Rafinácia ropy

Rafinácia ropy predstavuje 6-8 % celkovej priemyselnej spotreby energie, pričom náklady na energiu predstavujú v niektorých rafinériách až 50 % celkových prevádzkových nákladov. Zlepšenie energetickej účinnosti je preto nevyhnutné pre všetky rafinérie a všetky procesy so zameraním na hlavných spotrebiteľov energie. Napríklad atmosférická a vákuová destilácia ropy často predstavuje až 30 % celkovej spotreby energie rafinérie. Správna optimalizácia procesov však môže znížiť túto spotrebu až o 25 %!

Spoločnosť Alfa Laval má dlhoročné skúsenosti so spoluprácou s rafinériami pri optimalizácii týchto dôležitých procesov s cieľom maximalizovať potenciálnu účinnosť moderných riešení. Použitím kompaktných zváraných doskových výmenníkov tepla, ktoré majú až päťnásobne vyššiu účinnosť ako tradičné rúrkové výmenníky tepla, sme pomohli zákazníkom výrazne znížiť spotrebu energie a emisie CO2. To prináša aj množstvo sekundárnych výhod, ako je zvýšenie výrobnej kapacity, zlepšenie výťažnosti a kvality produktov, spoľahlivejší čas prevádzky a zníženie investičných nákladov na projekt.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Pozrite sa na čísla: potenciál energetickej účinnosti v rafinériách

Vedeli ste, že inštalované doskové výmenníky tepla Alfa Laval ušetria rafinériám 54 TWh energie ročne v porovnaní s menej účinnými konvenčnými výmenníkmi tepla? To zodpovedá zníženiu emisií CO2 o viac ako 13 miliónov ton.

Predstavte si, že by každá rafinéria prešla na efektívnejšie kompaktné zvárané doskové výmenníky tepla pre všetky svoje procesy. Mohli by sme znížiť spotrebu energie o 23 % a globálne emisie uhlíka o 245 miliónov ton. To je ekvivalent toho, čo vyprodukuje celé Španielsko za celý rok!

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Alfa Laval maximalizovať energetickú účinnosť v rafinériách? Stiahnite si našu infografiku a pozrite si ďalšie údaje.


Stiahnite si našu infografiku

Prípady zákazníkov

cleantech_refinery_case01.jpg

Plnenie environmentálnych cieľov v rafinérskom priemysle

Spoločnosť Hengli Group je jednou z najväčších čínskych rafinérií ropy a má ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti. Jej cieľom je totiž "dodržiavať vyššie normy, ako sú environmentálne predpisy čínskej vlády". Prečítajte si celý príbeh a dozviete sa, ako sa im podarilo znížiť spotrebu energie o 30 % po maximalizácii účinnosti v zariadení na destiláciu ropy v ich novej najmodernejšej rafinérii na ostrove Changxing.


Prečítajte si viac

cleantech_refinery_case02.jpg

Vylepšite a znížte: Ako vyššia energetická účinnosť v konečnom dôsledku vedie k zníženiu nákladov

Pre najväčšiu švédsku palivovú spoločnosť priniesla výmena štyroch existujúcich rúrkových výmenníkov tepla za jeden kompaktný doskový výmenník tepla od spoločnosti Alfa Laval úsporu energie vo výške 7 MW. Umožnilo to tiež znížiť emisie CO2 o 14 600 ton ročne. Pozrite si ich príbeh a zistite, ako využili odborné znalosti spoločnosti Alfa Laval v oblasti optimalizácie energetickej účinnosti v rafinériách.


Prečítajte si viac

Zvyšovanie efektívnosti u americkej jednotky v rafinácii ropy

Spoločnosť Valero Energy Corporation začínala ako malá regionálna rafinéria ropy na juhozápade USA. V súčasnosti je lídrom v tomto odvetví a stanovuje vysoké štandardy v oblasti zodpovednosti podnikov a ochrany životného prostredia. Zistite, ako im úzky vzťah so spoločnosťou Alfa Laval umožnil maximalizovať využívanie energie prostredníctvom tepelnej účinnosti, ktorá výrazne prevyšuje tradičné priemyselné normy.


Prečítajte si viac

Naše riešenia

plate_heat_exchangers_welded-plate-block.jpg

Alfa Laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc je majstrom výmeny tepla: je to technicky osvedčené, vysoko účinné riešenie pri vysokom tlaku alebo teplote, a to aj pre vysoko znečistené médiá. V kritických rafinérskych procesoch je v súčasnosti nainštalovaných viac ako 2 600 výmenníkov tepla Compabloc. Viac ako 1 000 z nich sa používa v procesoch destilácie ropy, kde ich lepšia energetická účinnosť umožňuje rafinériám znížiť emisie CO2 minimálne o 25 % v porovnaní s tradičnými riešeniami.


Viac informácií

plate_heat_exchangers_welded-spiral.jpg

Zvárané špirálové výmenníky tepla

Špirálové výmenníky tepla Alfa Laval sú navrhnuté tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie úlohy prenosu tepla s vysokým znečistením. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii eliminujú zlú distribúciu médií, čím minimalizujú usadzovanie nečistôt bez ohľadu na to, či je jedna alebo obe kvapaliny veľmi znečistené. Naše špirálové výmenníky tepla si tak vždy zachovávajú maximálnu účinnosť a dostupnosť. V niektorých procesoch, ako je hydrokrakovanie zvyškov, Vám dokonca môžu pomôcť maximalizovať mieru konverzie a výťažnosť produktu.


Viac informácií

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Výmenník tepla Packinox je ideálny na objemné kombinované rekuperácie zo vstupného a výstupného média v katalytickom reformingu a v procesoch výroby aromatických látok. Jeho tepelný výkon, vynikajúca hydraulická účinnosť a kompaktné rozmery umožňujú optimalizovať energetickú účinnosť a maximalizovať kapacitu procesu s čo najmenším vplyvom na životné prostredie. Packinox získava viac tepla pri nižších tlakových stratách cyklu ako tradičné riešenia, čo vedie k zníženiu investičných požiadaviek na výkon pece nástreku a kompresora recyklačného plynu.

Prečítajte si viac

Objavte výhody partnerstva so spoločnosťou Alfa Laval

Efektívnosť procesov v rafinériách je dnes kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti a často existujú veľké možnosti na zlepšenie. Ak navrhnete svoje rafinérske procesy tak, aby plne využívali najefektívnejšie dostupné riešenia, môžete výrazne zvýšiť ziskovosť aj udržateľnosť. So spoločnosťou Alfa Laval ako partnerom získate prístup k popredným svetovým odborným znalostiam v oblasti optimalizácie procesov. Zapojte nás už do základnej fázy návrhu procesu a využite naše jedinečné know-how.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá