Rozmnožovacia nádrž na kvasnice

Zariadenie na množenie kvasníc od spoločnosti Alfa Laval je určené na množenie kvasníc za sterilných podmienok v pivovarníctve na účely obnovy zásoby kvasníc. Flexibilná konštrukcia zariadenia na množenie kvasníc umožňuje množenie rôznych kmeňov kvasníc, podľa potreby. Zariadenie s jednou nádobou (alebo viacerými nádobami) vyžaduje počiatočné naočkovanie laboratórne namnoženou kultúrou kvasníc (pomocou nádoby SB Carlsberg Flask od spoločnosti Alfa Laval).

Yeast propagation system

Spoľahlivý a bezpečný proces výroby neinfikovaných, čerstvo namnožených kvasníc.

  • Umožňuje maximálnu vitalitu a životaschopnosť kvasníc vďaka unikátnemu návrhu procesu.
  • Určené na množenie kvasníc počas pivovarníckeho procesu – všetky prevádzkové ventily a armatúry sú špeciálne navrhnuté na množenie kvasníc.
  • Miešadlá zabezpečujú šetrnú homogenizáciu.
  • Jednoduchá a spoľahlivá prevádzka vďaka štandardnej konštrukcii a osvedčenej technológii.
Systém na množenie kvasníc obsahuje unikátny vrchný tanier vybavený na plne hygienickú prevádzku vrátane automatickej regulácie tlaku, poistného tlakového ventilu, antivákuového ventilu, snímača úrovne hladiny a prevzdušňovacieho hrotu so zariadením na rozpúšťanie vzduchu alebo (pri väčších nádržiach) s miešačom s dutým hriadeľom. Štandardné kapacity dosahujú pracovný objem až 100 hl. Zariadenie na množenie kvasníc sa dodáva ako modul na kľúč, ktorý je vopred zmontovaný a výrobcom otestovaný za sucha. Môže sa dodávať so zariadením na čistenie na mieste a s rôznymi úrovňami automatizácie.
.

Proces množenia kvasníc

Po dokončení čistenia na mieste a sterilizácie parou sa nádoba na množenie kvasníc naplní teplou alebo studenou mladinou. Mladina sa potom sterilizuje ohrievacím plášťom na kuželi a následne sa ochladí chladiacim plášťom na valcovej časti. Pred naočkovaním sa mladina prevzdušní sterilným vzduchom. Nádoba sa potom naočkuje čistou kultúrou kvasníc (z nádoby Carlsberg Flask) za sterilných a aseptických podmienok.

Počas množenia kvasníc sa udržiava nastavená úroveň teploty a množiace sa kvasnice sa prevzdušňujú podľa požiadaviek konkrétneho kmeňa. Keď kvasnice dosiahnu požadovanú koncentráciu buniek, pridajú sa do prechodného fermentátora alebo priamo do fermentačnej nádrže.

Čistenie

Pred prevádzkovaním alebo prepravou sa všetky rúrky prepláchnu vodou a sterilizujú sa parou. Zariadenie na množenie kvasníc sa čistí prostredníctvom integrovaného alebo externého zariadenia na čistenie na mieste.

Inštalácia

Zariadenie na množenie sa pred odoslaním vopred zmontuje a otestuje za sucha. V našej dielni sa označí na jednoduchú opätovnú montáž v pivovare podľa priložených návodov.

Údržba

V pravidelných intervaloch by sa mali kontrolovať ventily a vymieňať tesnenia. Filtračná vložka sa musí vymeniť prinajmenšom každé dva roky.

Ďalšie informácie

Ak potrebujete ďalšie informácie o účinnosti, praktickosti a technických podrobnostiach množenia kvasníc na výrobu piva pomocou systémov na množenie kvasníc od spoločnosti Alfa Laval, stiahnite si brožúru.

Brewing a better yeast 640x360
.

Ako vám môžeme pomôcť

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.
hops
Hops clear green 640x360

Výroba piva

Všetko, čo potrebujete vedieť

Bez ohľadu na to, či vyrábate pre najväčšie značky alebo remeselné pivo, Alfa Laval Vám pomôže odlíšiť sa a expandovať.