PureBallast
.
ballast system
ballast system
 

Alfa Laval PureBallast 3 preskúmaný

Alfa Laval PureBallast 3 je efektívne riešenie pre všetky aspekty úpravy balastovej vody, od biologickej dezinfekcie až po stopu a spravovanie výkonu. Jeho inline konštrukcia a flexibilný dizajn sú vhodné pre takmer všetky plavidlá. Jednotlivé systémy zvládajú prietoky balastovej vody v objeme 32-3000 m3 / h a pre ešte väčšie kapacity je možné použiť viaceré systémy.

Solution overview

PureBallast 3 combines initial filtration with enhanced UV treatment in a specially designed reactor. PureBallast 3 Compact Flex, shown here, is the ideal system for most vessels due to its minimal footprint and high installation flexibility.

PureBallast 3_1 Compact Flex w EC and CIP transparent.jpg

Treatment technology.jpg

Technológia úpravy

Alfa Laval PureBallast 3 používa vylepšenú formu UV úpravy, vyvinutú v spolupráci s Wallenius Water.  Funguje bez prídavku soli alebo chemikálií, aj pri prevádzke v sladkej vode.

Biologická dezinfekcia

Biologická dezinfekcia, ktorá je hlavným procesom úpravy, nastáva vo vylepšenom UV reaktore. Reaktor má interiér optimalizovaný na prietok, ktorý zaisťuje vysokú turbulenciu a koncentráciu dávky UV.

Stredotlakové UV lampy v reaktore využívajú špeciálne navrhnuté objímky zo syntetického kremeňa. Tieto jedinečné objímky podporujú prenos širšieho spektra vlnových dĺžok a poskytujú viac UV žiarenia počas dezinfekcie. V kombinácii s vnútorným dizajnom reaktora to zaručuje optimálnu dávku UV a nízku spotrebu energie.

Filtrácia

Podpora reaktora je filtračná fáza, ktorá sa používa na odstránenie akýchkoľvek väčších organizmov a častíc pred biologickou dezinfekciou. To zlepšuje kvalitu vody na úpravu, najmä pri prevádzke v zakalených pobrežných vodách a sladkej vode.

V kombinácii s reaktorom umožňuje efektívny dizajn košíkového filtra plno prietokovú úpravu of sladkej, brakickej a morskej vody s priepustnosťou UV žiarenia tak nízko ako 42%.

PureBallast 3 Compact Flex

PureBallast 3 Compact Flex je odpoveďou na obavy z nedostatku priestoru a flexibility. Ideálny pre väčšinu lodí, dodávaný vo voľných komponentoch pre úplnú slobodu inštalácie.

K dispozícii pre prietoky 32 až 1000 m3 / h, PureBallast 3 Compact Flex sa dodáva vo voľných komponentoch pre jednoduchú, priestorovo úspornú inštaláciu. Vďaka kompaktnému dizajnu a najvyššej možnej flexibilite poskytuje odpoveď na výzvy s inštaláciou - hlavne pri dodatočnej montáži a iných situáciách, kde je priestor životne dôležitý.

Fázy úpravy sú integrované ako inline komponenty do potrubia na balastovú vodu. Jednoduché spojenia plug-and-play znižujú čas a náklady na obsluhu a inštaláciu, čo PureBallast 3 Compact Flex robí ideálne riešenie pre väčšinu projektov.

Komponenty pre úpravu (inline) 

 • Filter
 • UV reaktor

Podporné komponenty (flexibilne umiestnené)

 • Elektrická skrinka
 • Skriňa pohonu lampy (1 alebo 2) pre prietoky >300 m3/h
 • Kompaktná jednotka Cleaning-In-Place (CIP)

Široká škála pomocných zariadení je k dispozícii na podporu integrácie do akéhokoľvek plavidla vrátane spätných čerpadiel, vzorkovacích bodov, ventilových obalov a panelov diaľkového ovládania.

Systém PureBallast 3 Compact Flex je k dispozícii aj s typovým schválením IMO aj US Coast Guard (USCG).

PureBallast System small.jpg


compact-system-white.jpg

PureBallast 3 Compact

PureBallast 3 Compact je pohodlné riešenie pre menšie prietoky balastovej vody. Integruje systém do modulu plug-and-play s malou stopou.

Riešenia namontované na klzných plochách

Alfa Laval PureBallast 3 Compact môže byť dodávaný ako modul namontovaný na klzných plochách, čo ho robí nielen kompaktným, ale aj ľahko inštalovateľný kvôli minimalizácii potrubia. Sklz má minimálnu stopu a je pripojený pomocou jednoduchých spojov plug-and-play. Pre prietoky 32-300 m3/H.

Všetky komponenty sú zabudované do sklzu, okrem elektrickej skrinky, ktorá je flexibilne umiestnená. Táto skrinka je kombináciou skrinky prevodu lampy a riadiacej skrinky väčších systémov.

Do súpravy PureBallast 3 Compact sú namontované nasledujúce komponenty:

 • Filter
 • Reaktor
 • Kompaktná jednotka Cleaning-In-Place (CIP)
 • Elektrická skrinka je flexibilne umiestnená 30 metrov od UV-reaktora

Na podporu integrácie do akéhokoľvek plavidla, je k dispozícii široká škála pomocných zariadení, vrátane spätných čerpadiel, vzorkovacích bodov, ventilových obalov a panelov diaľkového ovládania.


PureBallast 3 Std & Ex

Systémy PureBallast 3 Std zvládajú efektívne veľké prietoky balastovej vody s veľkosťou reaktora 1500 m3 / h, čo umožňuje efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie konfigurácie systému. Pri potenciálne výbušných prostrediach je možné ich konfigurovať ako systémy PureBallast 3 Ex, ktoré sú k dispozícii s možnosťami nadpalubia pre tankery.

Veľké prietoky s PureBallast 3 Std

Systémy PureBallast 3 Std môžu byť konfigurované pre veľké prietoky a majú najširšie inštalačné parametre[ , vrátane voľného umiestnenia skriniek pohonu lámp v okruhu 150 m. Jednotlivé systémy dokážu zvládnuť prietoky 250-3000 m3 / h, pričom dvojité systémy zabezpečia pokrytie až do 6000 m3 / h. Pretože veľkosť reaktora 1500 m3 / h znamená, že len jeden alebo dva reaktory sú potrebné, náklady a zložitosť systémov veľkého prietoku sú obmedzené na minimum.

Komponenty úpravy

 • Filter
 • Reaktor

Podporné komponenty

Dodatočnými komponentmi sú podporné systémy, ktoré môžu byť flexibilne umiestnené pre optimálny dizajn.

 • Skriňa pohonu lampy
 • Jednotka Cleaning-In-Place (CIP)
 • Kontrolná skrinka

Rovnaké komponenty na úpravu a podporné komponenty sa používajú v systémoch PureBallast 3 Ex (pozri nižšie).

Na podporu integrácie do akéhokoľvek plavidla, je k dispozícii široká škála pomocných zariadení, vrátane spätných čerpadiel, vzorkovacích bodov, ventilových obalov a panelov diaľkového ovládania.

system-overview-3-white.png


Ex system image.jpg

Systémy Ex

PureBallast 3 pre veľké prietoky a dizajn Ex, konfigurácie dostupné pre 250-3000 m3 / h a ešte väčšie prietoky s početnými systémami.

Bezpečnosť s PureBallast 3 Ex

Systémy PureBallast 3 Ex sú k dispozícii pre prietoky 250-3000 m3 / h, s duálnymi systémami poskytujúcim krytie až do 6000 m3 / h. Môžu byť dodávané v rozsahu konfigurácií Ex podľa ATEX a IECEx, zóny 1, IIC a T4. Dizajn je zjednodušený flexibilným umiestnením skriniek prevodu lampy, ktoré môžu byť umiestnené mimo nebezpečnej zóny a až do vzdialenosti 150 m od reaktorov, ktoré obsluhujú.

Nadbytočné bezpečnostné prvky, ako napríklad pripojenie teplotných a hladinových snímačov reaktora cez relé, ktoré obchádzajú PLC, zvyšujú bezpečnosť v prevádzke.


Nadpalubie pre PureBallast 3 Ex

Riešenie nadpalubia pre tankery

Mnohé tankery používajú ponorné čerpadlá, ktoré eliminujú potrebu čerpacej miestnosti a maximalizujú priestor pre produkt. To často zanecháva nedostatočný vnútorný priestor pre systém na úpravu balastovej vody. Z tohto dôvodu môžu byť dodávané vopred zmontované systémy PureBallast 3 Ex v štandardnom nadpalubí, ktoré je vybavené všetkými vnútornými potrubiami.

Prvky súvisiace s prietokom systému PureBallast 3 Ex (UV reaktor, filter a jednotka CIP) sa nachádzajú v nadpalubí, zatiaľ čo skriňa pohonu a ovládacia skrinka lampy sú inštalované mimo nadpalubia a v bezpečnej zóne plavidla.

Systémy PureBallast 3 Std a Ex sú k dispozícii s typovým schválením IMO a US Coast Guard (USCG).

Alfa Laval PureBallast 3 Deckhouse left facing.jpg


Prevádzková postupnosť

 PureBallast 3 pracuje v pozadí a funguje v regulovaných vodách IMO len pri 50% svojho potenciálneho prevádzkového výkonu vo väčšine situácií. Je možné dosiahnuť plný výkon pre najťažšie prevádzkové scenáre.

Ballasting.jpg

Zaťažovanie

PureBallast 3 je plne automatizovaný systém. Keď sa spustí, prejde krátkou sekvenciou spustenia.

Keď zaťažovanie začne, prichádzajúca balastová voda najskôr prechádza cez filtračnú fázu. Tým sa odstránia väčšie organizmy a častice, čo zlepšuje kvalitu vody na úpravu. Filtračná fáza je výhodná pre prevádzku v zakalených pobrežných vodách a sladkej vode.

Po filtrácii pokračuje voda cez fázu reaktora, kde sa dezinfikuje pomocou zvýšeného UV žiarenia pred vstupom do nádrží na balastovú vodu.

Po dokončení záťaže sa čistenie reaktora uskutoční prostredníctvom cyklu automatického čistenia na mieste (CIP). Tento cyklus je podnietený hneď po zaťažení a musí sa vykonať v priebehu 30 hodín. Reaktor sa opláchne čerstvou vodou, keď začne cyklus CIP a po dokončení sa naplní čerstvou vodou.

Filter sa tiež naplní čerstvou vodou po ukončení zaťažovania.

 

Odkalovanie

Odkalovanie je v podstate rovnaký ako proces stabilizovanie. Filtračná fáza je však vynechaná počas odkalovania, pretože voda už bola filtrovaná.

Po opustení nádrží odchádzajúca balastová voda prechádza fázou reaktora, aby sa zabránilo akémukoľvek nárastu mikroorganizmov, ktoré sa mohli vyskytnúť pri priechode. Po tejto dezinfekcii na stanovené hranice, sa táto voda vypúšťa do prijímacej vody na mieste odkalovania.

Rovnaká sekvencia spustenia a vypínania, vrátane CIP, sa používa počas záťaže aj odkalovania.

Deballasting.jpg

Dokumentácia

Komplexná dokumentácia pre systém PureBallast 3 je k dispozícii na podporu hodnotenia, návrhu, inštalácie a prevádzky systému.

Pre mechanikov

Dokumentácia PureBallast 3 pre lodenice a ostatné inštalujúce strany je rozdelená na:

 • Jedna časť špecifická pre problémy s inštaláciou vrátane "osvedčených postupov”
 • Jedna časť s podrobnejšími informáciami pre aktuálnu referenciu
 • Výkresy a 3D modely pre jednoduché začlenenie do procesu návrhu

Priama pomoc od spoločnosti Alfa Laval je tiež k dispozícii pri projektovaní a plánovaní, ako aj pri procesoch inštalácie a uvedenia do prevádzky.

Ak chcete získať dokumentáciu k projektovaniu a inštalácii, alebo ďalšie informácie, kontaktujte spoločnosť Alfa Laval.

Dodatočné zdroje

Stiahnite si zdroje pre spravovanie balastovej vody od spoločnosti Alfa Laval, aby ste sa dozvedeli viac o PureBallast 3 a ako sa porovná s ostatnými dostupnými technológiami na úpravu vôd.

Produktový leták spoločnosti Alfa Laval PureBallast 3 Compact Flex

Založené na voľných komponentoch, plug and play, pre voľnosť inštalácie.

Stiahnuť PDF


Produktový leták Alfa Laval PureBallast 3 Compact

Kompaktné systémy, ktoré sa majú nakonfigurovať ako pripravený modul plug-and-play.

Stiahnuť PDF


Produktový leták Alfa Laval PureBallast 3

PureBallast 3 pre veľké prietoky a Ex-dizajn.

Stiahnuť PDF