Studený blok – výzvy a riešenia

Hospodárenie s kvasnicami a fermentácia

Hospodárenie s kvasnicami a fermentácia sú dôležité časti studeného bloku. Zariadenie na zabránenie kontaminácii a zabezpečenie vysokej životaschopnosti kvasníc sú nevyhnutné pre konzistentný, spoľahlivý a efektívny fermentačný proces.

fermentation 640x360

Výzvy

 • Vysoké náklady
 • Spoliehanie sa na komerčné kmene kvasníc
 • Obmedzené príležitosti na kreativitu

Výsledok

 • Možnosť rehydrovať, množiť a opätovne používať kvasnice
 • Plne prispôsobiteľné riešenie

.

Výzva

 • Nekonzistentný alebo pomalý fermentačný profil

Výsledok

 • Až o 40 % rýchlejšia fermentácia
 • Zlepšená homogenizácia počas fermentácie
 • Optimalizovaná výťažnosť alkoholového extraktu
 • Flexibilita – mobilná jednotka, ktorú možno presúvať medzi nádržami

Výzvy

 • Dlhé trvanie sedimentácie
 • Vysoká strata piva
 • Vysoké zakalenie
 • Nízka ziskovosť
 • Potreba rastu výrobnej kapacity

Výsledok

 • Zvýšená výrobná kapacita vďaka rýchlosti odkaľovania bez potreby rozšírenia kapacity fermentácie
 • Opätovné získavanie až 15 % piva namiesto jeho vypúšťania
 • Možnosť odkaľovania piva pri správnom profile
 • Predĺžená trvanlivosť bez zákalu (zvlášť dôležité pri exporte)
 • Rýchle vyprázdňovanie separátorov znamená aj vyššiu rotáciu nádrží, čo poskytuje ďalšiu kapacitu bez ďalších investícií
 • V priemere 3 % zvýšenie výťažnosti medzi fermentačnou nádobou a pretlačným tankom v závislosti od prevádzkových postupov
 • Zlepšenie výťažnosti až o 8 % pri kmeňoch kvasníc s nízkou až strednou flokuláciou
.

Suché chmelenie

Suché chmelenie je proces pridávania chmeľu po fermentácii s cieľom dodať pivu viac arómy. Tradične sa suché chmelenie vykonáva pri pivách štýlu svetlé anglické pivo a IPA, ale využíva sa aj pri varení iných štýlov piva.

hops3 640 x 360

Výzva

 • Pomalý proces a strata piva

Riešenia

Výsledok

 • Maximálne využitie chmeľu
 • Urýchlenie suchého chmelenia
 • Homogenizácia pivných prúdov na zlepšenie odstraňovania chmeľu ďalej v toku odstreďovaním
.

Stretnime sa

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.