2020-05-05 ProductNews

Spoločnosť Alfa Laval sa pripája k iniciatíve „Getting to Zero Coalition“, aby urýchlila vývoj trvalo udržateľných riešení pre budúcnosť

Spoločnosť Alfa Laval, svetový líder v prenose tepla, odstredivej separácie a dopravy kvapalín, sa pripojila k iniciatíve Globálneho námorného fóra Getting to Zero Coalition. Je to koordinovaná iniciatíva viac ako 100 organizácií, ktorá sa urýchlením vývoja prevratných technológií zameriava na riešenie klimatických zmien. Cieľom tejto iniciatívy je do roku 2030 uviesť do prevádzky plavidlá s nulovými emisiami (vďaka palivám s nulovými emisiami).

 

Vznik iniciatívy Getting to Zero Coalition bol ohlásený 23. septembra 2019 na samite OSN Klimatická akcia v New Yorku. Ide o partnerstvo medzi Globálnym námorným fórom, Svetovým ekonomickým fórom a organizáciou Friends of Ocean Action.  Do tejto koalície sa zapojilo viac ako 100 organizácií a schválilo ju 14 vlád. Koalícia sa stane priekopníkom vo vývoji prevratných technológií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie nulových emisií.

 

„Zastavenie klimatických zmien je nielen najväčšou výzvou pre našu generáciu, ale aj našou povinnosťou voči generáciám, ktoré prídu po nás“, vyhlásil prezident Marine divízie Sameer Kalra. „Tak ako námorný obchod premosťuje celý svet, aj my musíme spolupracovať v rámci celého odvetvia a začať riešiť globálny problém emisií skleníkových plynov. Spolu môžeme, a aj budeme, vyvíjať trvalo udržateľné a komerčne realizovateľné riešenia v námornom odvetví, ktoré poslúžia ako ľuďom, tak aj celej planéte.“

 

Cieľ iniciatívy Getting to Zero Coalition, uviesť do prevádzky plavidlá s nulovými emisiami do roku 2030, je ambiciózny, avšak nevyhnutný, keďže Medzinárodná námorná organizácia (IMO) má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov plavidiel minimálne o 50 % do roku 2050.

Pretože námorné odvetvie pracuje na budúcnosti, ktorá nebude založená na fosílnych palivách, očakáva sa, že jedným z prechodových palív na ceste k dekarbonizácii bude kvapalný zemný plyn. Technológie spoločnosti Alfa Laval a jej ponuka produktov sú už vhodne prispôsobené novým druhom palív.

 

Vedeli ste, že nakoľko lode majú životnosť 20 a viac rokov, plavidlá s nulovými emisiami sa musia stať súčasťou globálnej flotily do roku 2030, aby sa dosiahlo 50 % zníženie emisií do roku 2050?

Alfa Laval fleet 640x360

Súvisiace informácie: