Energybanner
Energybanner 640x360

Udržateľnosť

Spoločnosť Alfa Laval pracuje na zlepšení využívania prírodných zdrojov v našich vlastných prevádzkach a v prevádzkach n

Dve stránky udržateľnosti

Podnikateľské zásady

Podnikateľské zásady spoločnosti Alfa Laval, náš Etický kódex, opisujú spôsob, akým sa správame v rámci spoločnosti a zároveň dosahujeme naše Podnikateľské ciele. Štyri zásady: sociálna, podnikateľská integrita, životné prostredie a transparentnosť zahŕňajú rešpektovanie ľudských práv našich zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobíme, a našu prácu na znižovaní vplyvu na životné prostredie.

 

Podnikateľské zásady

Príležitosti v podnikaní

V spoločnosti Alfa Laval je udržateľnosť aj o využívaní podnikatelských príležitostí. Naše výrobky a riešenia sa podieľajú na úprave vody, zvyšovaní energetickej účinnosti, znižovaní emisií uhlíka a minimalizácii znečistenia, ako aj na vykurovaní, chladení, separácii a preprave potravín. Inými slovami, udržateľnosť je základom nášho podnikania.

 

Príležitosti v podnikaní

Urýchlenie prechodu na uhlíkovú neutralitu a cirkulárnosť

Spoločnosť Alfa Laval umožňuje zákazníkom v potravinárskom, námornom a energetickom priemysle riešiť ich súčasné a budúce environmentálne výzvy - prečítajte si viac nielen o tejto téme, ale aj o tom, ako riešime naše vlastné výzvy v oblasti udržateľnosti v našej správe o udržateľnosti 2020. Kontaktujte sustainability@alfalaval.com a dajte nám vedieť, čo si myslíte!

plant with bubble 640x360

Prínos pre globálne ciele OSN

Organizácia Spojených Národov prijala 17 cieľov udržateľného rozvoja pre rok 2030, známych ako globálne ciele, ktoré sa svetoví lídri zaviazali splniť. Na dosiahnutie týchto cieľov je kľúčová medzisektorová spolupráca medzi občianskou spoločnosťou, akademickou obcou a podnikateľskou komunitou. Hlavná činnosť spoločnosti Alfa Laval výrazne prispieva k dosiahnutiu mnohých globálnych cieľov.

SDG Wheel v2

Urýchlenie prechodu na udržateľné riešenia

Predstavte si udržateľnejší svet. Svet, v ktorom je na výrobu ešte viac potrebné menej. Svet, v ktorom efektívne uspokojujeme rastúce energetické potreby a zároveň znižujeme emisie CO2. Predstavte si svet, v ktorom môžeme využívať silu prírodných zdrojov a zároveň ich chrániť. V spoločnosti Alfa Laval si takýto svet len nepredstavujeme. Budujeme ho spolu s našimi zákazníkmi a partnermi.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Príbehy a novinky