Systém predbežnej úpravy hydrogenovaného rastlinného oleja HVO

Rastúci dopyt po hydrogenovanom rastlinnom oleji (HVO) si vyžaduje osvedčené a spoľahlivé procesy. Výrobcovia obnoviteľných palív sa môžu spoľahnúť na komplexné systémy predbežnej úpravy HVO od spoločnosti Alfa Laval, pomocou ktorých môžu produkovať obnoviteľnú naftu a udržateľné letecké palivá zo širokého spektra tukov a olejov vrátane recyklovaného živočíšneho tuku a použitých kuchynských olejov.

Hydrotreated vegetable oil(HVO)

Zvýšte kvalitu a výťažnosť biopalív z hydrogenovaného rastlinného oleja

  • Flexibilné, automatizované systémy predbežnej úpravy na nepretržitú manipuláciu s veľkými objemami viacerých vstupných surovín
  • Vysoká výťažnosť vysokokvalitných predbežne upravených tukov a olejov
  • Bohaté skúsenosti s energeticky účinným a spoľahlivým spracovaním pre priemyselné odvetvia produkcie jedlého oleja a rafinácie ropy
  • Špičkové technológie na čistenie odpadových vôd a recykláciu vody
  • Globálna servisná sieť s miestnym zastúpením

Výroba vysokokvalitných biopalív si vyžaduje know-how. Spoločnosť Alfa Laval má vynikajúce poznatky v oblasti hydrospracovania olejov a tukov na obnoviteľné palivá, a to na základe rozsiahlych skúseností so systémami predbežnej úpravy jedlých olejov a rafinácie ropy.

S cieľom spĺňať povinnosti zmiešavania a právne predpisy v oblasti životného prostredia pre nízkouhlíkové palivá pomáha spoločnosť Alfa Laval optimalizovať systémy predbežnej úpravy hydrogenovaného rastlinného oleja a pritom predlžovať životnosť katalyzátora na hydroúpravu tak, aby vyhovoval časom obrátkového cyklu poskytovateľov licencií na HVO a rafinérií. Bez ohľadu na typ alebo kvalitu vstupnej suroviny dokážu systémy predbežnej úpravy hydrogenovaného rastlinného oleja od spoločnosti Alfa Laval znížiť obsah fosforu, stopových kovov, chloridov, polyetylénu a iných nečistôt alebo upraviť kyslosť prostredníctvom kondicionovania, odstraňovania glejovitých látok, adsorpcie a odkyslenia (ak je to potrebné).

Týmito spoľahlivými systémami predbežnej úpravy hydrogenovaného rastlinného oleja od spoločnosti Alfa Laval, ktoré sú založené na osvedčených technológiách rafinácie jedlých olejov a rafinácie ropy, sa optimalizujú samostatné zariadenia na produkciu HVO, ako aj rafinérie ropy prestavané na zariadenia na produkciu HVO. A to všetko s podporou našej globálnej servisnej siete s miestnym zastúpením.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

 

Produkcia palív z obnoviteľných zdrojov

Zistite, ako môžu inteligentné konštrukčné riešenia pomôcť zlepšiť udržateľnosť a ziskovosť zariadení na produkciu nafty z obnoviteľných zdrojov.

Ako to funguje

Proces fyzikálnej rafinácie alebo proces chemickej rafinácie

Systémy na predbežnú úpravu biopalív od spoločnosti Alfa Laval zahŕňajú procesy fyzikálnej rafinácie aj procesy chemickej rafinácie. V prípade HVO sa uprednostňuje fyzikálna rafinácia, ktorá zahŕňa špeciálne odstraňovanie glejovitých látok a/alebo enzymatické odstraňovanie glejovitých látok, adsorpciu a odkyslenie (ak je potrebné). Proces chemickej rafinácie sa používa najmä pri predbežnej úprave tradičnej bionafty (metylestery mastných kyselín), v ktorej má spoločnosť Alfa Laval tiež bohaté skúsenosti.

Odstránenie fosforu a stopových kovov

Na odstránenie fosforu a stopových kovov sa z tukov a olejov (loj, sójový, repkový, destilovaný, kukuričný olej atď.), ako aj recyklovaných živočíšnych tukov a použitých kuchynských olejov odstraňujú glejovité látky pomocou kyseliny (kyseliny citrónovej alebo fosforečnej), premývajú sa a prebieha adsorpcia pomocou bieliacich hliniek alebo podobných prostriedkov použitím vysokorýchlostných separátorovdoskových výmenníkov tepla spoločnosti Alfa Laval.

Odstránenie chloridu

Chloridy, ak sú prítomné, sa odstraňujú na začiatku procesu premývaním vodou a ďalším spracovaním vo vysokorýchlostných separátorochdoskových výmenníkoch tepla.

Odstránenie polyetylénu

Polyetylén, ak je prítomný, napríklad v niektorých druhoch loja, možno odstrániť kryštalizáciou a filtráciou.

Odstránenie mastných kyselín

V niektorých prípadoch sa musí obmedziť objem mastných kyselín, aby sa eliminovalo riziko korózie spôsobenej metalurgiou v časti HVO. V prípade potreby sa to dá dosiahnuť spoločným spracovaním zmesi vstupných surovín, ako aj parným stripovaním oleja vo vákuu pomocou vysokotlakového prírodného obehového kotla Aalborg od spoločnosti Alfa Laval, zváranýchrozoberateľných doskových výmenníkov teplastripovacej kolóny Alfa Laval.

Kľúčové komponenty používané v systémoch predbežnej úpravy

.

Produkty

.

Použitia

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

  • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
  • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
  • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png

Kontaktujte nás

.

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Otázky a odpovede o systémoch predbežnej úpravy HVO (RD)

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky o hydrogenovanom rastlinnom oleji (HVO).

HVO Biofuel Truck Cropped 640x360

Možno vás tiež bude zaujímať…