Technológia Power-to-X

Technológia Power-to-X (P2X) je kľúčovou súčasťou dekarbonizácie chemického, lodného a leteckého priemyslu. "X" sa tu vzťahuje na premenu elektrickej energie na plynné alebo kvapalné palivá alebo chemikálie vrátane e-amoniaku, e-metanolu, metánu, zeleného vodíka a syntézneho plynu. Týmto spôsobom môže power-to-X umožniť udržateľnejší priemysel, dopravu a energetiku a zároveň využiť existujúcu infraštruktúru a poskytnúť dôležité riešenie uskladňovania energie.

Spoločnosť Alfa Laval má desaťročia skúseností s dodávaním moderných riešení pre chemický priemysel. Naše rozmanité portfólio účinných výmenníkov tepla zabezpečuje nákladovo efektívnu výrobu zeleného amoniaku a zeleného metanolu v porovnaní s tradičnými metódami. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme podporiť vaše procesy.

Alfa-Laval-power-to-x

Riešenia Alfa Laval pre zelený amoniak

Amoniak je dobre známy ako základný prvok v priemysle hnojív, ale zohráva dôležitú úlohu aj v chladiacich systémoch a pri výrobe výbušnín. Nástup zeleného amoniaku dnes vytvára nové príležitosti aj v oblastiach, ako je skladovanie palív a energie.

Alfa Laval pokračuje vo svojej dlhej histórii ako partner v čpavkovom priemysle s inovatívnymi technológiami, ktoré podporujú požiadavky na zelený čpavok. Vďaka nášmu rozsiahlemu portfóliu zariadení na prenos tepla môžete nájsť optimálne riešenie pre svoje zariadenie bez ohľadu na jeho veľkosť alebo prerušovanú prevádzku. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o kritických procesných výmenníkoch tepla, ako sú kotly na odpadové teplo, parné bubny a kondenzátory amoniaku, a o tom, ako môžeme pokryť všetky Vaše potreby v oblasti chladenia a vykurovania pri snahe o maximálnu energetickú účinnosť.


Kontaktujte nás

Riešenia spoločnosti Alfa Laval pre zelený metanol

Kombinácia zeleného vodíka so zdrojom CO2 otvára cestu k zelenému metanolu. Okrem toho, že sa zelený metanol používa ako palivo alebo na uskladňovanie energie, je dôležitý aj z hľadiska znižovania emisií uhlíka vo veľkej časti chemického priemyslu.

Vďaka skúsenostiam z megalomanských závodov je spoločnosť Alfa Laval pripravená podporiť tento trh menšieho rozsahu rovnako kvalitnými riešeniami a službami. Naše kompaktné technológie sú vhodné pre širokú škálu aplikácií, ako je výroba pary, reaktorové výmenníky, výmenníky destilačných sekcií vrátane reboilerov a kondenzátorov, ako aj chladenie a vykurovanie. Úzko s vami spolupracujeme, aby sme zabezpečili, že nedôjde ku kompromisu medzi minimálnou veľkosťou a maximálnou účinnosťou bez ohľadu na kapacitu zariadenia.

Alfa Laval ponúka aj jedinečné portfólio účinných výmenníkov tepla, ktoré umožňujú zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCU/S) pri výrobe e-metanolu.


Kontaktujte nás

Partnerstvá na výrobu čistých obnoviteľných palív

Alfa Laval je investorom a partnerom spoločnosti Liquid Wind, jedinečnej spoločnosti Power-to-Fuel, ktorá vyvíja komerčné zariadenia na výrobu eMetanolu. Každé zariadenie zachytáva a koncentruje biogénne emisie oxidu uhličitého z priemyslu a kombinuje ich s vodíkom vyrobeným z obnoviteľnej elektrickej energie a vody. Výsledkom je výroba zeleného metanolu. Do konzorcia projektu Liquid Wind patria okrem spoločnosti Alfa Laval aj spoločnosti Carbon Clean, Siemens Energy a Haldor Topsoe. Naše odborné znalosti v oblasti prenosu tepla prispievajú k zlepšeniu účinnosti procesov a celkovej energetickej integrácie zariadenia. Výmenníky tepla sú inštalované ako kľúčové komponenty hlavného systému, ako aj v procesných krokoch výroby zeleného vodíka, zachytávania uhlíka a syntézy metanolu.

LiquidWind eFuel Facility

Zelený amoniak ako palivo v lodnej doprave

V auguste 2020 vydali spoločnosti Alfa Laval, Hafnia, Haldor Topsoe, Vestas a Siemens Gamesa správu "Ammonfuel - priemyselný pohľad na amoniak ako lodné palivo", ktorá vychádza z našich vlastných priemyselných skúseností a príspevkov od zoznamu kompetentných priemyselných hráčov.

Alfa Laval Sustainable solutions Power-to-X ammonia as fuel

Naše riešenia

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval

S naším širokým sortimentom rozoberateľných doskových výmenníkov tepla ľahko nájdete optimálne riešenie - bez ohľadu na kapacitu vášho závodu. Ich kompaktná konštrukcia v kombinácii s vynikajúcim výkonom pri prenose tepla ich predurčuje na použitie v prefabrikovaných moduloch alebo v tesných inštaláciách, kde si nemôžete dovoliť kompromisy v oblasti prevádzkyschopnosti alebo energetickej účinnosti. Chladiče výrobkov, vykurovanie a chladenie sú niektoré z pozícií, kde sa doskový výmenník tepla s tesnením výborne hodí pre váš projekt Power-to-X. V prípade kritických pozícií, ako sú napríklad kondenzátory amoniaku, Vám naše polozvárané modely poskytujú ešte viac možností.


Viac informácií

plate_heat_exchangers_welded-plate-block.jpg

Alfa Laval Compabloc

Výmenníky tepla Compabloc kombinujú teplotnú a tlakovú odolnosť rúrkových výmenníkov tepla s výnimočným tepelným výkonom tradičných doskových výmenníkov tepla. Kompaktný dizajn sa ľahko inštaluje a je až päťkrát účinnejší ako porovnateľný rúrkový výmenník tepla. Compabloc zvládne aj tie najnáročnejšie jednofázové a dvojfázové úlohy, ako je napríklad destilácia metanolu, čo z neho robí univerzálne riešenie pre Váš proces power-to-X.


Viac informácií

Olmi_Reforming_Process_Gas_Boiler_640x360.png

Alfa Laval OLMI

Výmenníky tepla OLMI sú vhodné na všetky požadované funkcie spätného získavania tepla v procesoch s vysokými teplotami a/alebo vysokými tlakmi, vďaka čomu sú obzvlášť vhodné na výrobu amoniaku a metanolu. Jeho výnimočná spoľahlivosť, vynikajúca produkcia a nízke CAPEX umožňujú zvýšiť energetickú účinnosť, ziskovosť a udržateľnosť. Konštrukcia OLMI v kombinácii so špičkovou technológiou zvárania umožňuje vyššiu spoľahlivosť ako porovnateľné konkurenčné riešenia, čo vedie k predĺženiu životnosti, tichej prevádzke a menšiemu vplyvu na životné prostredie.


Viac informácií

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Výmeníky tepla Packinox sú ideálne na kombinovanú rekuperáciu tepla z napájacej a odpadovej vody vo veľkých procesoch výroby amoniaku a metanolu. Vynikajúci tepelný výkon, vynikajúca hydraulická účinnosť a kompaktná konštrukcia umožňujú optimalizovať energetickú účinnosť a maximalizovať kapacitu procesu pri minimalizácii vplyvu na životné prostredie. Packinox získava viac tepla pri nižších tlakových stratách cyklu ako tradičné riešenia, čo vedie k zníženiu investícií do kapacity pece nástreku a kompresora recyklačného plynu, čím sa zabezpečí rýchlejšia návratnosť investícií.


Viac informácií

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Hybridné chladiace veže Niagara (WSAC)

Hybridné chladiace veže Niagara (WSAC®) sú chladiace a kondenzačné systémy s uzavretým okruhom, ktoré sú vyrobené na zákazku a spájajú vysoký výkon, nízke prevádzkové náklady a spoľahlivú prevádzku. Poskytujú maximálne chladenie v kompaktnej jednotke s minimálnou spotrebou vody a energie. Robustná a jednoduchá konštrukcia zaručuje aj stabilný tepelný výkon a nízke nároky na údržbu. Naše systémy WSAC možno plne prispôsobiť Vašim požiadavkám vrátane konštrukcií odolných voči korozívnym médiám, paralelného chladenia viacerých procesných prúdov, suchej a mokrej chladiacej prevádzky.


Viac informácií

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Riešenia prenosu tepla na zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka

Možno ste už počuli o zachytávaní, využívaní a skladovaní uhlíka (CCU/S), ale uvedomili ste si, že technológie, ktoré to umožňujú, existujú už desaťročia? Vzhľadom na obmedzené možnosti dekarbonizácie v odvetviach, ako sú ropa a plyn, energetika, rafinéria, petrochémia a cement, budú mať CCU/S rozhodujúci význam pre budúcnosť trhu s energiou. Objavte naše portfólio zariadení na prenos tepla navrhnutých na maximalizáciu účinnosti zachytávania uhlíka.


Viac informácií

cleantech-P2X-methanol-production.jpg

Riešenia prenosu tepla pre výrobu metanolu

Spoľahlivosť, energetická účinnosť a kvalita produktov sú pre každý závod na výrobu metanolu mimoriadne dôležité. Spoločnosť Alfa Laval má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním odborných znalostí a osvedčených zariadení a služieb majiteľom metanolových závodov. Bez ohľadu na Vaše potreby sme tu, aby sme zabezpečili bezproblémovú prevádzku.


Prečítajte si viac

cleantech-P2X-ammonia-production.jpg

Riešenia prenosu tepla pre výrobu amoniaku

Aby výrobcovia amoniaku na celom svete zostali ziskoví, musia neustále zlepšovať celkovú energetickú účinnosť. Vďaka rozsiahlemu procesnému know-how a širokej ponuke zariadení a služieb môže spoločnosť Alfa Laval pomôcť optimalizovať energeticky náročné výrobné procesy amoniaku pomocou našich kompaktných a vysoko účinných výmenníkov tepla.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá