Organický Rankinov cyklus (ORC)

Výroba čistej elektrickej energie z nízkopotencionálneho tepla je jednou z najúčinnejších metód, ktoré majú dnes podniky k dispozícii na zlepšenie energetickej účinnosti a celkového udržateľného profilu. Pomocou osvedčeného procesu Organického Rankinovho cyklu (ORC) možno teplo účinne premieňať z kvapalín alebo plynov a vyrábať tak bezuhlíkovú energiu. To platí bez ohľadu na to, či teplo pochádza z geotermálnych zdrojov alebo z priemyselného či komerčného odpadového tepla.

Bez ohľadu na zdroj tepelnej energie je výber správneho výmenníka tepla rozhodujúci pre maximalizáciu účinnosti - a tým aj udržateľnosti - Vášho riešenia. Spoločnosť Alfa Laval úzko spolupracovala so zákazníkmi na celom rade projektov ORC. Naše široké portfólio technológií doskových výmenníkov tepla v kombinácii s našimi bezkonkurenčnými odbornými znalosťami a skúsenosťami v odbore Vám zabezpečí čo najefektívnejšie využitie tepla na výrobu čistej elektrickej energie. Prečítajte si, ako môžeme podporiť Váš projekt ORC.

cleantech-ORC-pipes.jpg

Udržateľné vykurovanie holandských skleníkov

Holandsko sa zaviazalo zbaviť sa zemného plynu do roku 2030 a už podniká dôležité kroky na zavedenie obnoviteľných zdrojov energie do výroby. Prečítajte si, ako to spoločnosť Alfa Laval umožňuje vďaka jedinečným riešeniam doskových výmenníkov tepla optimalizovaným na výrobu geotermálnej energie.


Prečítajte si viac

ORC: Ako to funguje

Základný princíp systému ORC si možno predstaviť ako opak tepelného čerpadla. Zatiaľ čo tepelné čerpadlá využívajú elektrickú energiu na výrobu tepelnej energie na rôzne účely, systém ORC využíva tepelnú energiu na výrobu elektrickej energie.

V typickej konštrukcii ORC zdroj tepelnej energie poháňa výparník, ktorý poháňa expandér alebo "spätný kompresor", ktorý potom vyrába elektrinu. Zdrojom tepla môže byť napríklad geotermálna energia, alebo odpadové teplo z rôznych priemyselných zdrojov odpadového tepla. Konštrukcia ORC tak umožňuje trvalé využitie existujúcej tepelnej energie, ktorá by sa inak stratila v atmosfére.

Výmeníky tepla sú dôležitým prvkom systému ORC a používajú sa v niekoľkých fázach cyklu. Fungujú ako výparníky, kondenzátory a regenerátory alebo ekonomizéry (viz priložená schéma). Použitie najoptimálnejšej technológie doskového výmenníka tepla pre túto činnosť zabezpečuje, že systém môže poskytovať najspoľahlivejšiu, najefektívnejšiu, a teda udržateľnú výrobu elektrickej energie.

 

Cleantech-ORC-illustration-logo.png

Naše riešenie

alfa-laval-micro-640x360.png

Alfa Laval Micro

Takmer vždy existuje priestor na ďalšie zníženie spotreby energie a súvisiacich nákladov spätným získavaním energie stratenej ako teplo zo spalín. Alfa Laval Micro je kompaktný spalinový výmenník tepla špeciálne navrhnutý na tento účel. Umožňuje efektívne zhodnocovať odpadové teplo z malých plynových turbín, malých motorov, čistých spalín a iných tokov odpadového tepla, čím sa ďalej zvyšuje energetická účinnosť.


Prečítajte si viac

Doskové chladiče spalín a plynov Alfa Laval GTL

Od extrémne vysokých teplôt až po médiá s extrémne asymetrickým prietokom - portfólio výmenníkov tepla plyn-kvapalina od spoločnosti Alfa Laval zvládne viac ako iné doskové výmenníky tepla. Vďaka revolučnému dizajnu s "jamkovou" konštrukciou dosiek poskytujú účinnú rekuperáciu tepla a veľmi nízku tlakovú stratu v plynových aplikáciách - to všetko pri výrazne menších rozmeroch ako rúrkové technológie.


Prečítajte si viac

Semi_welded_range_640x360.jpg

Polozvárané doskové výmenníky tepla

Priemyselné polosvárané doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú vhodné na chladenie, chemické procesy a rôzne priemyselné úžitkové funkcie. Ich jedinečný tesniaci systém RefTight™ zabezpečuje spoľahlivé a dlhotrvajúce tesnenie medzi zváranými kanálmi, pretože laserový zvar je na vonkajšej strane drážky tesniaceho krúžku. Hladký povrch tiež zabezpečuje rovnomerné utesnenie.


Prečítajte si viac

Výroba energie ORC

Obnoviteľné zdroje energie nielenže podporujú rast, ale sú aj dobrým prísľubom pre udržateľnejšiu budúcnosť. Výroba energie pomocou geotermálnej energie alebo tokov priemyselného odpadového tepla môže zvýšiť výkonnosť zariadenia, zlepšiť vplyv na životné prostredie a zvýšiť ziskovosť. Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné portfólio riešení výmenníkov tepla pre geotermálnu energiu a energiu ORC vrátane vysoko účinných a kompaktných konštrukcií optimalizovaných pre kontajnerové systémy.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle (ORC)


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá