Úspechy našich zákazníkov

 

 

Výroba základných chemikálií

 

Chemical plant 640x360.jpg

 

 

quench-water coolers_640x360.jpg

 

 

Performance_Audit_and_CIP_Saudi_Arabia_640x360.jpg

 

 

Znižovanie investičných nákladov

Ako malý výmenník tepla od spoločnosti Alfa Laval presvedčil brazílskeho giganta

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Budovanie dôvery maximalizáciou prevádzkyschopnosti zariadenia pri minimalizácii nákladov

Výmenníky tepla Compabloc zabezpečujú stabilitu výrobného procesu vo významnej českej petrochemickej spoločnosti

Ako sa nenechať zaskočiť znečistením – výmenníky tepla Compabloc zlepšujú výkon v prevádzke na výrobu čpavku

Audit výkonnosti a CIP presvedčí aj skeptikov – úspory stále narastajú

Audit výkonnosti optimalizuje činnosť parného krakovacieho zariadenia v globálnej petrochemickej spoločnosti

Prognóza životnosti tesnenia pomocou auditu stavu doskových výmenníkov Alfa Laval

Úspora energie

Alfa Laval Packinox na hydrogenáciu pyrolýzneho benzínu

Chladiace kondenzátory C3R – zvýšte výkon chladiacich jednotiek pomocou výmenníkov tepla Alfa Laval

Výmenník Compabloc znížil spotrebu pary v závode na výrobu aromatických uhľovodíkov

Rekuperácia tepla v ázijskom závode na výrobu paraxylénu – inteligentné využitie energie z výrobného procesu

Úsporná výroba etylénu

Nižšie náklady. Vyššia rekuperácia tepelnej energie. Menšie priestorové nároky

Zvládnutie energetickej účinnosti v kondenzačných aplikáciách

Chladiče chladiacej vody – zvýšenie výkonu kompresora a zníženie spotreby chladiacej vody 

Koniec plytvania cenným teplom – rekuperácia tepla v závode na výrobu paraxylénu

 

Výroba chemických medziproduktov

 

Crucial positions require compact solutions_640x360.jpg

 

 

PPI00522_Common-cause_640x360.jpg

 

 

Znižovanie investičných nákladov

Precízne riešenie problémov prinieslo spoločnému tímu BASF a Alfa Laval prestížne ocenenie

Kondenzátor Compabloc od spoločnosti Alfa Laval rieši problémy v belgickom závode na výrobu dichlóretánu  

Veľké je krásne, s výnimkou kondenzátorov

Rozhodujúce pozície si vyžadujú kompaktné riešenia

Zvýšenie výrobnej kapacity

Kompaktný výmenník tepla zlepšuje proces pre spoločnosť BASF

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

21 prínosných rokov so systémom Compabloc od spoločnosti Alfa Laval – a pokračujeme ďalej

Vzájomná spolupráca v petrochemickej spoločnosti v Saudskej Arábii

Úspora energie

Compabloc od spoločnosti Alfa Laval šetrí spoločnosti Rhodia v Brazílii peniaze aj priestor

 

 

Výroba polymérov a vlákien

 

PPI00622_Frequent-cleaning_640x360.jpg

 

 

Znižovanie investičných nákladov

Alfa Laval pomáha spoločnosti Arkema s chladením

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Časté čistenie sa stáva minulosťou

Údržba sa začína vo fáze plánovania

Úspora energie

Compabloc od Alfa Laval pomáha riešiť problémy vo výrobnom závode Sayanchimplast v Rusku

Teplá a studená voda zadarmo

 

Výroba čistých chemikálií

 

a_resounding_yes_for_compab_640x360.png

 

 

compabloc-dow-640x360.jpg

Znižovanie investičných nákladov

Kondenzátor Compabloc rieši problém s VOC

Zvýšenie výrobnej kapacity

Stála voľba spoločnosti Lanxess - výmenníky tepla Alfa Laval

Viac produktov bez zvýšeného množstva odpadu

Spoločnosť BASF vyriešila dva problémy naraz

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Compabloc od Alfa Laval sa stretol s nadšeným ohlasom

Úspora energie

Výmenníky tepla Compabloc od spoločnosti Alfa Laval zvyšujú kapacitu a znižujú emisie CO2 vo výrobnom závode Dow Wolff Cellulosics v Belgicku

Výmenníky tepla Alfa Laval znižujú náklady na energiu v najväčšom indickom závode na výrobu špeciálnych chemikálií Balaji Amines