Čistenie komunálnych odpadových vôd

Spoločnosť Alfa Laval pomáha znížiť dopad znečistenej vody a odpadu na životné prostredie maximálnym opätovným využitím použitej vody, premenou odpadu na hodnotné zdroje a minimalizáciou spotreby elektrickej energie a odpadu. Ponúkame kompletný rad zariadení na čistenie odpadových vôd, filtráciu a čistenie kalu, ktorá vám pomôžu vyrobiť čistú odpadovú vodu vhodnú na vypustenie alebo opätovné použitie, rekuperovať teplo a znížiť množstvo kalu na likvidáciu.

wastewater-plant-at-sunrise 640x360

Kompletný rad zariadení na čistenie odpadových vôd

Na celom svete rastie dopyt po nákladovo efektívnom a energeticky hospodárnom spracovaní odpadových vôd a kalu vo verejnom sektore. Obce čoraz častejšie nahrádzajú tradičnú technológiu filtrácie nákladovo účinnejšími systémami s uzavretým okruhom.

 
Complete spectrum brochureSpoločnosť Alfa Laval má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a môže tak ponúknuť nielen rad prvotriednych kompaktných a energeticky úsporných zariadení a systémov, ale aj moderné riadiace jednotky na optimalizáciu prevádzkovej činnosti a zníženie nárokov na prácu. 

Každá čistiareň odpadových vôd je unikátna, pretože sa musí vysporiadať s odlišnými podmienkami okolitého prostredia a ekonomickými podmienkami. Pri stavbe alebo rekonštrukcii čistiarní odpadových vôd sa musí zohľadniť veľa faktorov. Environmentálna legislatíva, prevádzkové podmienky, požiadavky na prevádzkovú kapacitu, investičné náklady, budúci dopyt, náklady na energie, polyméry a likvidáciu, atď.

 

Prečo spolupracovať práve s nami?

Ak si ako partnera vyberiete spoločnosť Alfa Laval, vaša činnosť sa zjednoduší. Ak staviate alebo prevádzkujete čistiareň odpadových vôd, môžete sa spoľahnúť na:

  • Naše prvotriedne odborné znalosti o odpadových vodách a skúsenosti zo stavieb tisícky čistiarní
  • Jednu z najširších ponúk výrobkov pre čistenie odpadových vôd s rôznymi technológiami
  • Pomoc pri analýze vašej unikátnej situácie a výber optimálneho zariadenia podľa vašich požiadaviek a dostupných finančných prostriedkov.