Energeticky účinná petrochemická výroba

Petrochemický priemysel je pod obrovským tlakom, aby znižoval emisie uhlíka a zároveň zvyšoval výťažnosť výroby. Vysokoúčinné výmenníky tepla od spoločnosti Alfa Laval, ktorá má jedno z najväčších portfólií na trhu, v súčasnosti zabezpečujú, že do ovzdušia preniká menej uhlíkových emisií produkovaných petrochemickými závodmi. Táto úspora predstavuje až 4,1 milióna ton uhlíka ročne. To však nie je všetko. Naša inovatívna technológia prenosu tepla znižuje spotrebu vody a materiálov a zároveň predlžuje celkovú prevádzkyschopnosť aj pri najnáročnejších podmienkach.

Petrochemicals 640x360

        

.

Šetrite energiu s riešeniami od spoločnosti Alfa Laval

Spätné získavanie odpadového tepla v energeticky náročných aplikáciách, ako sú reaktory, destilačné kolóny a absorpčné odlučovacie systémy, predstavuje skvelý spôsob, ako zvýšiť energetickú účinnosť petrochemického závodu. Vedeli ste však, že ak prejdete na najmodernejší doskový výmenník tepla Alfa Laval, výsledky sú až päťkrát lepšie ako pri použití tradičného rúrkového výmenníka tepla? Môžete dokonca znížiť náklady na palivo a úroveň emisií, používať paru s nižšími parametrami a vyrábať elektrinu prostredníctvom nevyužitej pary alebo predať prebytočné teplo.

Vezmeme si ako príklad jedného z našich zákazníkov v Belgicku, ktorý prevádzkuje chemický závod. Do svojho výrobného procesu zakomponovali výmenník tepla Compabloc od Alfa Laval na rekuperáciu tepla z výparov, ktoré vznikajú v kolóne na spätné získavanie rozpúšťadiel. Toto rekuperované teplo následne môžu využívať na predohrev procesných materiálov namiesto ohrevu pary. Táto jednoduchá zmena umožnila znížiť emisie uhlíka o 1 250 ton ročne.

Prečítajte si ďalšie úspešné príbehy zákazníkov

 

man in blue helmet inspecting pressure 640x360
.
female engineer with laptop outside chemical plant

Navýšenie výroby

Výrobný proces v petrochemickom závode zahŕňa množstvo vzájomne prepojených krokov, preto môžu kritické miesta prenosu tepla v jednej oblasti často ovplyvniť celú výrobu. Aby ste odstránili tieto problémy, nemusíte však prestavať celý výrobný závod: výrobnú kapacitu dokážete zvýšiť a zároveň znížiť emisie uhlíka modernizáciou výmenníkov tepla s použitím energeticky účinnejších variantov.

Presne to urobil jeden európsky výrobca amínov, ktorému stačilo vymeniť tradičné rúrkové výmenníky tepla za výmenníky tepla Compabloc od Alfa Laval. Týmto spôsobom sa im podarilo zaistiť ochladenie kondenzovanôho čpavku na oveľa nižšiu teplotu, a zvýšiť tak kapacitu destilačnej kolóny. Inými slovami, dokázali ušetriť miesto, hmotnosť a neplánované odstávky, a zároveň zvýšiť kapacitu kompresora.

Prečítajte si ďalšie úspešné príbehy zákazníkov

.

Lepšie výsledky s menším úsilím

Ak vo svojom petrochemickom závode používate kompaktný výmenník tepla, potom viete, že rovnaké výsledky môžete dosiahnuť aj s menšími zariadeniami. Malé rozmery kompaktného výmenníka tepla Alfa Laval umožňujú zachovať existujúcu infraštruktúru, ušetriť náklady na inštaláciu a znížiť množstvo materiálov, čo je dôležité z hľadiska ochrany svetových zdrojov, ktoré sú ohrozené vyčerpaním. Ak teda uvažujete o nových kotloch alebo chladiacich vežiach, nezabudnite si najprv overiť, ako vám môže spoločnosť Alfa Laval pomôcť zlepšiť rekuperáciu tepla.

Takto postupoval aj významný juhoamerický výrobca kuménu, keď hľadal možnosti modernizácie svojho závodu s použitím rúrkových výmenníkov tepla. Zistil, že inštalácia výmenníka Compabloc na pozíciu varáka destilačnej kolóny benzénu by eliminovala potrebu nákladných stavebných a projektových prác a zároveň by ušetrila cenný priestor.

Prečítajte si ďalšie úspešné príbehy zákazníkov

cut investment
.
engineer at plant 640x360

Odstráňte obmedzenia v oblasti chladenia

S narastajúcimi teplotami sa celosvetovo zvyšujú aj nároky na chladiacu infraštruktúru. Či už sa zameriavame na stále väčší nedostatok čerstvej vody, kapacity, ktoré už nestačia pokryť dopyt, alebo na nadmerný nárast teploty okolia, najjednoduchším riešením zvýšenia výroby je výmena existujúcich výmenníkov tepla za účinnejší model. To vám umožní pracovať pri vyšších teplotách, opätovne využívať odpadové teplo v mieste chladenia a tiež eliminovať riziko vzniku kritických miest vo výrobe.

Prečítajte si ďalšie úspešné príbehy zákazníkov

.
increase uptime

        

Energy Hunter - Buďte lovcom energie, neplytvajte energiou a znížte svoje náklady

Aby sme zlepšili energetickú účinnosť, musíme všetci aktívne vyhľadávať zdroje odpadovej energie a znižovať jej množstvo. Spoločnosť Alfa Laval disponuje technológiami, odbornými znalosťami a servisnými službami, ktoré umožňujú maximalizovať účinnosť prenosu tepla. Pomocou nášho nového nástroja môžete vypočítať, koľko dokážete ušetriť už dnes.

Energy Hunter screen view