Pravidlá používania sociálnych sietí

Pravidlá používania sociálnych sietí a zásady moderovania obsahu pre kontá spoločnosti Alfa Laval na sociálnych sieťach

Úvod

Kontá spoločnosti Alfa Laval na sociálnych sieťach sú určené zákazníkom, partnerom, dodávateľom a širokej verejnosti, aby sa mohli spojiť so spoločnosťou Alfa Laval, vymieňať si príbehy a skúsenosti a viesť slušný dialóg.

Na to, aby sme mohli zabezpečiť pozitívne, pútavé a bezpečné prostredie, spoločnosť Alfa Laval vytvorila pravidlá používania sociálnych sietí pre všetkých, ktorí sa zapájajú do nášho obsahu/kanálov prostredníctvom komentárov, recenzií, fanúšikovských príspevkov alebo podobného verejne viditeľného obsahu. Na našich kanáloch sociálnych sietí sa snažíme vytvoriť bezpečnú a pozitívnu komunitu, preto všetkých používateľov žiadame, aby pochopili a rešpektovali nasledujúce usmernenia.

Rešpektujúca a podporujúca komunita

Chceme vybudovať pozitívnu a angažovanú online komunitu, preto vás povzbudzujeme, aby ste pridávali komentáre a komunikovali na našich kontách na sociálnych sieťach. Vítame akékoľvek otázky a komentáre vrátane zdravej diskusie, konštruktívnej spätnej väzby a návrhov. Vo vašich príspevkoch sa však držte témy a buďte k ostatným ohľaduplní.

Zásady moderovania komentárov

Spoločnosť Alfa Laval nebude tolerovať a vyhradzuje si právo odstrániť akékoľvek príspevky alebo komentáre, ktoré:

  • sú nenávistné, rasistické, xenofóbne, homofóbne, sexistické, znepokojujúce, násilné alebo nevhodné,
  • sú urážlivé, šikanujúce, vyhrážajúce alebo obťažujúce,
  • obsahujú nevyžiadaný obsah, propagačný materiál alebo prepojenia na irelevantné webové lokality tretích strán,
  • odkazujú na trestnú alebo nezákonnú činnosť,
  • sú sexuálne explicitné alebo pornografické,
  • obsahujú osobné údaje, na základe ktorých možno identifikovať konkrétnu osobu,
  • sú podvodné, čo zahŕňa nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie

Okrem toho očakávame, že všetci používatelia budú rešpektovať platné zákony a predpisy vrátane zákonov o autorských právach a duševnom vlastníctve. Od všetkých používateľov tiež očakávame, že budú dodržiavať podmienky používania služieb rôznych platforiem sociálnych sietí. Ak sa dozvieme o obsahu porušujúcom pravidlá (napr. príspevky, komentáre alebo nahrávky) na našich kanáloch, podnikneme potrebné kroky na nahlásenie a odstránenie takéhoto obsahu.

Opakované porušovanie uvedených zásad môže viesť aj k zablokovaniu možnosti jednotlivých používateľov pridávať komentáre na kanáloch spoločnosti Alfa Laval.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pridávania komentárov, pošlite nám súkromnú správu, prípadne nás kontaktujte na stránke www.alfalaval.sk/kontaktujte-nas