Spracovanie rýb

Alfa Laval je uznávaným dodávateľom zariadení a riešení používaných pri spracovaní vedľajších produktov z rýb, ktoré vedia premeniť na hodnotné výrobky, napríklad na Omega 3 kyseliny vhodné na priamu konzumáciu alebo na použitie v krmivách, želatínu alebo kolagénne peptidy, proteínové rybie krmivo alebo koncentrované rybie proteíny pre použitie v krmivách.

Fish processing

Rýchlo, hygienicky a spoľahlivo

Spracovanie rýb, mäkkýšov a ďalších živočíchov z morí a oceánov na výrobky určené na spotrebu alebo pre iné spôsoby použitia vyžaduje značnú rýchlosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň hygieny.

Lepšia kombinácia

Jednou z najkratších ciest na dosiahnutie najlepších výsledkov pri spracovaní rýb, mäkkýšov a planktónu je zabezpečiť, aby celý systém a všetky jeho časti pracovali v úplnom súlade. To znamená hladko a efektívne zvyšovať účinnosť každej jeho časti.

Systémy, moduly alebo vybavenie

Alfa Laval vám ponúka kompletnú škálu riešení, od kompletných výrobných liniek až po štandardizované moduly alebo špecifické samostatné jednotky.
S Alfa Laval môžete využiť tiež jedinečného know-how vychádzajúceho z praxe. Skúsenosti spoločnosti Alfa Laval vám pomôžu zvýšiť úroveň, vylepšiť a doladiť prevádzku zariadení na spracovanie rýb, mäkkýšov a planktónu.

Určujeme trend vývoja

Alfa Laval vám dodá potrebné vybavenie pre priemyselné spracovanie s menším množstvom odpadu a nižšou spotrebou elektrickej energie. Riešenie s modernými technológiami vám ďalej pomôžu zvýšiť štandardy kvality a vaše ziskové marže.

Premena odpadu na zisk

Pri spracovaní morských produktov často vzniká veľa vedľajších produktov a "zvyškov". Väčšina z nich sa spracuje na relatívne lacné súčasti iných výrobkov alebo na krmivo.
S technológiami Alfa Laval však môžete tieto zvyšky a iné suroviny spracovať na vysoko hodnotné jedlé proteíny s veľkým komerčným potenciálom. Alfa Laval je v tomto rýchlo rastúcom odvetví priekopníkom.

Výroba Surimi

Pri spracovaní morských produktov často vzniká veľa vedľajších produktov, ktoré môžete technológiami Alfa Laval spracovať na nové zdroje príjmov.
Jedným z nich je surimi, populárny rybí produkt, ktorý sa svojou textúrou, konzistenciou a farbou podobá mäsu homárov, krabov a iných kôrovcov.