2021-08-05 ProductNews

Ako uskladniť obnoviteľnú energiu

Spoločnosť Alfa Laval poskytuje technológiu a pôsobí ako investor v rámci nového, revolučného riešenia skladovania energie, ktoré by mohlo vyriešiť jednu z najväčších výziev, ktorým čelíme v oblasti obnoviteľnej energie.

 

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Informácia z konca minulého roka o tom, že nový začínajúci podnik Malta Inc. získal príspevok v hodnote 26 miliónov dolárov v rámci financovania Series A, vzbudila veľkú pozornosti z mnohých dôvodov. Prvým z nich bolo zázemie start-upu, dvojročná inkubácia v spoločnosti X (predtým Google X), tajomnej Moonshot Factory spoločnosti Alphabet, z ktorej bola spoločnosť vyčlenená a samostatne zaregistrovaná.

 

Adrienne Little, Heat Exchangers Technical Lead 350x347.jpg

Druhým faktorom vzbudzujúcim pozornosť bol profil investorov: kolo financovania viedol Breakthrough Energy Ventures, fond s hodnotou 1 miliardy dolárov, na čele ktorého stál Bill Gates a podporovali ho napríklad Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Jack Ma a Richard Branson.

" Rada používam prirovnanie, že systém Malta je ako obrovská chladnička."

Adrienne Little, technická vedúca výmenníkov tepla Malta

 

Riešenie

Nové riešenie spoločnosti Malta zamerané na skladovanie energie môže vyvolať revolúciu v budúcnosti skladovania energie na úrovni siete. Systém dokáže v dostatočnom množstve odoberať elektrinu zo siete a skladovať ju hodiny alebo dni do času vysokého odberu a až potom energiu uvoľní späť do siete. To by mohlo vyriešiť množstvo problémov pri prijímaní energie z obnoviteľných zdrojov a jej začlenenie do bežného použitia.

Prísun energie je jedným z najnaliehavejších problémov 21. storočia a výroba energie z fosílnych zdrojov už neuspokojí energetické potreby, a navyše, táto metóda nie je udržateľná. Bez ohľadu na politickú alebo environmentálnu ideológiu bude obnoviteľná energia zohrávať hlavnú úlohu v budúcom energetickom mixe.

Riešením problému prerušovanej dodávky obnoviteľnej energie je jej skladovanie vo veľkom. Na to, aby sme mohli úplne nahradiť palivá na báze uhlíka, potrebujeme kapacitu na ukladanie veľkého množstva energie, aby sme dokázali pokryť obdobia, keď nie je k dispozícii veterná alebo slnečná energia.

Doteraz najlepšou odpoveďou boli lítiovo-iónové akumulátory. Tie sa však vyrábajú z materiálov, ktorých nie je dostatok. Okrem toho, tieto materiály sa budú postupom času hľadať rovnako ťažko ako fosílne palivá, na náhrade ktorých sa podieľajú. Vzácnosť týchto materiálov predražuje akumulátory a obmedzuje ich použiteľnosť ako globálneho riešenia. Okrem toho sa lítiovo-iónové akumulátory musia likvidovať opatrne a otázka hromadnej recyklácie akumulátorov zatiaľ nie je vyriešená.

Ďalší problém spočíva v súčasnej architektúre siete. Výroba energie z fosílnych palív sa zvyčajne nachádza v blízkosti hlavných odberových lokalít, no zapojenie obnoviteľnej výroby vedie k tomu, že energia prichádza do siete prerušovane a ďaleko od odberov. Preto je prenos a distribúcia energie na miesta s vysokou spotrebou nákladný a náročný.

Systém spoločnosti Malta využíva elektrinu zo siete na výrobu tepla a chladu. Tepelné čerpadlo extrahuje teplo z nemrznúceho roztoku a zníži jeho teplotu na -65 °C. Zároveň sa teplo pridáva do roztavenej soli a zohrieva ju na 565 °C.

Teplo a chlad sa pri týchto teplotách uskladňujú dovtedy, kým sieť opäť nevyžaduje o prísun elektriny. V tom momente sa teplotný rozdiel pomocou tepelného motora znovu premení na elektrickú energiu. Funkčnosť sa pritom podobá elektrárni s parnou turbínou.

Keďže systém spoločnosti Malta používa zásadne lacné materiály ako soľ, oceľ a vzduch, náklady na samotný systém sú pomerne nízke na to, aby sa stal presvedčivým riešením pre najkritickejšie potreby skladovania energie vo veľkom meradle.

Partnerstvo

Dôležitou súčasťou nového riešenia skladovania energie spoločnosti Malta je technológia prenosu tepla od spoločnosti Alfa Laval. Ako investor aj partner v projekte poskytuje spoločnosť Alfa Laval viac než len odborné znalosti a finančné zabezpečenie. „Bolo pre nás skutočne dôležité,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Malta Ramya Swaminathan, „aby sme našli partnera, investora, stranu, ktorá má dôveryhodné postavenie na trhu, aby si ľudia zvonku, teda zákazníci, pozreli produkt a povedali: Váš výmenník tepla je od spoločnosti Alfa Laval? Hneď máme lepší pocit.“

Pre úspech schopnosti spoločnosti Malta spracovať elektrinu je rozhodujúci efektívny prenos tepla a v tejto oblasti je spoločnosť Alfa Laval jasným lídrom. Spoločnosť Alfa Laval začala komunikovať s tímom spoločnosti Malta ešte v čase, keď bol projekt ešte v X. To, čo začalo ako predbežný návrh výmenníkov tepla, ktoré uspokojili jedinečné potreby spoločnosti Malta, sa stalo trvalým záujmom o vývoj konkrétneho systému spoločnosti Malta.

Keď Malta spomenie spoločnosť Alfa Laval na stretnutiach so zákazníkmi, zákazníci ihneď spoznajú vysokú odbornosť a uznávanú značku. „Majú pocit, že riešenie je seriózne a praktické,“ dodáva Ramya Swaminathan. „Od samého začiatku pre nás bolo nesmierne dôležité, aby sme spolupracovali s niekým, kto s výmenníkmi tepla pracujú dlhé desaťročia. Pretože podstatou nie je len samotná základná technológia, ale aj know-how, údržba a výroba. Je to celý ekosystém, ktorý musíte spojiť, aby ste vytvorili tieto zložité, veľké a vysokovýkonné jednotky v skutočnom systéme.“

Malta Emma Karlsson 640x360
.

Ako riešenie funguje

 

.

Ramya Swaminathan

Ramya Swaminathan, CEO_2 250x333.jpg

Ramya Swaminathan, výkonná riaditeľka spoločnosti Malta, má v sebe silnú motiváciu zmeniť svet k lepšiemu. 

Jednoducho nenájdete lepšieho partnera ako spoločnosť Alfa Laval

Astro Teller, „kapitán podniku Moonshot“ vo vývojárskom centre X spoločnosti Alphabet

Astro Teller Malta 700x455.jpg

Našou silnou stránkou je, že vytvárame most medzi nápadom a osvedčenou koncepciou. Sme dobrí v realizácii fungujúcich prototypov produktov z nápadov, o ktorých si ľudia myslia, že sú šialené
Astro Teller opisuje X v roku 2016

Zásadný zlom

Mohlo by to vyriešiť množstvo problémov, ktoré bránia všeobecnému prijatiu OBNOVITEĽNEJ ENERGIE vrátane prerušovanej dodávky a nákladov na investície do prenosovej a distribučnej infraštruktúry. „V istom zmysle ide o časť mozaiky, ktorá sa hodí kamkoľvek,“ hovorí Adrienne Little, špecialistka na termodynamiku a technická riaditeľka pre výmenníky tepla v spoločnosti Malta. 

Renewable energy 400x48.png

Spoločnosť Alfa Laval prispieva k cieľom udržateľného rozvoja

Organizácia Spojených národov prijala 17 cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, ktoré sa svetoví lídri zaviazali dosiahnuť. Teraz je úlohou spoločností, ako je tá naša, aby k tomu prispeli.

Zjistite ako Alfa Laval prispieva ku globálnym cieľom 

Súvisiace informácie: