Centrálne zásobovanie chladom

Centrálne zásobovanie chladom znamená použitie jedného centrálneho zdroja k chladenie niekoľkých budov. Alfa Laval zohráva v oblasti chladiacich riešení významnú úlohu. Naše výmenníky tepla a systémové riešenia sa nachádzajú v každej budove pripojené k sieti centrálneho zásobovania chladom.

District-cooling-hero-final

Výhody centrálneho zásobovania chladom

Centrálne zásobovanie chladom, ktoré je najkomfortnejším spôsobom výroby a distribúcie chladu v komerčnej sfére, má environmentálne aj ekonomické výhody. Výpočty ukazujú, že zákazníci môžu prechodom z malých individuálnych systémov chillerov na centrálne zásobovanie chladom znížiť svoje prevádzkové náklady až o 45% v podobe značných energetických úspor a nižších nákladov na servis a opravy.

Hospodárne, flexibilné a tiché chladenie

Systémy centrálneho zásobovania teplom od spoločnosti Alfa Laval sú obľúbené, energeticky efektívne riešenia. Veľké teplotné priblíženie, ktoré ponúkajú rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval maximalizuje účinnosť, takže sa prenosom tepla stratí minimum energie. Tiché systémy bez vibrácií, ktoré môžu vlastníci nehnuteľností ľahko používať, sa vyznačujú veľkou prevádzkovou flexibilitou a nízkymi nákladmi, pretože každá budova má vlastnú reguláciu chladenie podľa svojich potrieb. Výhody pre koncových užívateľov sa môžu ešte znásobiť pri súčasnom použití riešenia centrálneho zásobovania chladom Alfa Laval v jednom optimalizovanom systéme, ako je Alfa Laval Maxi.

Udávame smer vo vykurovaní a chladení

360 ° portfólio servisných služieb

 

Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné portfólio servisných služieb pre zachovanie prvotriedne kondície vášho zariadenia.

Kontaktujte nás a zistite ako zvýšiť výkonnosť vašich zariadení.