Iniciatíva Energy Efficiency Movement

Pridajte sa k iniciatíve Energy Efficiency Movement

Aký zdroj energie je udržateľnejší ako ten, ktorý vôbec nebolo potrebné vyrobiť? Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry je energetická efektívnosť jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k včasnému dosiahnutiu Parížskej dohody. Je to nízko visiace ovocie a naše "prvé palivo" pre dekarbonizáciu budúcnosti. Nevenuje sa jej však taká pozornosť, akú by si zaslúžila. Technológie na jej realizáciu nielenže existujú, ale sú dostupné, cenovo prijateľné a pripravené na použitie.

Musíme ich len zrealizovať. Preto sa spoločnosť Alfa Laval pripojila k iniciatíve Energy Efficiency Movement. Prečítajte si naše vyhlásenie a zistite, o čom táto iniciatíva je.

Prečítajte si naše vyhlásenie

Energy efficiency movement

Hodnota tímovej spolupráce

Energy Efficiency Movement je otvorená iniciatíva, ktorá spája zainteresované strany zo všetkých odvetví. Zvyšuje povedomie a urýchľuje opatrenia potrebné na zvýšenie globálnej energetickej účinnosti.

Alfa Laval bola prvou spoločnosťou, ktorá sa na konferencii OSN o zmene klímy v Glasgowe v roku 2021 (COP26) pripojila k Hnutiu za energetickú účinnosť, iniciatíve, ktorú začala spoločnosť ABB. Veríme, že spolupráca a silné partnerstvá sú kľúčom k vytvoreniu dekarbonizovanej budúcnosti.

Pridajte sa tiež k iniciatíve Energy Efficiency Movement a prihláste sa k energetickej efektívnosti ešte dnes.

Pripojte sa k iniciatíve

Spoločnosť Alfa Laval sa zaviazala presadzovať zmeny

Ak chceme urýchliť zavádzanie energeticky efektívnych riešení, musíme spolupracovať v širšom meradle. Spoločnosť Alfa Laval sa zaviazala, že bude túto zmenu presadzovať a do roku 2030 sa stane uhlíkovo neutrálnou v celom hodnotovom reťazci. Do roku 2030 dosiahneme čistú nulu pre emisie rozsahu 1 a 2 a znížime emisie rozsahu 3 o 50 % v porovnaní s rokom 2020. Dosiahneme to zlepšením energetickej účinnosti, investíciami do zhodnocovania odpadového tepla a spoluprácou s dodávateľmi a zákazníkmi.

Našim zákazníkom budeme naďalej pomáhať vytvárať energeticky efektívne riešenia pre ich procesy. Naša neustála snaha o inováciu energeticky účinnejších technológií, vytváranie odborných ponúk služieb a výmenných programov a budovanie dlhodobých partnerstiev bude zohrávať kľúčovú úlohu pri realizácii tohto cieľa.

Udržateľnosť v Alfa Laval 

Energetická účinnosť

Ako môže spoločnosť Alfa Laval maximalizovať vašu energetickú účinnosť? Prečítajte si o tom, ako naše riešenia pomáhajú ušetriť 50 GW energie ročne - čo znižuje emisie CO2 až o 25 miliónov ton. To je 550-násobok vlastnej uhlíkovej stopy spoločnosti Alfa Laval.

Alfa Laval Sustainable solutions Energy efficiency

Re-Made to matter

Alfa Laval a Stena Recycling sa spojili a vytvorili inteligentný, udržateľný a ľahko použiteľný výmenný program Re-Made to matter. Vďaka tomu máme možnosť získať späť až 100 % cenných kovov, ktoré sa nachádzajú v starých výmenníkoch tepla. Ich výmenou za modernejšie konštrukcie môžeme tiež umožniť zvýšenie účinnosti na úsporu energie, ako aj zníženie uhlíkovej stopy.

Re-made to matter vignette imge 640x360

Pripojte sa k iniciatíve

Čo je udržateľnejšie ako energia, ktorá sa vôbec nevyrobila? Preto je energetická účinnosť naším "prvým palivom" pre dekarbonizáciu budúcnosti. Musíme ju len uskutočniť. Pridajte sa k nám v rámci iniciatívy otvorených dverí s cieľom urýchliť zavádzanie energeticky efektívnych riešení. Spoločne môžeme urýchliť prechod k udržateľnejšej budúcnosti.

EnergyEfficiencyMovement vignette image


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá