Udržateľné riešenia - Buďte lovcom energie a znížte svoje účty za energiu

Ak chcete účinne znížiť svoje náklady na energiu a prispieť k udržateľnejšiemu životnému prostrediu, je nevyhnutné investovať do správne navrhnutého a vysoko výkonného výmenníka tepla. Odporúčame vám, aby ste uvažovali len o výmenníkoch tepla, ktoré boli certifikované treťou stranou z hľadiska výkonu. Táto certifikácia nielenže nie je spojená s dodatočnými nákladmi, ale je aj prospešná pre vašu peňaženku a životné prostredie.

V spoločnosti Alfa Laval máme v tejto oblasti bohaté skúsenosti a môžeme vám ponúknuť riešenia prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Budeme radi, ak sa obrátite na miestnu pobočku alebo partnera spoločnosti Alfa Laval a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti úspory energie.


Obráťte sa na jedného z našich odborníkov

Be an energy hunter to reduce your energy bill final

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

.

1. Doskové výmenníky tepla s certifikátom výkonnosti AHRI pre udržateľné budovy - úspora energie, peňazí a zníženie emisií uhlíka

Na zabezpečenie optimálneho výkonu je pri používaní doskových výmenníkov tepla ako izolátorov okruhu (tlak, teplota atď.) dôležité starostlivo zvážiť stanovenú približnú teplotu. Vo všeobecnosti by táto teplotná aproximácia mala byť relatívne nízka, približne 1 alebo 2 °C. Ak sa však doskový výmenník tepla vyberie s toleranciami, ktoré vedú k zmenám teplotného gradientu/aproximácie alebo poklesu tlaku, výmenník

Našťastie existuje riešenie, ktoré vám pomôže vyhnúť sa týmto problémom a ušetriť peniaze. Použitím rozoberateľných doskových výmenníkov tepla s certifikátom výkonu AHRI môžete presne špecifikovať svoje požiadavky a mať istotu, že získate potrebný výkon. Tým sa minimalizuje akýkoľvek negatívny vplyv na náklady na prevádzku chladiaceho zariadenia a zabezpečí sa optimálna účinnosť prenosu tepla.

certified-plate-heat-exchangers-for-sustainable-buildings-save-energy-and-money-03.jpg

V zadávacích podkladoch nezabudnite uviesť AHRI:

Špecifikujte:
Doskové výmenníky tepla musia mať certifikát AHRI v rámci certifikačného programu AHRI pre výmenníky tepla kvapalina-kvapalina (LLHE).

Ďalšie overenie
Špecifikácia vybraného doskového výmenníka tepla musí byť pred nákupom overená a zaregistrovaná spoločnosťou AHRI

Príklad

Chladiaca jednotka s výkonom 3000 kW COP5 v prevádzke polovicu roka, náklady na elektrinckú energiu 0,2 €/kWh
(Prevádzkové náklady chladiacej jednotky 525 600 €/rok so súvisiacou uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh)

Typické

 • 14°C->7°C
 • 13°C<-6°C

Úspory vďaka zamedzeniu nedostatočného výkonu rozoberateľného doskového výmenníka:

Systémy s premenlivým prietokom

 • Vyhnite sa vyšším prevádzkovým nákladom čerpadla (42 kW na čerpadlo, úspora až 5 265 €/rok a 26 200 kg CO2/rok)

Systémy s pevným prietokom

 • Vyhnite sa nižšej teplote odparovania chladiacej jednotky (3,5 % úspory, až 18 290 €/rok a 91 980 kg CO2/rok)

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.


Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

.

2. Ochrana kondenzátora chladiacej jednotky

Chladiace jednotky sú známe tým, že spotrebúvajú najviac elektrickej energie v zariadeniach HVAC, najmä v teplejších krajinách. Jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré zvyšujú náklady na elektrickú energiu, je usadzovanie vodného kameňa vo vodou chladených kondenzátoroch. Preto je pravidelné čistenie nevyhnutné na udržanie optimálneho výkonu chladiacej jednotky a zníženie prevádzkových nákladov. Okrem toho oddelenie chladiaceho zariadenia od otvorenej chladiacej veže môže priniesť až 20 % úspory energie počas životnosti systému.

V spoločnosti Alfa Laval máme riešenie, ktoré vám pomôže udržať kondenzátor chladiča v čistote a minimalizovať potrebu údržby a čistenia. Inštaláciou výmenníka tepla s certifikátom výkonnosti AHRI zabezpečíte, že váš systém bude pracovať s maximálnou účinnosťou, čím ušetríte peniaze a znížite vplyv na životné prostredie.

condenser-protection-and-savings-with-ahri-performance-certification2.jpg

Príklad

Chladiaca jednotka s výkonom 3 000 kW COP5 v prevádzke počas polovice roka, náklady na elektrickú energiu 0,2 €/kWh.
(Prevádzkové náklady chladiacej jednotky 525 600 €/rok so súvisiacou uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh)

Typické

 • 36°C->30°C
 • 35°C<-29°C

Úspory s ochranným výmenníkom tepla kondenzátora

 • Zabrániť vyššej kondenzačnej teplote a tlaku chladiacej jednotky (10 % úspora, úspora až 52 500 €/rok a 262 800 kg CO2/rok)
 • Vyhnite sa ročným nákladom na údržbu kondenzátora a poškodeniu potrubia

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.


Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

.

3. Ušetrite peniaze, energiu a znížte emisie uhlíka vypnutím chladiaceho zariadenia

Inštaláciou rozoberateľného doskového výmenníka tepla Alfa Laval medzi chladiacou vežou a kondenzátorom chladiča môžete chladič počas zimných mesiacov úplne vypnúť. Namiesto toho môžu byť ventilátory zásobované studenou vodou, ktorej teplota je len o 1 °C vyššia ako teplota chladiacej veže. To môže viesť k výrazným úsporám energie a nižším prevádzkovým nákladom.

Ak chcete získať tieto výhody, odporúčame inštalovať výmenník tepla chladiacej veže s certifikátom výkonnosti AHRI. Tým sa zabezpečí, že váš systém bude pracovať s maximálnou účinnosťou a že dosiahnete požadované úspory energie, aby ste znížili svoj vplyv na životné prostredie a ušetrili finančné prostriedky.

save-money-and-energy-with-a-chiller-bypass2.jpg

Príklad

Chladiaca jednotka s výkonom 3 000 kW COP5 prevádzkovaný polovicu roka, náklady na elektrickú energiu 0,2 €/kWh (náklady na prevádzku chladiaceho systému 525 600 €/rok so súvisiacou uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh).

Typické

 • 14°C->7°C
 • 13°C<-6°C

Úspory pri vypnutí chladiacej jednotky na 30 dní v roku (360 h)

 • Využitie nízkej teploty okolia z otvorenej chladiacej veže (8 % úspor, 360/4 380; úspora 42 048 €/rok a 210 240 kg CO2/rok)

4. Zníženie nákladov a uhlíkovej stopy prostredníctvom rekuperácie tepla v budovách s otvorenou chladiacou vežou

Nemocnice, hotely a univerzity môžu výrazne znížiť náklady na palivo rekuperáciou odpadového tepla z chladiacich veží. Toto teplo sa môže použiť na predohrev napájacej vody pre kotol, na vykurovanie priestorov alebo na prípravu teplej úžitkovej vody. Vďaka najnovšej technológii je možné spätne získavať teplo z vratnej vody z chladiacej veže s teplotným rozdielom len 1 °C. Táto aplikácia nielenže šetrí náklady na palivo, ale znižuje aj zaťaženie chladiacej veže.

Ak chcete využiť tieto možnosti úspory energie, odporúčame vám zmapovať možnosti rekuperácie tepla v systéme chladiacej veže.

reduce-cost-and-co2-footprint-with-heat-recovery-in-buildings-with-open-cooling-tower-03.jpg

Príklad

Chladiaca jednotka s výkonom 3 000 kW COP5 prevádzkovaný pol roka, náklady na zemný plyn 0,2 €/kWh (náklady na prevádzku chladiaceho systému 525 600 €/rok so súvisiacou uhlíkovou stopou 1,0 kg CO2/kWh).

Typické

 • 36°C->16°C
 • 35°C<-15°C

Úspory z rekuperácie odpadového tepla z chladiacej veže

 • Spätné získavanie odpadového tepla z chladiacej veže na predohrev napájacej vody kotla
 • Úspora nákladov na ohrev vody z vodovodu v hoteloch, nemocniciach, univerzitách a iných verejných priestoroch
 • Za predpokladu, že teplota vratného tepla z chladiacej veže 36 °C je k dispozícii len 30 dní v roku počas leta, t. j. 360 h/rok (úspora 25 m3/h alebo 600 kW predohrevu vody, 21 600 €/rok a 216 000 kg CO2/rok)

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.


Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

.

5. Oddeľovací výmenník tepla pre diaľkové vykurovanie - zníženie nákladov a emisií uhlíka so zameraním na nízku teplotu spiatočky

Účinnosť a zníženie nákladov sú kľúčovými výzvami pre všetky siete diaľkového vykurovania. Jedným z účinných spôsobov, ako dosiahnuť tieto ciele, je navrhovať a prevádzkovať budovy tak, aby sa zabezpečila čo najnižšia teplota spiatočky z vykurovacieho systému. Ak je teplota spiatočky nízka, v sieti diaľkového vykurovania možno dosiahnuť vyššiu delta T, čo vedie k zníženiu potrebného prietoku. To znamená nižšie náklady na čerpacie práce a nižšie tepelné straty v sieti, čo umožňuje vyššiu účinnosť výroby tepla.

Pro dosažení těchto výhod doporučujeme uvádět výměníky tepla s certifikací AHRI. Tyto výměníky tepla jsou navrženy tak, aby fungovaly podle určeného účelu, a mohou vám pomoci dosáhnout optimální energetické účinnosti vašeho topného systému.

District-heating-pressure-breaker2.jpg

Príklad

Sieť diaľkového vykurovania s vykurovacím výkonom 3 000 kW, ktorá pracuje s delta T 30 °C a prietokom 86 m3/h, je v prevádzke polovicu roka a náklady na elektrickú energiu sú 0,2 €/kWh.

Typické

 • Pri delta T 30 °C
  Okruh diaľkového vykurovania 80 °C->50 °C
  Mestský tepelný okruh 75 °C<-45 °C

Úspory pri vyššej hodnote delta T jen o 2 °C znížia prietok v systéme

 • Pri delta T 32 °C
  80 °C->48 °C
  78 °C<-45 °C
 • Nový prietok 80m3/h s nižšou teplotou spiatočky
  Úspora nákladov na čerpánie vďaka prietoku nižšiemu o 10 %
  O 4 kW nižší čerpací výkon
 • Úspora energie 4 kW x 4 380 h x 0,2 (úspora až 3 504 €/rok a 17 520 kg CO2/rok)

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.


Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

Výmenníky tepla s certifikátom AHRI pre spoľahlivý tepelný výkon

Certifikácia Inštitútu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je jediným celosvetovým overením tepelného výkonu treťou stranou, ktoré vám dáva nezávislú záruku, že váš doskový výmenník tepla bude fungovať v súlade s hodnotami zverejnenými výrobcom. Spoločnosť Alfa Laval ponúka rozoberateľné doskové výmenníky tepla s certifikátom AHRI, spájkované doskové výmenníky tepla a spájkované doskové výmenníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Zvyšovanie energetickej účinnosti budov na celom svete

Preskúmajte výhody našej špičkovej technológie výmenníkov tepla a sledujte najnovšie trendy a výzvy v oblasti tepelnej účinnosti na našej domovskej stránke.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

.

Kontaktujte nás

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.

Air-cooled heat exchangers range

Explore our wide range of water and air to air heat exchangers.