Udržateľnejšie petrochemické aplikácie

Dopyt po petrochemikáliách narastá s rastúcim dopytom po výrobkoch, ako sú obalové materiály, plastové vrecká, domáce spotrebiče a automobily. V dôsledku toho sme zaznamenali nárast množstva petrochemikálií na báze fosílnych palív. Vďaka snahám o dekarbonizáciu sme však zaregistrovali aj vzrastajúcu mieru zachytávania uhlíka a rozsiahlejšie používanie obnoviteľných alebo recyklovaných surovín. Našou úlohou v spoločnosti Alfa Laval je zvyšovať energetickú účinnosť existujúcich zariadení a zároveň podporovať využitie alternatívnych zdrojov bez fosílnych palív.

column tower petrochemical 640x360

        

Výroba základných chemikálií

Výroba základných chemikálií, ako sú etylén, propylén, amoniak, metanol, butadién a aromatické látky, si vyžaduje maximálnu účinnosť. Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu riešení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť správne zariadenie vašim špecifickým požiadavkám. Naším cieľom je pomôcť vám znížiť spotrebu energie a náklady na inštaláciu a zároveň zvýšiť spoľahlivosť zariadenia. Bez ohľadu na to, či potrebujete kompaktný výmenník tepla na zvýšenie efektívnosti výroby, alebo separačné zariadenie na minimalizáciu odpadu z výrobného procesu, máme pre vás riešenie.

piping process industry 640x360

Výroba chemických medziproduktov

V prípade, že ste výrobcom etylénoxidu, etylénglykolu, formaldehydu, polyolov, organických kyselín, amínov alebo iných petrochemických medziproduktov, s pomocou Alfa Laval môžete zvýšiť výrobu a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie. Či už potrebujete naše vysokoúčinné výmenníky tepla, kondenzátory, dekantéry alebo separačné zariadenia, môžete znížiť množstvo odpadu a spotrebu energie bez toho, aby ste znížili svoju ziskovosť.

Petrochemical 640 x 360

Výroba polymérov a vlákien

Či už vyrábate latex, polyetylén, polypropylén, polystyrén alebo PVC, Alfa Laval disponuje odbornými znalosťami, zariadeniami a službami, ktoré vám umožnia maximalizovať spoľahlivosť výroby a minimalizovať vplyv vášho petrochemického závodu na životné prostredie. S rozoberateľnýmí doskovými výmenníkmi tepla Alfa Laval Widegap, doskovými výmenníkmi Alfa Laval Compabloc alebo špirálovými výmenníkmi tepla Alfa Laval vo vašom výrobnom procese bude manipulácia s vláknitou tekutinou efektívnejšia a jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. 

oil refinery industry sunset 640x360

Výroba čistých chemikálií

Čisté a špeciálne chemikálie, ako sú povrchovo aktívne látky, chemikálie na úpravu vody, pesticídy, prísady do polymérov, živice, lepidlá, vitamíny a iné látky, sa vyrábajú v menších objemoch ako ich veľkoobchodné chemické ekvivalenty. To znamená, že kľúčovou požiadavkou je konzistentnosť a kvalita. Alfa Laval úzko spolupracuje s petrochemickými výrobcami s cieľom poskytovať spoľahlivé, nákladovo efektívne a špecializované technológie, ktoré optimalizujú ohrev, chladenie, kondenzáciu, odparovanie a prenos tepla, a umožňujú tak dosiahnuť konzistentné, energeticky účinné výsledky.

fine-and-speciality-chemicals