2021-11-25 ProductNews

WideGap - šampión na vašej strane

Doskové výmenníky tepla WideGap minimalizujú upchávanie a maximalizujú dobu prevádzky. Tajomstvo spočíva v širokej medzere medzi doskami, špeciálnom tvare dosiek a hladkom vstupnom otvore, ktoré spoločne umožňujú ľahký prechod vlákien a častíc cez výmenník.

WideGap_flow-principle_450.jpg

Zníženie nákladov na energiu vďaka spätnému získavaniu tepla

V porovnaní s rúrkovým výmenníkom tepla ponúkajú doskové výmenníky WideGap vyšší stupeň rekuperácie tepla, ktorý zaručuje nižšiu spotrebu energie.

Je to spôsobené protismerným prúdením vo výmenníku tepla, ktoré umožňuje dosiahnuť tesné teplotné priblíženie, t. j. minimálny teplotný rozdiel medzi horúcim a studeným médiom. Takto sa môžu využívať zdroje tepla, ktoré sa predtým považovali za odpadové teplo. Vďaka tomu sa môže znížiť spotreba pary a prebytočná para sa môže použiť na výrobu elektrickej energie.

Ľahký, oveľa menej náročný na podlahovú plochu

Výmenníky tepla WideGap sú oveľa ľahšie a zaberajú len 20% podlahovej plochy v porovnaní s rúrkovými výmenníkmi tepla s rovnakým výkonom. Naplnený procesným médiom je WideGap približne o 80% ľahší ako porovnateľný rúrkový výmenník tepla.

Predĺžený čas prevádzky

Pri výmenníkoch WideGap sú servisné intervaly dlhšie, pretože sa minimalizuje zanášanie. Pri aplikáciách s médiami obsahujúcimi vlákna zabezpečuje pravidelné spätné preplachovanie ešte dlhšie servisné intervaly. Pri aplikáciách spojených so zanášaním je pravidelné čistenie výmenníkov WideGap pomocou chemikálií bežným postupom na udržanie vysokej účinnosti prenosu tepla.

So systémom Alfa Laval Cleaning-in-Place to už nemôže byť jednoduchšie. WideGap má v porovnaní s rúrkovým výmenníkom tepla oveľa menší zádržný objem, čím sa minimalizuje spotrebu chemikálií, a tým sa znižuje množstvo odpadovej vody a čas potrebný na čistenie. Na účely kontroly môže výmenník tepla WideGap ľahko otvoriť aj jedna osoba.

WideGap rastie spolu s vaším závodom

Nech sú vaše plány do budúcnosti akékoľvek, WideGap ponúka flexibilné riešenie. Keď sa vaše požiadavky na WideGap zmenia, môžete ľahko optimalizovať výkon pridaním dosiek, ktoré budú zodpovedať novému požadovanému výstupu.

Raw_sugar_between_WideGap plates 640×360.png

 

Načo plytvať energiou?

Existujú tisíce aplikácií jednotiek WideGap, ktoré šetria energiu našim zákazníkom na celom svete v širokom spektre aplikácií a priemyselných odvetví.

Bioetanol

Pre vláknité suroviny, ako je obilie, maniok alebo celulóza, je WideGap ideálnou voľbou. Počas fermentácie a destilácie vám WideGap umožňuje optimalizovať procesy ohrevu a chladenia a získať viac cennej energie späť. Chladenie skvapalnenej zápary pomocou doskových výmenníkov tepla WideGap umožňuje spätné získavanie tepla z akéhokoľvek prúdu procesnej vody, technologických kvapalín alebo zápary, čo pomáha znižovať celkovú spotrebu energie. Podobne pri chladení fermentovanej zápary pomocou výmenníkov tepla WideGap nie je potrebná žiadana chladiaca voda.

Výroba papiera

V súčasnom papierenskom priemysle sa kladie veľký dôraz na spätné získavanie tepla. Výmenníky tepla WideGap môžu pomôcť získať a opätovne využiť oveľa viac energie ako bežné technológie.


Cukor

Pre surovú a predpripravenú šťavu obsahujúcu vlákna je WideGap dokonalým riešením. Ako ohriavacie médium sa môžu použiť kvapaliny, para alebo nízkotlaková brida . V minulosti sa brida z posledného stupňa odparovania považovala za odpadové teplo, ale WideGap dokáže túto energiu využiť. Tým sa ušetria cenné zdroje tepla na iné účely, napríklad na výrobu elektrickej energie, ktorá sa môže dodávať do siete, alebo na výrobu teplej vody pre miestnu sieť diaľkového vykurovania.

Petrochemické výrobky

V petrochemickom priemysle je WideGap ideálnym riešením typu "kúp a zabudni" ako chladič akejkoľvek odpadovej vody. WideGap ponúka aj ako čiastočný kondenzátor na odvádzanie pár z inertných látok nízku tlakovú stratu a účinnejšie podchladenie procesných médií. Tým sa zabezpečí lepšie využitie produktu a úspora energie vďaka nižšiemu zaťaženiu vákuových čerpadiel. Úspory sa dajú dosiahnuť aj v systémoch priemyslovo vyrábanej chladiacej vody, kde sa používa druhý stupeň kondenzátora, a to vďaka lepšiemu využitiu chladiacej vody.

Kondenzátory na rekuperáciu tepla

WideGap je ideálny výmenník tepla na kondenzáciu strednotlakových a nízkotlakových procesných pár ohrevom procesných médií. Široký kanál pomáha udržiavať nízku tlakovú stratu na strane pár a zároveň umožňuje zvoliť správnu šírku kanála na strane procesného média. To poskytuje možnosti rekuperácie energie nízkotlakových odpadových pár.

 

widegap left side 640x360

Zvýraznený produkt

Súvisiace informácie: