Zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka

Zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka (CCU/S) bude jedným z dôležitých postupov na ceste k udržateľnému rozvoju. Zatiaľ čo malé zariadenia na zachytávanie a využívanie uhlíka existujú už desaťročia, veľké zariadenia sú čoraz bežnejšie. Po zachytení sa CO2 zvyčajne ukladá do geologických útvarov, čím sa zabráni jeho uvoľneniu do atmosféry. V mnohých priemyselných odvetviach však existujú aj riešenia na opätovné využitie zachyteného uhlíka ako spôsob zvýšenia produktivity, a tým aj ziskovosti. Jedným z príkladov je zvýšená ťažba ropy (EOR), pri ktorej sa zachytený CO2 vstrekuje do ropných vrtov s cieľom zvýšiť tlak, a tým aj zisk.

Bez ohľadu na zvolený prístup sú pre komerčnú životaschopnosť CCU/S nevyhnutné účinné technológie výmenníkov tepla. Spoločnosť Alfa Laval bola neoddeliteľným partnerom pri vývoji mnohých zariadení CCU/S pred a po spaľovaní v rôznych priemyselných odvetviach. Vďaka nášmu širokému portfóliu výmenníkov tepla pomáhame zákazníkom splniť požiadavky tohto energeticky náročného procesu, maximalizovať zachytávanie CO2 a zároveň minimalizovať spotrebu pary a požiadavky na médiá.

Carbon_Capture_Utilization_Storage_hero_image_web.jpg

Cleantech-Carbon-capture-case.jpg

Urýchlenie nákladovo efektívneho zachytávania uhlíka

Technológia výmenníkov tepla Alfa Laval zohráva významnú úlohu vo viac ako polovici svetových inštalácií CCU/S. Naše unikátne doskové výmenníky tepla Alfa Laval Packinox umožňujú rozvoj závodov, ktorý uľahčí možnosti zachytávania uhlíka pri veľkých úsporách z rozsahu. Prečítajte si tento článok a dozviete sa viac o tom, akú úlohu zohráva prenos tepla pri zachytávaní uhlíka, a o tom, ako spolupracujeme s hlavnými poskytovateľmi licencií na procesy a koncovými užívateľmi, aby sme to umožnili.


Prečítajte si viac

Naše riešenia

Spoločnosť Alfa Laval má široké portfólio výmenníkov tepla, ktoré spĺňajú energeticky náročné požiadavky aplikácií CCU/S. Môžeme vám pomôcť maximalizovať využitie energie v mnohých oblastiach vrátane lean/rich výmeny tepla, čo je najväčší potenciál využitie tepla v procese. Ponúkame tiež riešenia na minimalizáciu potreby energie a chladiacej vody pri maximalizácii účinnosti zachytávania CO2 a znížení nákladov na kompresorovú jednotku a ďalšie aparáty.

Carbon-capture-utilization_storage_chart_EN_RGB.png

widegap_left_side_640x360.png

Alfa Laval WideGap

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla WideGap sú prispôsobené na nízkotlakovú kondenzáciu. Využívajú tiež väčšiu medzeru medzi jednotlivými kanálmi, aby sa minimalizovala tlaková strata na kondenzačnej strane. Jeho jedinečná konštrukcia umožňuje maximalizovať kondenzáciu s čo najmenším množstvom pary, ktorá sa dostáva do kompresora. Tým sa znižujú investičné náklady a spotreba energie v kompresorovej jednotke. WideGap je preto vhodný na špecifické požiadavky kondenzácie a stripovacích kolón v procesoch zachytávania uhlíka.


Viac informácií

Compabloc_640x360.jpg

Alfa Laval Compabloc

Compabloc, ktorý sa používa ako varák na odstraňovanie rozpúšťadiel a regeneráciu na celom svete, je technicky osvedčené riešenie, ktoré ponúka množstvo výhod v porovnaní s tradičnými kettle výmenníkmi alebo rúrkovým výmmenníkom tepla prevádzkovaným ako termosifón. Vďaka svojim malým rozmerom a nízkej hmotnosti Compabloc zabezpečuje minimalizáciu nákladov na inštaláciu, zatiaľ čo nízky vnútorný objem môže znížiť náplň rozpúšťadiel až o 20 %. Okrem toho schopnosť pracovať pri nižšom tlaku a teplote nasýtenej pary a bez mŕtvych zón obmedzuje degradáciu rozpúšťadla na minimum.


Prečítajte si viac

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Výmenník tepla Packinox je ideálny na úlohy, pri ktorých sa vyžaduje maximálne využitie energie. Tento jedinečný výmenník tepla umožňuje navrhnúť najefektívnejšie procesy s použitím iba jedného výmenníka tepla a s minimálnym využitím priestoru. A zváraná konštrukcia výmenníka tepla Packinox ponúka najdlhšie prevádzkové intervaly a najbezpečnejšie riešenie na minimalizáciu rizika úniku rozpúšťadla.


Viac informácií

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval

Náš priemyselný rad doskových výmenníkov tepla je vhodný pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká a nákladovo efektívna rekuperácia tepla. Sú tiež vynikajúce na zníženie spotreby chladiacej vody. Sú navrhnuté na dlhodobú prevádzku a minimálnu údržbu a stanovujú úplne nové štandardy účinnosti, spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti.


Viac informácií

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Alfa Laval Hybridné chladiace veže Niagara (WSAC)

Chladiče mokrého vzduchu Niagara (WSAC®) sú chladiace a kondenzačné systémy s uzavretou slučkou, ktoré sú kombináciou vysokého výkonu, nízkych prevádzkových nákladov, kompaktných rozmerov a spoľahlivej prevádzky. Použitie vzduchu ako chladiaceho média minimalizuje teplotu na výstupe z procesu, čo ďalej minimalizuje množstvo pár, ktoré sa dostanú do kompresorového stupňa, pri zachovaní vyššej hustoty. Tým sa zabezpečia nízke investičné náklady do kompresorovej jednotky.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá