Studený blok – výzvy a riešenia

Profesionálne vybavenie pre fermentačný proces

Konzistentný, spoľahlivý a efektívny fermentačný proces je závislý od vybavenia, ktoré zaručuje vysoko kvalitné hospodárenie s kvasnicami, hygienickú konštrukciu a presné riadenie premenných veličín procesu.

Naše riešenia pre proces v studenom bloku pomáhajú prekonať bežné problémy v záujme sprístupnenia plného potenciálu vášho procesu varenia komerčného piva.

Hospodárenie s kvasnicami

Výzva

 • Potreba množenia, skladovania a opätovného získavania kvasníc

Výzva

 • Alternatíva zdravých kvasníc s vysokou životaschopnosťou a vitalitou
 • Správne pridávanie kvasníc
 • Vysoká flexibilita pri rozmnožovaní, skladovaní a pridávaní rôznych kmeňov kvasníc

Výzva

 • Zabezpečenie dodávok neinfikovaných, čerstvo rozmnožených, vysokokvalitných kvasníc

Riešenia

Výsledok

 • Kvasnice s vysokou životaschopnosťou a vitalitou
 • Správne pridávanie kvasníc
 • Homogénna kvasnicová suspenzia
 • Vyššia flexibilita pri rozmnožovaní, skladovaní a pridávaní rôznych kmeňov kvasníc
.

Fermentácia a dozrievanie

Výzva

 • Problémy s penením, keď chcete zlepšiť využitie fermentátora
 • Opakovateľnosť fermentačného procesu

Riešenie

Výsledok

 • Menej penenia umožňuje väčšie využitie celkovej kapacity fermentátora
 • Homogénna distribúcia na zabránenie predčasnému usadzovaniu kvasníc
 • Jednotná teplota a úrovne CO2
 • Konzistentné a kratšie trvanie fermentácie

Výzva

 • Dlhý celkový čas spracovania vo fermentátoroch

Výsledok

 • Energeticky efektívne nárazové chladenie
 • Dosiahnutie požadovanej teploty počas prenosu zeleného piva

Výzva

 • Nedostatočná hygiena vo fermentačných systémoch a spojovacích prenosových potrubiach

Výsledok

 • Účinné a spoľahlivé čistenie kontaktných plôch produktov
 • Optimalizácia časov prevádzky

Výzva

 • Dlhé trvanie sedimentačného procesu
 • Strata piva

Výsledok

 • Kratšie dozrievanie (netreba čakať na usadenie kvasníc)
 • Menšie straty piva

Výzva

 • Nadbytočné kvasnice

Výsledok

 • Opätovné získanie až 88 % piva z kvasníc na spodku nádrže
.

Suché chmelenie

Výzva

 • Nízka ziskovosť
 • Opakovateľnosť
 • Dlhšie spracovanie pri suchom chmelení vo veľkom meradle

Výsledok

 • Maximálne využitie chmeľu
 • Urýchlenie suchého chmelenia
 • Zlepšené odkaľovanie ďalej v toku
 • Zlepšené odstránenie chmeľu

Odber vzoriek piva

Výzva

 • Nekonzistentné, nehygienické a časovo náročné odbery vzoriek

Výsledok

 • Zvýšená kvalita a frekvencia odberu vzoriek
 • Kratší čas strávený odberom vzoriek
.

Čistenie

Výzva

 • Dlhé a nákladné cykly
 • Vysoká spotreba energie a chemikálií počas sekvencií čistenia

Výsledok

 • Prispôsobený, overiteľný systém
 • O 30 % kratší čas čistenia a spotreba chemikálií
 • Menšia spotreba energie na horúce (až o 70 %) a studené (až o 50 %) čistenie na mieste
 • Optimálne opätovné získavanie a použitie čistiacich kvapalín
 • Automatizovaná prevádzka

Celková konštrukcia studeného bloku

Výzva

 • Bezpečné prevádzkovanie veľkých nádrží (hospodárenie s kvasnicami, fermentácia, pretlačné tanky)

 

Výsledok

 • Integrované bezpečnostné systémy
 • Konzistentná, opakovateľná a hygienická prevádzka

Výzva

 • Neoptimálna konštrukcia studeného bloku

 

Výsledok

 • Zabránenie kontaminácii
 • Optimalizácia čerpadiel a potrubí
 • Optimalizácia celého procesu a podporných zariadení
 • Vyššia úroveň flexibility procesu
.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.