Živočíšne tuky a rybie oleje

Či už sa špecializujete na tuky zo suchozemských zvierat, ako sú kravy, ošípané alebo kurčatá, alebo pracujete v oblasti produkcie rybieho oleja, spoločnosť Alfa Laval vám môže pomôcť maximalizovať výťažnosť, kvalitu a efektívnosť vašej prevádzky. Kombináciou špičkových skúseností v oblasti použitia s naším rozsiahlym portfóliom produktov vám ponúkame najlepšie riešenia pre všetky fázy spracovania živočíšneho tuku – od extrakcie až po rafináciu živočíšneho tuku.

Animal and fish fat refining

Jednotka v rafinácii živočíšneho tuku

  • Maximálna výťažnosť procesu a minimálne produktové straty
  • Najvyššia kvalita produktov vďaka šetrnému spracovaniu
  • Riešenia, ktoré podľa potreby spĺňajú najprísnejšie hygienické normy
  • Možnosť integrácie systému CIP pre maximálnu bezpečnosť potravín
  • Vysoká energetická účinnosť pre nízke prevádzkové náklady

Spoločnosť Alfa Laval je poskytovateľom kompletných riešení pre procesy extrakcie a rafinácie živočíšnych tukov, pričom ponúka technológie aj poznatky potrebné na maximalizáciu výkonnosti závodov. Náš tím aplikačných odborníkov vám pomôže nájsť optimálne riešenie spracovania tukov na základe vašich požiadaviek, typov vstupných surovín, prevádzkových podmienok a kapacitných požiadaviek.

Spolupracujeme s vami počas celého životného cyklu vášho zariadenia na spracovanie živočíšneho tuku, aby sme zabezpečili vysokú návratnosť investícií a nízke náklady počas životného cyklu. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako môžeme podporiť vašu prevádzku.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

Refining-fat-from-land-animals.jpg

Rafinácia tuku zo suchozemských zvierat

Spoločnosť Alfa Laval ponúka široké spektrum riešení na rafináciu jedlých aj nejedlých živočíšnych tukov. Tieto systémy sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou produktov, minimálnym odpadom, vysokou flexibilitou a nízkou spotrebou energie.

Zistite viac o našich riešeniach na:

rafináciu jedlého oleja,

spracovanie mäsa a hydiny.

Refining-fish-oil.jpg

Rafinácia rybieho oleja

Naše riešenia na rafináciu rybieho oleja sú navrhnuté tak, aby spĺňali všetky požiadavky. To zahŕňa odstránenie perzistentných organických chemikálií, napr. stôp PCB alebo DDT, ako aj dezodorizáciu pri nízkych teplotách s cieľom zachovať mastné kyseliny citlivé na teplo, ako sú DHA/EPA, v ich prirodzenej bioaktívnej forme.

Objavte naše riešenia na:

rafináciu jedlého oleja,

spracovanie rýb.

Predbežná úprava živočíšnych tukov na produkciu hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO)

Nejedlý živočíšny tuk je bežnou surovinou na produkciu hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO). Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné systémy predbežnej úpravy, pri ktorých sa odstraňujú fosfor, stopové kovy, chloridy, polyetylén a iné nečistoty. Časti procesu určené na odstraňovanie chloridov a polyetylénu sú voliteľné v závislosti od kvality vstupných surovín.


Zistite viac o našich systémoch predbežnej úpravy HVO

Biofuels 640x360
Oil flowing

Riešenia na rafináciu jedlého oleja

Spoločnosť Alfa Laval ponúka celý rad riešení na rafináciu všetkých druhov jedlých olejov. Pozrite sa, ako môžete vďaka našim inovatívnym riešeniam zabezpečiť vysokú kvalitu a výťažnosť produktov, ako aj minimálne výrobné straty a nízku spotrebu energie.


Prečítajte si viac o rafinácii jedlého oleja

Produkty

Kľúčové zložky na spracovanie živočíšneho tuku

Použitia

Dodávanie najlepších možných produktov z rýb

Spoločnosť Pelagia je popredným svetovým výrobcom produktov z pelagických druhov rýb. Cieľom spoločnosti je využívať 100 % rýb na ľudskú spotrebu a dodávať čo najlepší rybí olej a rybiu múčku. Sezóny sú krátke a je dôležité, aby produkcia prebiehala hladko. Vďaka tomu, že spoločnosť Alfa Laval prevzala celkovú zodpovednosť za zariadenia, môže spoločnosť Pelagia plniť svoj sľub.

Pozrite si toto video a vypočujte si informácie o spolupráci so spoločnosťou Alfa Laval priamo od spoločnosti Pelagia.

>