Kalkulačka Energy Hunter

Energy Hunter

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

O kalkulačke Energy Hunter:
Naše výpočty predpokladajú, že spätne získané teplo môže nahradiť paru v procese vykurovania. Úspora spotreby vody zahŕňa doplňujúcu vodu aj zníženú spotrebu morskej/riečnej vody v závislosti od spôsobu chladenia. Pre náklady na médiá a prevádzkové podmienky sa použilo 1 €/m3 demineralizovanej doplňovacej vody, 8400 prevádzkových hodín za rok a emisný faktor CO2 0,21 kg/kWh.
Tento nástroj na výpočet hodnoty sa poskytuje len na pohodlné a ilustračné použitie. Nástroj Value Calculator Tool používate na vlastné riziko a spoločnosť Alfa Laval AB a jej pridružené spoločnosti (ďalej len "Alfa Laval") výslovne odmieta všetky záruky a vyhlásenia akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné, týkajúce sa nástroja Value Calculator Tool a všetkých informácií alebo výsledkov jeho používania, okrem iného vrátane správnosti, vhodnosti, presnosti výpočtov a výsledkov, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétne použitie alebo účel a neporušenia práv. Spoločnosť Alfa Laval v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikla alebo bola spôsobená používaním nástroja Value Calculator Tool a/alebo informácií alebo výsledkov z jeho používania.

Využitie energie z odpadového tepla

Energetická účinnosť je v našej DNA. Vyvíjame ju už takmer desať rokov. Riešenia spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla totiž každoročne ušetria 100 GW energie v priemysle. To je dostatok energie na vykurovanie 20 miliónov domácností.

Zistili sme, že vždy existuje priestor na opätovné využitie odpadovej energie zmenou programu čistenia a údržby alebo aktualizáciou konfigurácií. Pozrite si video a zistite, ako vám môže spoločnosť Alfa Laval pomôcť.

Viac o Energy Hunter