinnosť systémov sa zvyšuje.

.

Riešenia Alfa Laval v systémoch CZT

V oblasti CZT dodáva spoločnosť Alfa Laval riešenia prenosu tepla pre výrobu energie a pre rozvodne pripájajúce budovy k distribučnej sieti. Nízka teplota vratnej vetvy zvyšuje účinnosť celého systému a mala by byť vždy hlavným cieľom každého prevádzkovateľa siete.

district-heating_solutions__v1_production-and-the-substations.jpg

Výroba

1. Výroba energie pri transformácii

Na získavanie tepla zo zdroja sa používajú výmenníky tepla Alfa Laval. Trend smeruje k zvýšeniu využívania energie z obnoviteľných zdrojov, rekuperácii tepla z nových zdrojov energie, ako sú napríklad dátové centrá. Niektoré energetické spoločnosti skúmajú možnosti zeleného vodíka.

2. Prevádzkovatelia CZT využívajú tepelné čerpadlá, ktoré premieňajú prebytočné teplo pri nízkych teplotách na cenovo dostupný a udržateľný zdroj teplaVýmenníky tepla

Alfa Laval sa používajú aj v tepelných čerpadlách rôznych veľkostí. Tepelné čerpadlá sa môžu používať napríklad v spojení s čistiarňou odpadových vôd na výrobu energie pre CZT. Tepelné čerpadlo môže byť umiestnené aj v komerčnej budove, v rámci ktorej sa opätovne využíva teplo napríklad z reštaurácie alebo menšieho dátového centra. V energeticky úsporných budovách sa v mnohých prípadoch v závislosti od potrieb používa tepelné čerpadlo na vykurovanie aj chladenie.

Distribúcia

Siete

V niektorých prípadoch sa výmenníky tepla používajú ako oddeľovače tlaku v rozsiahlych sieťach s výškovými rozdielmi. Tento scenár nastáva pri prepojení sietí mestského rozsahu, alebo veľkých distribučných sietí prichádzajúcich z väčšej nadmorskej výšky ako mesto využívajúce CZT. Výmenníky tepla budú pri takomto použití fungovať ako oddeľovače tlaku.

Výmenníky tepla sa ako oddeľovače tlaku používajú najmä v rozvodniach. Buď v rozvodniach medzi hlavnou sieťou a sekundárnou sieťou, alebo z distribučnej siete do jednotlivých budov.

Sekundárna vykurovacia sieť umožňuje využívať nízkoteplotné systémy, v ktorých voda privádzaná ku koncovým užívateľom môže mať nižšiu teplotu ako primárna sieť. Pri nízkoteplotných systémoch môže celá oblasť dostávať teplo zo spoločnej rozvodne tepla.

Dopyt

Koncový užívateľ

Výmenníky tepla sú jedným z hlavných komponentov v rozvodniach CZT na úrovni koncového užívateľa / budovy.

Výmenníky tepla sú potrebné z dvoch hlavných dôvodov. Využívajú sa na ochranu vykurovacieho systému jednotlivých budov a užívateľov pred potenciálne vyšším tlakom a teplotou v hlavnej distribučnej sieti. Druhým využitím je obmedzenie škôd, ktoré by mohli vzniknúť v prípade netesnosti vo vykurovacom systéme budovy, pretože výmmeník oddeľuje vykurovaciu vodu v okruhu vykurovania od primárnej siete.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

 • Flexibilné riešenia prispôsobiteľné prevádzke pre najvyššiu tepelnú účinnosť
 • Kompaktné tvary šetria miesto, uľahčujú servis a údržbu
 • Riešenia na obmedzenie zanášania, poškodenia a korózie pre maximálnu prevádzkyschopnosťZistiť viac

Semi_welded_range_640x360.jpg

Polozvárané doskové výmenníky tepla

 • Vysokoúčinná a spoľahlivá technológia pre aplikácie spôsobujúce vysokú tlakovú alebo tepelnú záťaž
 • Zaručená dlhá životnosť tesnenia vďaka jedinečnému tesniacemu systému Alfa Laval RefTight™
 • Spoľahlivé riešenie na zabránenie kontaminácii medzi médiami

Zistiť viac

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Spájkované doskové výmenníky tepla

 • Ľahká meďou spájkovaná konštrukcia s kompaktnými rozmermi
 • Vyššia tepelná účinnosť ako pri porovnateľných rúrkových výmenníkoch tepla
 • Flexibilné možnosti pre rôzne aplikácie s rôznymi typmi médií / kvapalín
 • Vhodné pre prírodné chladivá a chladivá s nízkym GWP

Zistiť viac

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Celonerezové výmenníky tepla AlfaNova

 • Konštrukcia zo 100 % nehrdzavejúcej ocele
 • Silná odolnosť voči korózii pri agresívnych médiách
 • Zabraňuje kontaminácii kovmi pri pitnej vode a inom sanitárnom použití
 • Vysoká tepelná účinnosť a kompaktné rozmery

Zistiť viac

Konzultant? Systémový integrátor?

Ste konzultant? Pozrite sa sem! Vďaka desaťročiam skúseností v oblasti výmenníkov tepla je spoločnosť Alfa Laval spoľahlivým zdrojom informácií v oblasti dnešných náročných požiadaviek na vykurovanie a chladenie. Nájdite odpovede na zložité otázky o energetickej účinnosti alebo prírodných chladivách a získajte užitočné nástroje, ktoré vám uľahčia nájsť najlepšiu technológiu pre vašu aplikáciu.

heating cooling-hub-vignette-2021

Certifikované výmenníky tepla AHRI pre spoľahlivý tepelný výkon

Certifikácia Inštitútu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je jediným celosvetovým overením tepelného výkonu treťou stranou, ktoré vám dáva nezávislú záruku, že váš doskový výmenník tepla bude fungovať v súlade s hodnotami zverejnenými výrobcom. Spoločnosť Alfa Laval ponúka s certifikátom AHRI rozoberateľné doskové výmenníky tepla, spájkované doskové výmenníky tepla a celonerezové doskové výmenníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.

Účinnosť na desaťročia

Zle fungujúci výmenník tepla môže ovplyvniť bezpečnosť, kvalitu výrobkov a náklady na energiu. Porucha môže viesť k nákladným prestojom a veľkým stratám vo výrobe. Pravidelnou a aktívnou údržbou vášho doskového výmenníka tepla s tesnením sa zachová výkonnosť a prevádzka zostane bezproblémová a predvídateľná.

Máme odborné znalosti, ktoré vám pomôžu, či už sa problém vyskytne dnes, chcete predísť budúcim problémom alebo chcete problém vyriešiť sami pomocou nášho online nástroja na riešenie problémov.

Pozrite si naše komplexné servisné riešenia

smart heat exchanger sensor 640

Digitalizácia pre energetickú účinnosť

Inteligentné mestá a digitálna inteligencia by mohli mestám pomôcť dosiahnuť pokrok pri plnení 70 % ich cieľov udržateľného rozvoja. Digitálne služby už môžu mať významný vplyv na systémy vykurovania a chladenia v mestách, vďaka čomu sú udržateľnejšie.

Možnosť diaľkového monitorovania a vykonávanie špecializovaných analýz umožňujú presnejšiu a efektívnejšiu prevádzku, informovanejšie rozhodovanie a cielené zásahy. Vývoj sofistikovanejších a účinnejších systémov vykurovania a chladenia je možný len vďaka tejto digitálnej transformácii, ktorá môže mestám poskytnúť spoľahlivé a cenovo dostupné služby vykurovania a chladenia a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov.

Inteligentný výmenník tepla

HVAC a udržateľné mestá

Naše mestá, ktoré spotrebujú viac ako dve tretiny svetovej energie, zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení klimatickej krízy. Značná časť spotreby energie v mestách je použitá na vykurovanie a chladenie, čo znamená, že zlepšenie energetickej účinnosti je prvoradé. Spoločnosť Alfa Laval má takmer sto rokov skúseností v oblasti prenosu a rekuperácie tepla a jej cieľom je stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou. Dovoľte nám, aby sme sa stali vaším partnerom pri transformácii na udržateľný zajtrajšok.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.