PureBallast
.
 

Podpora, ktorá prebieha do hĺbky aj do šírky

Keď zvolíte Alfa Laval PureBallast 3 vyberiete si viac ako poprednú technológiu úpravy balastovej vody. Vy si vyberiete dodávateľa s kompletnými riešeniami vrátane zručností, zdrojov a dobre vyvinutých služieb, ktoré podporujú Vaše potreby - dnes a zajtra.

Training brings peace of mind in ballast water treatment and more

British Antarctic Survey (BAS) operates in some of the world’s harshest and most remote environments. When installing Alfa Laval systems on its new research vessel, the organization sent crew members for in-depth training at Alfa Laval training centres.

Pinguin 640x360

PureBallast training

PureBallast 3 is designed for ease of use so crews can quickly learn how to operate and maintain the system. However, ballast water treatment is still a relatively new application and a training course can ensure the crew runs the system with low operational cost and in a way that maximizes the lifetime of the system. Investing in PureBallast trainings means the crew attains competence about the application area and about how to best operate your PureBallast system. Our trainings are available on board your vessel, at our training facilities around the world and digitally.

Marine 2 640x360 large

Kompatibilný balík služieb

Keďže sa lehoty na výber systému na úpravu balastovej vody blížia, viacero majiteľov lodí si uvedomuje dlhodobé dôsledky tejto jednorázovej investície. Okrem výberu technológie sa do centra pozornosti dostávajú aj servisné schopnosti dodávateľa.

Predtým, ako vstúpili do platnosti nariadenia o balastovej vode, diskusie na trhu sa sústredili hlavne na rozdiely medzi metódami úpravy. Dnes je však pozornosť sústredená na rozdiely medzi dodávateľmi. Vzhľadom na to, že systémy na úpravu balastových vôd by mali vyhovovať počas celej životnosti plavidla, majitelia lodí sa obávajú stability a technickej podpory dodávateľov, najmä pokiaľ ide o prístup k náhradným dielom.

Kompatibilný balík služieb PureBallast

Tento ročný balík obsahuje všetko, čo potrebujete na overenie fungovania Vášho systému podľa typového schválenia.

  • Kompletná kontrola a testovanie systému
  • Kalibrácia - Uistite sa, že všetky snímače a vysielače prenášajú správne hodnoty do riadiaceho systému.
  • Optimalizácia systému
  • Poradenstvo pre posádkuce

Dodatočná montáž PureBallast 3

Systém Alfa Laval je dobre pripravený na technické a logistické výzvy modernizácie plavidiel v oblasti úpravy balastovej vody.

Prispôsobené riešenia modernizácie

Na väčšine plavidiel neexistuje priestor pre systém na úpravu balastovej vody a ani sa s ním nepočíta.  Kompaktnosť a flexibilita systému PureBallast 3 Compact Flex zjednoduší dodatočnú montáž, ale praktické znalosti a osvedčené pracovné postupy spoločnosti Alfa Laval sú ešte dôležitejšie.

Spoločnosť Alfa Laval už desaťročie pracuje s montážami dodatočných zariadení. Naše schopnosti, nazhromaždené poznatky a flexibilné spravovanie projektov z nás robia najkvalifikovanejšieho dodávateľa pre Vaše potreby v oblasti dodatočných montáží zariadení. Každý projekt prispôsobíme tak, aby vyhovoval Vašim požiadavkám, dokonca ponúkame pomoc v oblasti rozpočtovania a možnostiach financovania.

Spolupráca a flexibilita

Dodatočné montáže zariadení zahŕňajú partnerstvá, často na globálnej úrovni. Môžeme spolupracovať s Vaším technickým oddelením a zvolenou lodenicou alebo môžeme v rámci našej siete zabezpečiť spôsobilosť týkajúcu sa technickej podpory, 3D laserového skenovania, schvaľovania tried a viac.

Rovnako sa môžeme prispôsobiť Vášmu harmonogramu kotvenia alebo si môžeme dohodnúť inštaláciu počas Vašej plavby. Ako globálna organizácia so silnou logistikou, sa dokonca môžeme s Vašim projektom presúvať, ak sa Vaše obchodné trasy zmenia pred dokovaním. Naša prítomnosť a schopnosti v celosvetovom meradle zabezpečia plynulosť a úspešnosť projektu aj vtedy, keď dôjde k významným zmenám.

Služby PureBallast

PureBallast 3 je chytrý výber vyhovujúcej technológie, podporovaný spoľahlivými službami, ktoré zabezpečujú jeho trvalý výkon.

Váš partner pre dodržiavanie predpisov

Alfa Laval je nielen najskúsenejším dodávateľom systémov na úpravu balastových vôd, ale aj skutočným námorným dodávateľom s globálnou sieťou služieb a storočnou históriou. Celá tá odbornosť je súčasťou systému PureBallast - a komplexné služby, ktoré ho podporujú.

Naše portfólio služieb Alfa Laval 360 ° obsahuje širokú škálu služieb PureBallast, vrátane:

 • Inštalačný dozor
  Zabezpečte správnu inštaláciu podľa najlepších postupov a špecifikácií klasifikačnej spoločnosti.
 • Kalibrácia
  Uistite sa, že všetky snímače a vysielače prenášajú správne hodnoty do riadiaceho systému.
 • Audit výkonnosti
  Uistite sa, že váš systém je v súlade s typovým schválením prostredníctvom aktualizácií systému a pozorným vyhodnotením všetkých funkcií.
 • Opätovná montáž
  Obnovte výkon a zabráňte prípadnému poškodeniu pri spustení po dlhom období nečinnosti systému.

Tieto služby a iné služby môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii s dohodou o výkonešitou na mieru od Alfa Laval.

Dohody o výkonnosti PureBallast

Vďaka dohode o výkone Alfa Laval, máte skutočnú bezpečnosť poznajúc náklad za služby vopred.

Špičkový výkon - teraz aj v budúcnosti

Servisné portfólio Alfa Laval 360° ponúka veľa služieb ktoré zabezpečia, aby Váš systém PureBallast fungoval čo najlepšie. Aj keď sa dajú použiť jednotlivo, získate najväčšiu hodnotu tým, že ich skombinujete v rámci dohody o výkone Alfa Laval šitej na mieru.

Toto flexibilné riešenie Vám poskytne ideálnu službu pre Vaše potreby za pevné, rozpočtové náklady

Optimálna služba, úhľadne zabalená

Vytvorenie Zmluvy o výkone môže byť rovnako jednoduché, ako je inteligentné. Na základe znalostí a skúseností spoločnosti, Alfa Laval naši odborníci zostavili pohodlný a vopred definovaný balík služieb, ktorý Vám poskytne optimálny výkon za optimálnu cenu:

Kompatibilný balík služieb PureBallast

Tento ročný balík obsahuje všetko, čo potrebujete na overenie fungovania Vášho systému podľa typového schválenia.

  • Kompletná kontrola a testovanie systému
  • Kalibrácia
  • Optimalizácia systému
  • Smernice pre členov posádky

alfa-laval-service.jpg


service-star.jpg

Naša globálna servisná sieť

Alfa Laval má rozsiahlu globálnu servisnú sieť, ktorá Vám pomôže získať čo najviac z PureBallast a ďalších zariadení.

Rozšírenie výkonu

Alfa Laval je nablízku, 24 hodín denne 7 dní v týždni a kamkoľvek sa plavíte. V kľúčových námorných prístavoch, telefonicky, online alebo na palube Vám naši servisní experti pomáhajú dosiahnuť maximálnu prevádzkovú dobu a najvyšší stupeň optimalizácie.

Naša globálna sieť služieb Vám udrží konkurencieschopnosť tým, že minimalizujete náklady a maximalizujete návratnosť investícií do zariadení. Využitím našich zručností a podpory sa môžete spoliehať na PureBallast pre nákladovo efektívnejší spôsob zabezpečenia súladu počas životnosti Vášho plavidla.

Odbornosť k Vaším službám

Znalosti nášho servisného tímu sú čerpané zo storočia námorných skúseností - vrátane viac ako desaťročia skúseností v oblasti úpravy balastovej vody. Ťažíte z dlhej tradície hľadania riešení a z osvedčených postupov identifikovaných na celom svete.

Okrem zabezpečenia dielov a vykonávania údržby naši servisní technici môžu zaškoliť Vašu posádku, riešiť zložité problémy alebo vyhodnocovať Vaše zariadenie a poskytovať odborné odporúčania. V prístave alebo na mori je ich neustálym cieľom prinášať Vám pokoj mysle.