PureBallast
Lets talk ballast edm herov3

Let's talk ballast

Resource center

After years of delay, ballast water treatment is now a pressing issue that raises many questions. As total solutions provider with extensive experience, Alfa Laval has a unique depth of knowledge and can answer any of your questions.​ Here, get timely insights on all you need in ballast water treatment management brought to you from our team of subject matter experts.


Expertné zdroje

So skúsenosťami získanými z viac ako desaťročia práce s úpravou balastovej vody spoločnosť Alfa Laval dala dokopy informačné zdroje, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní.

Ballast water management proof book

“Making sense of ballast water management” offers extensive information on ballast water regulations, compliance alternatives and treatment technologies. It features important insights and technical facts, as well as illustrations, diagrams and tables. To order a printed copy of the book, fill out the form below or download the PDF.

bulkship management case640x360

Pureballast 3 Videos

Reach PureBallast digital hub where you can find every informative video that can help you to understand the way we work in ballast water management.

marine 640x360

Let's talk ballast

Join our ballast water treatment specialist Håkan Persson talking to an experienced ballast specialist giving an up-to-date look at the most important topics to consider when planning your installation to keep you ballast water treatment system compliant for the lifetime of your vessel.

Lets talk ballast 640x360

ČKO

Pri plánovaní systému na úpravu balastovej vody existuje veľa otázok, ktoré je potrebné si položiť. Tu nájdete odpovede na bežné otázky týkajúce sa Alfa Laval PureBallast 3 a legislatívne otázky týkajúce sa úpravy balastovej vody.

Alfa Laval PureBallast 3

Rozdiely medzi systémom Alfa Laval PureBallast 3 a inými systémami sa dajú ľahko vysvetliť a ťažko ignorovať. Žiaden iný systém sa nepribližuje jeho schopnostiam.

1. Prečo je PureBallast 3 čistá dôvera - vo všetkých vodách?

Jednoducho povedané, PureBallast 3 poskytuje kompletne vyhovujúcu úpravu balastovej vody bez obmedzenia prevádzky Vášho plavidla alebo voľnosti pohybu. Typovo schválený aj IMO aj pobrežnou strážou USA, dokáže fungovať:

Táto jedinečná kombinácia funkcií zaručuje, že máte k dispozícii celý rad možností. Systém na úpravu balastovej vody nikdy nebude obmedzovať miesto alebo spôsob, akým podnikáte.

K tomu sa pridáva aj nekompromisná konštrukcia PureBallast 3. Postavený z nehrdzavejúcej super austenitickej ocele, možno očakávať, že reaktory PureBallast 3 budú trvať až 20 rokov alebo viac bez výmeny.

2. Ako sa technológia PureBallast 3 líši od technológie iných systémov úpravy na báze UV?

Mnohé z alternatív majú v skutočnosti svoje korene v čistení pitnej vody. Pretože ide o úpravy pozemných technológií na čistenie vody, sú menej vhodné pre bežné morské podmienky, ako je napríklad nízka priepustnosť UV žiarenia. Naproti tomu vylepšená technológia úpravy pomocou UV v PureBallast 3 bola vyvinutá špeciálne pre použitie na mori.

V PureBallast 3 sú UV lampy reaktora kombinované so špeciálne navrhnutými objímkami zo syntetického kremeňa. Okrem optimalizácie šírky spektra vlnových dĺžok majú objímky vysokú účinnosť prenosu, ktorá vedie k vyššiemu UV žiareniu počas dezinfekcie. V kombinácii s dizajnom interiéru reaktora s optimalizovaným prietokom zabezpečujú optimálnu dávku UV a nízku spotrebu energie.

Podpora vylepšenej úpravy pomocou UV je mimoriadne účinná filtračná fáza, ktorá pred biologickou dezinfekciou odstraňuje väčšie organizmy a častice. Dokopy, fáza filtra a reaktora umožňujú úpravu plným prietokom sladkej, brakickej a morskej vody s priepustnosťou UV žiarenia tak nízkou ako 42%. Žiadny iný systém sa nedá porovnať s týmto výkonom.

3. Prečo je cyklus čistenia na mieste (CIP) súčasťou programu PureBallast 3?

Bez akejkoľvek formy čistenia sa na kremenných objímkach UV lámp v systéme na úpravu balastovej vody vytvoria usadeniny uhličitanu vápenatého a kovových iónov. To zhorší úpravu, pretože menej UV žiarenia, ktoré produkujú lampy, bude schopné prejsť.

Mechanické stieranie je alternatíva k CIP, ale stierače sú neúčinné proti hromadeniu kovových iónov, ktoré musia byť odstránené tekutinou s nízkym pH. Ani nečistia UV senzor v reaktore, ktorý meria priepustnosť UV. Ak sú snímač a kremenné objímky znečistené, systém môže použiť viac energie, než je potrebné alebo môže byť inak zle kontrolovaný.

Akákoľvek forma mechanického čistenia - vrátane manuálneho čistenia - tiež povedie k poškriabaniu objímok. Nakoniec aj tieto zhoršia výsledky úpravy.

Jednoducho povedané, testy ukázali, že CIP zohráva cennú úlohu pri udržiavaní biologickej dezinfekcie systému na úpravu balastovej vody. V prípade systému založeného na UV žiarení sú účinky badateľné po jedinom čistení. Navyše znižovaním spotreby energie a maximalizáciou životnosti kremenných objímok má CIP dlhodobú úlohu pri udržiavaní prevádzkových nákladov dole.

4. Je PureBallast 3 ľahko inštalovateľný a ovládateľný?

Odpoveď je áno, v oboch ohľadoch.

PureBallast 3 Compact Flex je odpoveďou na obavy z nedostatku priestoru a flexibility. Ideálny pre väčšinu lodí, dodávaný vo voľných komponentoch pre úplnú slobodu inštalácie. Jednoducho povedané, zabalí popredné zariadenie na úpravu balastovej vody do najmenšej stopy na trhu - pri nižších nákladoch na inštaláciu. Voľné umiestnenie skrinky pohonu lampy až do vzdialenosti 30 m umožňuje ďalšie úspory priestoru v obmedzených priestoroch.

Ak to priestor dovoľuje, PureBallast 3 Compact môže byť dokonca dodávaný ako riešenie na saniach, plug-and-play s najmenšou stopou na trhu, čo ešte viac zjednodušuje inžinierstvo a inštaláciu, čím sa šetria čas i peniaze.

PureBallast 3 non-Ex a Ex sa dodávajú vo voľných komponentoch s vysokou flexibilitou a umiestnenie skrinky pohonu lampy až do vzdialenosti 150 m umožňuje ďalšiu úsporu priestoru v strojovni, ako aj umiestnenie mimo nebezpečnej zóny pre systémy Ex.

Pretože sa nepoužíva žiadna soľ alebo chemikálie , nie sú potrebné žiadne ďalšie nádrže ani ventilačné systémy. Takisto nie je potrebný manuálny zásah - ako napríklad otváranie a zatváranie ventilov - od posádky. Prevádzka je plne automatická a spúšťa alebo zastavuje sa stlačením tlačidla, a to buď cez grafické rozhranie dotykovej obrazovky alebo cez integrovaný systém riadenia lode.

5. Ako efektívny je PureBallast 3?

Efektívnosť sa môže týkať dvoch vecí v systéme na úpravu balastovej vody: biologickej dezinfekcie alebo spotreby energie. V praxi však tieto veci idú ruka v ruke.

Pokiaľ ide o biologickú dezinfekciu, žiadny systém nie je účinnejší pri neutralizácii balastovej vody ako PureBallast 3. Iba PureBallast 3 dokáže fungovať vo všetkých druhoch vôd a vo vode s priepustnosťou UV žiarenia tak nízko ako 42%. Môže to robiť pri plnom prúde, t.j. bez zníženia rýchlosti záťažových operácií.

Vďaka vysokému výkonu, je PureBallast 3 tiež vysoko energeticky účinný. Vo väčšine situácií dokáže fungovať len na 50% svojho potenciálneho prevádzkového výkonu, keď sa plaví vo vodách regulovaných IMO. Iba v prípade potreby, napríklad vo vodách s extrémne nízkou priepustnosťou UV žiarenia, sa zvýši na plný inštalovaný výkon.

Legislatíva týkajúca sa riešení pre záťažovú vodu

O úprave balastovej vody sa diskutuje už mnoho rokov. Teraz, keď bola schválená dohoda IMO o spravovaní záťažovej vody (BWM), táto otázka sa stala naliehavou na celom svete.

1. Prečo by som sa mal teraz rozhodnúť o systéme na úpravu balastovej vody?

Teraz, keď dohoda BWM vstúpila do platnosti, nie je čas čakať. Dokonca aj vtedy, keď Vaše plavidlo práve prešlo obnovením, bude musieť mať dodatočne namontovaný systém na úpravu balastovej vody do svojho prvého obnovenia po septembri 2019. To si bude vyžadovať viac času a zdrojov, ako mnohí majitelia lodí očakávajú, a tak skoré odhodlanie a dobré plánovanie sú kľúčom k úspechu.

V podstate všetky plavidlá budú musieť nainštalovať systém na úpravu vôd v priebehu približne sedem rokov. Výsledkom bude obrovský dopyt po systémoch a priestoroch pre lodenice. Doslova tisíce plavidiel budú súťažiť o kapacity dodávateľov aj lodeníc.

Mnohí dodávatelia nemajú dostatočnú výrobnú silu k zvýšeniu v nadchádzajúcich rokoch, ani skúsenosti na zabezpečenie hladkého dodania a inštalácie s mnohými zainteresovanými stranami. Aby ste kompatibilný systém dostali včas, musíte si vybrať dodávateľa, ktorý dokáže urobiť oboje.

Ak potrebujete odkalovať v Spojených štátoch, musíte byť ešte selektívnejší vo svojom výbere. Aby sme boli v súlade so smernicou pobrežnej stráže USA (USCG) o vypúšťaní balastovej vody, ktorá sa stala zákonom v roku 2012, potrebujete systém, ktorý je špeciálne schválený pre použitie zo strany USCG.

2. Prečo by som mal hľadať nedávny certifikát o typovom schválení?

Dohoda BWM slúži ako hlavná medzinárodná smernica pre systémy na úpravu balastových vôd. Bola však zriadená, keď sa o kontrolných mechanizmoch potrebných na úpravu balastovej vody vedelo oveľa menej. Keď sa táto aplikácia vyvinula, tak aj testovanie IMO, ktoré sa stalo jednotnejším a prísnejším.

Certifikáty o typovom schválení IMO vydané od roku 2014 môžu poskytnúť viac podrobností o&nbspprevádzkových obmedzeniach systému, ako sú úrovne slanosti, teploty a priepustnosti UV žiarenia. Certifikáty vydané pred týmto dátumom by mali byť kriticky preskúmané a vždy by sa malo vyhľadať najnovšie vydanie certifikátu.

Systém typového schválenia USCG bol navrhnutý omnoho neskôr a s ohľadom na transparentnosť. Typové schválenia USCG, ktoré boli vydané pre niekoľko systémov doteraz, ponúkajú pevnú indíciu o schopnosti systému.

3. Prečo by testovania typového schválenia mali byť vykonané autorizovanou treťou stranou?

Testovanie typového schválenia autorizovanou treťou stranou je dôležité na zabezpečenie transparentnosti, platnosti a v konečnom dôsledku súladu systému. Testovacie orgány tretích strán môžu zabezpečiť kontrolované testovacie prostredie a reálne testovacie podmienky, ktoré zabránia prehliadnutiu systémových nedostatkov.

Napríklad, organizmy, ktoré žijú v blízkosti vodnej plochy, majú omnoho vyššiu toleranciu voči UV žiareniu než tie, ktoré žijú hlbšie. Na účinné neutralizovanie týchto organizmov sú potrebné stredne tlakové UV lampy . Ale použitím kultivovanej zmesi, ktorá vylučuje tieto organizmy, je možné splniť požiadavky pri technologických obchádzkach.

Dnes sme sa veľa dozvedeli o kontrolných mechanizmoch potrebných na zabezpečenie súladu. Seriózny dodávatelia si vyberajú odolnú UV technológiu, hľadajú transparentnosť tretej strany a vykonávajú svoje testy s vodou, ktorá obsahuje prírodné organizmy, ako Alfa Laval urobila s Alfa Laval PureBallast 3.

4. Čo pre mňa znamená možnosť inšpekcií Port State Control?

Nezrovnalosti v typovom schválení IMO viedli k rastúcim požiadavkám na kontrolný mechanizmus. Kontroly na mieste boli navrhnuté s cieľom zabezpečiť, aby systémy na úpravu vôd certifikované zo strany IMO vykonávali svoju prácu v skutočnej prevádzke. Prirodzene, zodpovednosť za kontroly spadá do zodpovednosti Port State Control.

V skutočnosti to vyvoláva toľko otázok, ako odpovedí. Napríklad:

  • Malo by plavidlu, ktoré neprešlo kontrolou na mieste, byť povolená výmena záťažovej vody?
  • Čo by sa inak malo urobiť s plavidlom, ktoré neprešlo kontrolou na mieste?
  • Ako by sa mala vykonať kontrola na mieste v praxi?

Vzhľadom na čas a praktické ťažkosti by bolo vhodnejšie ešte prísnejšie testovanie zo strany IMO oproti kontrolám na mieste. Majitelia lodí a prevádzkovatelia lodí musia byť však pripravení na možnosť kontroly na mieste a zabezpečiť, aby ich systémy na úpravu vôd fungovali.

5. Prečo je potrebná legislatíva na úpravu balastovej vody?

Výber systému na úpravu balastovej vody je ďalším veľkým rozhodnutím pri plánovaní nového plavidla alebo dodatočnej montáži, ako aj ďalšími dodatočnými nákladmi. Bez úpravy balastovej vody by sa však musela zaplatiť ešte vyššia cena.

Invázne morské druhy nie sú len nepríjemnosťou. Sú dnes označované za jednu z najväčších hrozieb pre naše oceány. Každoročne spôsobujú škody vo výške miliárd dolárov tým, že ničia rybolov a iné morské podnikania a v mnohých prípadoch ovplyvňujú podnikanie a obchod na pevnine. Niekedy si dokonca vyžiadali aj ľudské životy. (Špecifické príklady nájdete tu.)

Takže zatiaľ čo úprava balastovej vody sa môže zdať nežiaducim doplnkom k námornému priemyslu, dôsledky neprijatia opatrení sú ešte menej žiaduce.


Alfa Laval PureBallast 3 a smernice G8 upravené organizáciou IMO

Nasledujúce otázky a odpovede vysvetľujú dôsledky typového schválenia systému Alfa Laval PureBallast 3 podľa upravených smerníc G8. 

1. Aké testy boli potrebné na to, aby spoločnosť Alfa Laval získala certifikát IMO podľa upravených smerníc G8 MEPC.279 (70) 2016?

Dva dodatočné pozemné testy biologickej účinnosti, vykonané bez doby zadržania, sa museli vykonať v každej slanosti vody. Komponenty environmentálnych testov sú viac v súlade s požiadavkami americkej pobrežnej stráže (USCG). To znamená, že požiadavky sú prísnejšie v porovnaní s požiadavkami G8 MEPC.174 (58) 2008. IMO akceptuje používanie reprodukčnej metódy MPN na hodnotenie testov biologickej účinnosti, zatiaľ čo USCG vyžaduje použitie metódy CMFDA / FDA.

2. Existujú nejaké hardvérové ​​zmeny systému Alfa Laval PureBallast 3 v dôsledku upravených smerníc G8?

Na určenie slanosti, v ktorej je systém v prevádzke, je nainštalovaný senzor vodivosti. V opačnom prípade sú hardvér, prietok a spotreba elektrickej energie zvyčajne rovnaké.

3. Môže byť nainštalovaný systém Alfa Laval PureBallast 3, ktorý je v súlade so smernicami G8 2008, aktualizovaný, aby bol v súlade s upravenými smernicami G8 2016?

Aktualizácia nie je potrebná. IMO vydala uznesenie, v ktorom sa uvádza, že plavidlá, ktoré nainštalovali staršie systémy nebudú penalizované.

4. Mali by vlastníci lodí objednať systém s typovým schválením podľa upravených smerníc G8 2016 už teraz? 

Majitelia lodí by mali zvážiť, kedy systém nainštalujú. V prípade, že systém bude inštalovaný pred 28.th októbrom 2020, navrhnutý bude systém Alfa Laval PureBallast 3 s typovým schválením podľa smerníc 2008 G8. Tento systém bude plne v súlade s nariadeniami IMO, teraz aj v budúcnosti.