2021-03-30 ProductNews

Spoločnosť Alfa Laval uvádza na trh inovatívnu a prelomovú technológiu prenosu tepla pre ťažký priemysel

Spoločnosť Alfa Laval, svetový líder v oblasti prenosu tepla, odstredivej separácie a manipulácie s kvapalinami, rozširuje svoj rad kompaktných doskových výmenníkov tepla pre aplikácie v ťažkom priemysle. Nový produkt Alfa Laval Compabloc+, ktorý si poradí aj s veľmi vysokými tlakmi, je energeticky efektívnejšou alternatívou k tradičnej technológii  rúrkových výmenníkov používaných v náročnom rafinérskom a petrochemickom priemysle.

Nový kompaktný výmenník tepla Alfa Laval Compabloc+ sa vyznačuje inovatívnou a patentovanou koncepciou tesnenia, ktoré si poradí s tlakom až 60 barov, čo je o 20 barov viac ako pôvodný výmenník tepla Alfa Laval Compabloc, ktorý vládne trhu. Compabloc+ tak predstavuje riešenie pre podstatne väčšie množstvo extrémne náročných oblastí použitia v rafinérskom a petrochemickom priemysle. Compabloc+ je energeticky efektívnejšia alternatíva k tradične používaným rúrkovým výmenníkom tepla s opláštením, tzv. Shell-and-tube. Pri rovnakom výkone môže nahradiť až štyri tradičné rúrkové výmenníky tepla, vďaka čomu je veľmi konkurencieschopnou alternatívou pre ťažký priemysel.

„V týchto mimoriadnych časoch s veľkým potešením oznamujem, že s týmto rozšíreným radom našich kompaktných výmenníkov tepla dokážeme osloviť oblasti s potenciálom, na ktoré sme sa predtým nedokázali zamerať,“ hovorí Susanne Pahlén Åklundh, prezidentka Energy divízie. „Naše kompaktné výmenníky tepla sú veľmi účinné a pri inštalácii v náročných podmienkach, napríklad v rafinériách a petrochemických závodoch, šetria energiu a znižujú emisie CO2. To prináša výhody pre hospodársky výsledok našich zákazníkov aj pre životné prostredie.“

Podľa IEA (Medzinárodná energetická agentúra) sa predpokladá, že energetická účinnosť bude mať hlavný podiel na plnení Parížskej dohody a že ročné investície do energetickej efektívnosti v odvetviach stavebníctva, dopravy a priemyslu budú predstavovať až 240 miliárd dolárov.

 

Compabloc+ product 640x360

Vedeli ste, že...

kompaktné výmenníky tepla spoločnosti Alfa Laval majú až o 50 % vyššiu energetickú účinnosť ako tradičné rúrkové výmenníky tepla s opláštením, tzv. Shell-and-tube?

 

Prejsť na stránku produktu Compabloc+

Súvisiace informácie: