PureBallast
.
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem
 

Vyberte správny systém na úpravu balastovej vody

Vaša voľba systému na úpravu balastovej vody je dôležitá. Musí byť dokonalým riešením pre Vaše plavidlo, ktoré zabezpečuje plynulú prevádzku a spoľahlivé dodržiavanie environmentálnej legislatívy. Môžete si byť istí, že systém Alfa Laval PureBallast 3 zabezpečí oboje.

Porovnanie UV a elektro-chlórovania (EC)

Váš výber technológie na úpravu balastovej vody má dôležité dôsledky pre pokoj Vašej mysle a Vašu úspornosť.

Rozhodovanie medzi špičkovými technológiami

Úprava UV žiarením a elektro-chlórovanie (EC) sú hlavnými metódami používanými na úpravu balastovej vody. Spočiatku boli technológie UV, ako je PureBallast, považované za jednoduchšie a lepšie pre malé prietoky balastovej vody, zatiaľ čo elektro-chlórovanie bolo považované za praktickejšie pre väčšie prietoky. Toto sa však rýchlo mení.

Dnes majú UV a elektro-chlórovanie podobnú kapacitu, stopu a spotrebu energie, čo prináša ďalšie faktory do popredia. Elektro-chlórovanie zahŕňa zdravotné riziká, bezpečnostné problémy, pretrvávajúce spotrebné výdavky a často skryté náklady CAPEX, ktoré môžu presunúť rovnováhu v prospech UV.

Biely papier "Porovnávanie UV a elektro-chlórovania: dosiahnutie pokoja a úspornosti v úprave balastovej vody" skúma tieto problémy do hĺbky. Prečítajte si to, aby ste zistili, ako sa Vás Vaša voľba ovplyvní - v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

Stiahnuť biely papier

 

Výber systému na úpravu záťažovej vody

Existuje 11 kľúčových otázok, ktoré treba preskúmať pri pohľade na systémy na úpravu balastovej vody. Nasledujúca príručka pre výber Vám môže pomôcť. Existuje niekoľko technológií na úpravu balastovej vody. Úprava UV žiarením je bežnou voľbou, ale aj systémy založené na UV žiarení sa výrazne líšia.

SEA webinar - 640x360

Legislatíva týkajúca sa riešení pre záťažovú vodu

V súčastnosti sa zavádzajú dlho očakávané nariadenia týkajúce sa úpravy balastovej vody. Bola schválená dohoda týkajúca sa spravovania záťažovej vody IMO Ballast Water Management (BWM) a legislatíva Pobrežnej stráže Spojených štátov už nadobudla účinnosť. Vďaka desaťročným skúsenostiam má spoločnosť Alfa Laval poznatky, aby Vám pomohla vyznať sa v predpisoch týkajúcich sa Vášho plavidla.

ship-hull-in-water

Dohoda IMO BWM

Dohoda BWM, ktorý bol prijatý v roku 2004, je oficiálne známy ako Medzinárodná dohoda o kontrole a riadení záťažovej vody a sedimentov lodí. Hoci jej ratifikácia trvala mnoho rokov, jej zavedenie spustilo vývoj dnešnej škály systémov na úpravu vôd.

Od jej schválenia v septembri 2016 dohoda BWM urobila z úpravy balastovej vody významný celosvetový problém. Novo postavené plavidlá si budú od septembra 2017 vyžadovať typovo schválené systémy úpravy vody, kým už existujúce plavidlá ich budú musieť mať dodatočné namontované do svojho prvého prieskumu obnovy plavidla po tomto dátume. V podstate všetky plavidlá budú musieť nainštalovať systém úpravy vôd v priebehu približne päť rokov.

Vzhľadom na to, že dohoda BWM bola zavedená v období, keď sa o kontrolných mechanizmoch potrebných na úpravu balastovej vody vedelo menej, certifikáty o typovom schválení organizáciou IMO sa časom vyvíjali. Certifikáty vydané po roku 2014 poskytujú viac podrobností o prevádzkových obmedzeniach systému, ako sú napríklad úrovne slanosti, teploty a priepustnosti UV žiarenia. Každý certifikát vydaný pred týmto dátumom by mal byť kriticky preskúmaný a vždy by sa malo vyhľadať najnovšie vydanie certifikátu.

Dnes je dohoda BWM viac menej jednotne interpretovaná testovacími orgánmi tretej strany na celom svete, ktoré sa snažia zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých testovacích postupoch.

Smernica Pobrežnej stráže Spojených štátov o vypúšťaní záťažovej vody

Najdôležitejším nariadením z mnohých národných predpisov na úpravu balastových vôd je štandard USCG o vypúšťaní balastových vôd, ktorý je platný od júna 2012. Od decembra 2013 musia všetky nové plavidlá, ktoré chcú odkalovať vo vodách Spojených štátov, spĺňať požiadavky na existujúce plavidlá po tomto dátume. Niektoré systémy schválené organizáciou IMO boli počas počiatočného obdobia schválené na používanie vo vodách Spojených štátov ako alternatívne systémy riadenia (AMS). Avšak, vzhľadom na dostupnosť čistiacich systémov s typovým schválením Pobrežnej stráže Spojených štátov, systémy schválené organizáciou IMO nainštalované po 7. marci 2017 nedostanú schválenie AMS.

Systémy predložené na typové schválenie Pobrežnou strážou Spojených štátov musia byť v súčasnosti testované podľa metódy farebného označovania CMFDA/FDA. Pri vykonávaní testov musia byť systémy v záverečnej fáze vývoja a testy musí vykonávať nezávislá tretia strana. Tento stupeň transparentnosti zvyšuje dôveryhodnosť výsledkov testov. Okrem toho, existujú ďalšie špecifické požiadavky týkajúce sa monitorovania prevádzkových parametrov počas testov podľa požiadaviek Pobrežnej stráže Spojených štátov.

Doteraz získalo typové schválenie Pobrežnej stráže Spojených štátov iba niekoľko riešení pre záťažovú vodu vrátane systému PureBallast 3. Budúce prijatie testovacej metódy najpravdepodobnejšieho počtu (MPN), ktorá je vhodnejšia pre systémy založené na UV žiarení, akým je systém PureBallast 3, by umožnil ďalšie používanie niektorých systémov schválených ako AMS.