Petrochémia

Petrochemikálie nie sú len súčasťou väčšiny výrobkov, ktoré denno-denne používame, ale sú nesmierne dôležité, pre zvyšovanie životnej úrovne v rozvojových krajinách a zabezpečenie udržateľnosti v rozvinutých krajinách. Používajú sa v solárnych paneloch, veterných turbínach, batériách, izoláciách a elektrických vozidlách. Petrochemikálie je dokonca možné vyrábať aj z obnoviteľných surovín a recyklovaných materiálov.

petrochemical plant orange purple sky

Základné usporiadanie petrochemického závodu

Vieme, že každý závod je jedinečný a má svoje špecifické požiadavky na prenos tepla. Preto vám spoločnosť Alfa Laval pomôže nájsť výmenníky tepla, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu výrobnému procesu. Ponúkame široké portfólio produktov pre rôzne technologické riešenia, všetky potrebné náhradné diely a pravidelný servisný plán, ktorý vám pomôže optimalizovať výkon.

1. Reakcia

Zlúčeniny v zmesi prechádzajú chemickou reakciou, pri ktorej vzniká požadovaný produkt a rôzne vedľajšie produkty. V závislosti od chemického procesu je zmes potrebné zahrievať alebo chladiť, aby reakcia prebiehala optimálnou rýchlosťou.

2. Separácia

Produkty sa následne oddeľujú od nežiaducich vedľajších produktov a nezreagovaných surovín pomocou metód tepelnej separácie, ako je destilácia, absorpčné odlučovanie a odparovanie. Tieto vedľajšie produkty je potom možné ďalej spracovať a suroviny sa recyklujú a znovu používajú v procese výroby.

3. Chladenie

Separácia zvyčajne prebieha pri vysokých teplotách. Produkty sa po separácii často ochladzujú, aby sa uľahčilo ich uskladnenie a preprava.

Petrochemical plant process flow chart

Výzvy spojené s prenosom tepla pri petrochemickom spracovaní

To okrem iného zahŕňa:

 • Obmedzenie výstupov v dôsledku kritických miest v ohreve a chladení
 • Nižšia produkcia z dôvodu nedostatočnej chladiacej kapacity
 • Nadmerná spotreba paliva a zvýšené emisie
 • Časté zastavenie výroby kvôli čisteniu výmenníkov tepla
 • Pomalé regulačné reakcie v ohreve a chladení

Ako vám spoločnosť Alfa Laval môže pomôcť

Ak prejdete na najnovšie technológie Alfa Laval, môžete:

 • Použiť na ohrev paru s nižšími parametrami
 • Znížiť potrebu pary,
 • Znížiť limity kritických miest znížením rozdielu teplôt
 • Znížiť spotrebu vody pri procesoch chladenia
 • Použiť chladiacu vodu s vyššou teplotou
 • Znížiť tvorbu nečistôt vďaka vyššej turbulencii prúdenia
 • Zrýchliť regulačné reakcie

        

Energeticky účinná petrochemická výroba

Naša vysoko účinná technológia prenosu tepla znižuje spotrebu energie, vody a materiálu a zároveň zvyšuje celkovú prevádzkyschopnosť výroby aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Petrochemicals 640x360

Priemyselné zariadenia

Vďaka doteraz najširšej ponuke riešení pre priemysel môžeme podporiť procesy aj ponukou najväčšieho doskového výmenníka tepla na svete, výmenníkov tepla odolných voči korózii s doskami z Hastelloy, prípadne separátorov.

petrochemical main products image 640x360

Využitie v petrochemickom priemysle

Či už vyrábate základné alebo čisté chemické výrobky alebo medziprodukty, spoločnosť Alfa Laval vám môže ponúknuť celý rad riešení, ktoré vám pomôžu.

column tower petrochemical 640x360

Úspechy našich zákazníkov

Pozrite sa, koľko energie ušetrili naši zákazníci vo svojich petrochemických závodoch s podporou riešení Alfa Laval na prenos tepla.

Intermediate chemicals production 640x360

Nájdite servisnú službu, ktorú potrebujete pre svoj petrochemický závod

Keď sa obrátite na spoločnosť Alfa Laval so žiadosťou o služby či podporu v oblasti náhradných dielov, stretnete sa s pohotovosťou a spoľahlivosťou, ktoré zaručene ušetria váš čas aj financie a navyše vám pomôžu znížiť vašu uhlíkovú stopu. Naozaj je to jednoduché.

Service 640x360

Čistá energia

Ste pripravení objaviť riešenia budúcnosti pre ekologickú výrobu vodíka, palivové články, zachytávanie uhlíka a skladovanie energie? Kliknite sem a prečítajte si viac o riešeniach od spoločnosti Alfa Laval, ktoré vám pomôžu urýchliť prechod na čistú energiu.

cleantech clean energy spotv2

        

HEXpert

Nájdite energeticky najefektívnejší výmenník tepla pre svoju prevádzku pomocou online nástroja HEXpert od Alfa Laval. Od úspory energie vás delí iba jedno kliknutie.

engineers discussing industrial plant blue sky green grass

Novinky spoločnosti Alfa Laval v oblasti energetiky na LinkedIn

Na našej stránke s prezentáciami nájdete riešenia, vďaka ktorým budete mať náskok pred ostatnými.

Blue sky white cloulds Linkedin logo