Živočíšne tuky a rybie oleje | Alfa Laval

Živočíšne tuky a rybie oleje

Animal fats and fish oils are currently much in focus because of their content of high-value Omega-3 unsaturated fatty acids. These are necessary for human health, but the human body is unable to produce them. Alfa Laval provides the unique combination of technology and know-how required to extract high-value proteins from animal and fish products.

Animal and fish fat refining

Špeciálna úprava

Spracovanie omega-3 nenasýtených mastných kyselín je zamerané na efektívne odstránenie PCB (polychlórované bifenyly), zvyškového obsahu DDT a POC (perzistentné organické chemikálie), ktoré sa môžu vo výrobku objaviť.

Alfa Laval ponúka chemické rafinačné systémy a iné špeciálne zariadenia na odstránenie všetkých stôp po týchto látkach.

Frakcionácia

Alternatívnym a prirodzenejším spôsobom je frakcionácie. Jedná sa o pomalé chladenie tukov a olejov za starostlivo kontrolovaných podmienok, ktoré umožnia kryštalizáciu tuhého obsahu tuku pre jeho ľahšie oddelenie.

Alfa Laval dodáva zariadenia pre kryštalizáciu a frakcionáciu potrebná pre tento druh úpravy tukov.