2020-08-25 ProductNews

Ako môže technológia pomôcť v boji s nedostatkom vody?

Jeden z deviatich ľudí na svete nemá prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode a zásobovanie vodou v niektorých častiach sveta zaostáva za rastúcim dopytom. Inteligentné nové technológie túto krízu však dokážu riešiť.

Na našej planéte je viac ako dosť pitnej vody pre každého, ale nie je dostupná v dostatočnom množstve tam, kde je potrebná. Nedostatok vody je preto jednou z najväčších výziev, ktorým naša planéta čelí v súčasnosti.  

 

  water_640x560.jpg

 

Zásoby zdravotne vyhovujúcej pitnej vody sa zmenšujú, populácia rastie a urbanizácia spolu s meniacim sa životným štýlom tento problém len ďalej zhoršujú. Podľa výsledkov štúdie dodávka vody v roku 2030 uspokojí len 60 % globálneho dopytu a v mnohých rozvojových regiónoch, kde je zásobovanie vodou už teraz problematické, dokonca menej ako 50 %. 

Nemáme nijakú čarovnú paličku, ale technológie ako suché toalety, dômyselné systémy čistenia vody a výrobné prevádzky, ktoré šetria vodou, by mohli zohrať kľúčovú úlohu pri zabezpečení dostupnosti vody pre každého. 

 

FAKTY: Vodná kríza v číslach

  • Na našej planéte sa zhruba nachádza 1,38 mld. m3 vody.
  • Len 1 % vody na planéte je pitná voda, pričom dve tretiny z nej sú nedostupné.
  • Ľudstvo spotrebuje približne 3 600 km3 vody ročne. Z toho 70 % pripadá na zavlažovanie, 20 % na priemysel a 10 % spotrebujú domácnosti.
  • Asi 880 miliónov ľudí nemá prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode.
  • Nepitná voda spôsobuje viac ako 2 milióny úmrtí ročne, pričom prevažne ide o deti.
V zlepšovaní zásobovania vodou sme urobili obrovský pokrok. Zostávame však stále pozadu v snahe dostať ju k poslednej miliarde ľudí na planéte.
ADRIAN MCDONALD, 
PROFESOR ZAOBERAJÚCI SA GLOBÁLNYM ZÁSOBOVANÍM VODOU, UNIVERZITA V LEEDS
„Sme svedkami množstva inovácií, pokiaľ ide o zabezpečenie čistej, dostupnej a pitnej vody. Vnímame to pri recyklácii, keď sa použitá voda rýchlo a ekologicky vracia na ďalšie použitie, ako aj vďaka zaplneniu medzery, ktorá vzniká rastúcim dopytom napríklad pre odsoľovanie morskej vody alebo využívanie dažďovej vody.“ 
ERIK HARVEY
ŠPECIALISTA GLOBÁLNEJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE WATERAID 
water-banner-640x360

Fakty

Čo ste možno nevedeli o vode

  • Podľa agentúry NASA sa vo vesmíre nachádzajú 140-biliónkrát väčšie zásoby vody ako je objem vody v oceánoch.
  • Samotná voda nie je dobrým vodičom elektriny, ale nečistoty v nej áno.
  • Pravdepodobnosť, že v každom pohári vody nájdete aspoň jednu molekulu vody, ktorú kedysi vypila Kleopatra, je prakticky 100 %.
  • Pre slabú absorpciu červenej farby viditeľného spektra sa zdá sa, že voda v moriach je svetlo tyrkysovo-modrá.

Ďalšie informácie o vode

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu riešení, a to od odsoľovacích systémov a systémov zásobovania vodou až po zariadenia na biologické spracovanie odpadových vôd a splaškových kalov, systémy umožňujúce šetrenie vodou a systémy na manipuláciu s vodou v lodných nádržiach. Ďalšie informácie nájdete tu:

Súvisiace informácie: