PureBallast
.
ballast system
ballast system
 

Žiadna iná voľba na úpravu balastovej vody nie je bezpečnejšia

Spoločnosť Alfa Laval slúži lodnému priemyslu už celé storočie a od začiatku sa zaoberala riešeniami pre záťažovú vodu. Alfa Laval PureBallast 3 je spoľahlivá voľba nielen sama o sebe, ale aj z hľadiska globálnej organizácie, ktorá za ňou stojí.

PureBallast 3 receives USCG type approval with minimized holding time

Alfa Laval PureBallast 3 has received an updated type approval from the U.S. Coast Guard (USCG). The new certificate makes it possible for vessels to deballast in United States waters with a holding time of just 2.5 hours – which is only needed when crossing between Captain of the Port Zones.

uscg approval vignete

KOTC si vyberá Alfa Laval PureBallast 3 na úpravu balastovej vody naprieč svojej flotily – vrátane VLCCs

Kuvajtská spoločnosť na prepravu ropných tankerov (KOTC) je jednou z mnohých majiteľov lodí, ktorá uprednostňuje úpravu balastovej vody UV pred elektro-chlórovaním veľkých prietokov balastovej vody. Alfa Laval PureBallast 3 bude nainštalovaný na plavidlách vo flotile KOTC, vrátane VLCCs, s prietokmi 6000 m3 / h.

Prečítajte si celý príbeh

Bezproblémová úprava záťažovej vody so systémom Alfa Laval PureBallast 3

Hoci má spoločnosť Dowa Line sídlo v Japonsku, v Amerike pôsobí už viac ako 35 rokov. Táto spoločnosť je nielen jedným z popredných japonských prevádzkovateľov nákladnej námornej dopravy na amerických trhoch, ale aj priekopníkom v oblasti úpravy záťažovej vody s rozsiahlymi skúsenosťami s prevádzkou systému Alfa Laval PureBallast 3.

Prečítajte si celý príbeh

pureballast-leading-960x960.jpg

Popredný dodávateľ a systém

Po priekopníckej aplikácii sú Alfa Laval a PureBallast najuznávanejšou voľbou pri úprave balastovej vody.

História vedenia

Alfa Laval sa zaoberá úpravou balastovej vody už viac ako desať rokov. Okrem vývoja technológie úpravy, sme zabezpečili biologické a technické kompetencie na kľúčových paneloch, ktorých úlohou je vyvíjať štandardy a vzdelávať trh.

PureBallast, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Wallenius Water, je premyslený systém, ktorý je už dávno v popredí v oblasti úpravy balastovej vody. Pôvodný systém, uvedený do prevádzky v roku 2006, bol celkom prvým komerčne dostupným riešením.

Predávaný vo veľkom a veľmi dôveryhodný

Viac ako 1600 systémov PureBallast sa been doposiaľ predalo, stovky z ktorých už boli dodané a objednané. Stovky systémov PureBallast boli nainštalované ako dodatočné vybavenie, a inštalácie boli vykonané celosvetovo v rôznych lodeniciach.

Rovnako dôležité, PureBallast bol vybraný pre rôzne typy plavidiel: kontajnerové lode, cisternové lode, lode na hromadný náklad, pobrežné plavidlá, námorné plavidlá a ďalšie.

 

Prijaté objednávky

Alfa Laval získala objednávky na PureBallast pre širokú škálu typov plavidiel, ktoré pochádzajú od majiteľov lodí, ktorí podnikajú po celom svete.

Podporované typy plavidiel

 • Lode na prepravu LPG
 • Námorné plavidlá
 • Pobrežné zásobovacie plavidlá
 • Výskumné plavidlá
 • Riečne lode
 • Lode RoRo
 • Cisternové lode
 • Zásobovacie plavidlá
 • Tankery
  • Remorkéry s kotevným zariadením
  • Lode na hromadný náklad
  • Lode na prepravu automobilov
  • Pobrežné trajekty
  • Menšie kontajnerové lode
  • Kontajnerové lode
  • Výletné lode
  • Vrtné lode
  • Všeobecné nákladné lode
  • Lode na prepravu LNG

 

PureBallast clock world.JPG

Kompletná globálna podpora

Alfa Laval je silná spoločnosť, ktorá sa s nadšením venuje zákazníkom z lodného priemyslu a ich potrebám – v oblasti riešení pre záťažovú vodu aj mimo nej.

Skutočné zameranie na morské prostredie

Alfa Laval nie je nováčikom v námornom priemysle, ale skôr svetovým dodávateľom s plným storočím námorných skúseností. PureBallast 3 bol špeciálne vyvinutý pre potreby morského prostredia, pričom na potrebách morských zákazníkov nám naozaj záleží.

Naša práca pri úprave balastovej vody je súčasťou väčšieho úsilia. Alfa Laval je odhodlaná splniť legislatívne požiadavky s funkčnými, udržateľnými riešeniami, ktoré si na palube ani nevšimnete.

Služby po celom svete

Alfa Laval je tu od začiatku až po koniec. Poradenstvo, dokumentácia, pomoc pri navrhovaní a dôkladná podpora počas nových inštalácií, dodatočných montáží a uvedenie do prevádzky sú jasnou súčasťou našej ponuky na úpravu balastovej vody.

Takže je tu neustály prístup k náhradným dielom, službám a odbornosti.

Odborníci servisu Alfa Laval sa sústredia na bezporuchové fungovanie, optimalizáciu a dostupnosť. Dostupné 24/7, naša servisná organizácia kombinuje lokálnu prítomnosť v prístavoch po celom svete s obrovskou základňou globálnych skúseností. Prostredníctvom PureBallast zmluvy o výkone a ďalších služieb, naši odborníci rozširujú výkon a zabezpečujú úsporný pokoj mysle.

Typové schválenia

Alfa Laval PureBallast 3 je typovo schválený zo strany IMO podľa upravených smerníc G8 a US Coast Guard (USCG).

Typovo schválené zo strany IMO

Všetky generácie Alfa Laval PureBallast, súčasné a predchádzajúce, majú typové schválenie zo strany IMO. Alfa Laval PureBallast 3 je prvým riešením, ktoré má byť schválené podľa upravených smerníc G8 2016, ktoré sú potrebné pre každý systém, ktorý bude inštalovaný po 28. októbri 2020. Pre systémy PureBallast inštalované pred 28. októbrom 2020 zostávajú predchádzajúce typové schválenia platné a žiadna aktualizácia nie je potrebná.

Alfa Laval PureBallast 3 je výslovne certifikovaný pre použitie vo všetkých druhoch vôd: sladkých, brakických a morských.

Typovo schválené zo strany USCG

Typovéschválenie USCG pre PureBallast bolo vydané v decembri 2016. Umožňuje PureBallast 3 vypúšťať záťaž vo vodách Spojených štátov a výslovne osvedčuje systém na použitie vo všetkých druhoch vôd: sladkých, brakických a morských. Testovanie typového schválenia sa vykonalo použitím metódy CMFDA / FDA (farbenie) a rovnakým hardvérom, spotrebou energie a prietokom ako u schválenej verzie systému zo strany IMO.

PureBallast 3 sa môže používať po dobu až piatich rokov od dátumu dosiahnutia súladu plavidla (buď pôvodného alebo rozšíreného). PureBallast 3 je akceptovaným systémom zo strany AMS a typovo schváleným systémom zo strany USCG. Ak prevádzka AMS spĺňa prevádzkové potreby plavidla, zatiaľ čo typové schválenie neplatí (napríklad pri 72-hodinovej dobe zadržania je obmedzením), potom sa môže použiť AMS (t.j. systém môže byť prevádzkovaný v režime IMO)

* PureBallast 3 Compact Flex je najnovší prírastok do produktového portfólia a momentálne prechádza procesom TA pre IMO aj USCG.

Type approvals.jpg


pureballast-class-960x480.jpg

Osvedčenia o triede

Štandardné aj Ex verzie of PureBallast boli certifikované hlavnými klasifikačnými spoločnosťami.

Osvedčenia o typovom schválení triedy

 • Americký úrad námornej dopravy (ABS)
 • Bureau Veritas (BV)
 • Čína klasifikačná spoločnosť (CCS)
 • DNV-GL
 • Kórejský námorný register (KR)
 • Lloyd’s Register (LR)
 • Register Italiano Navale (RINA)
 • Ruský námorný lodný register (RMRS)