Recyklácia

V cirkulárnej ekonomike je recyklácia poslednou fázou životného cyklu výrobku, keď sa výrobok už nedá opätovne použiť, opraviť alebo servisovať. Recyklácia nám umožňuje využiť komponenty a prírodné zdroje obsiahnuté vo výrobku a vrátiť ich späť do prevádzky. V súčasnosti sa však recykluje len zlomok materiálov, väčšina z nich putuje do spaľovní alebo na skládky. Našťastie nové procesy vytvárajú nové možnosti komerčnej recyklácie plastov, textilu, batérií, tuhého komunálneho odpadu (TKO) a ďalších.

Spoločnosť Alfa Laval je tu, aby vám pomohla s efektívnymi riešeniami separácie a vodného hospodárstva pre kroky čistenia a koncentrácie vo vašom recyklačnom procese. Tieto robustné a osvedčené technológie pomáhajú znižovať spotrebu vody a množstvo nerecyklovateľného odpadu. Na chladenie v procesoch, ako je pyrolýza a splyňovanie, ponúkame aj širokú škálu riešení na prenos tepla. Prečítajte si, ako vám môžeme pomôcť premeniť dnešný odpad na hodnotu zajtrajška.

Alfa-Laval-recycling.jpg

Cleantech-Recycling-pyrolysis-final-210303.jpg

Pyrolýza

Pyrolýza je tepelný proces, pri ktorom sa materiály rozkladajú pri zvýšených teplotách v prostredí bez kyslíka. Na pyrolýzu možno použiť prakticky akýkoľvek zdroj biomasy alebo odpadu, čo z nej robí čoraz zaujímavejšie riešenie pre trh s obnoviteľnými zdrojmi energie a recykláciou. Môže sa použiť na výrobu oleja napríklad z dreva a piliarskeho odpadu, použitých pneumatík alebo recyklovaných zmiešaných plastov. V závislosti od suroviny sa môžu vyrábať aj iné plynné a pevné produkty, ktoré poskytujú ďalšiu hodnotu.

Olej získaný pyrolýzou si pred premenou na produkty s pridanou hodnotou v nadväzujúcich procesoch vyžaduje odstránenie vlhkosti a nerozpustených častíc. Osvedčená vysokorýchlostná separačná technológia spoločnosti Alfa Laval účinne čistí pyrolýzny olej počas jednej operácie, pričom súčasne odstraňuje vodu aj častice. Ponúkame aj rozsiahle portfólio doskových výmenníkov tepla na chladenie súvisiacich pyrolýznych procesov.

Chemická depolymerizácia

Konverzia polymérov späť na ich monoméry umožňuje opätovné vytvorenie všetkých nových primárnych polymérov - bez vplyvu na trvanlivosť výrobku. V porovnaní s pyrolýzou a inými heterogénnymi metódami recyklácie si súčasné metódy depolymerizácie vyžadujú homogénnu surovinu. Spoločnosť Alfa Laval ponúka tepelné a separačné zariadenia pre procesy tepelnej depolymerizácie aj opätovnej polymerizácie produktov.

cleantech-Recycling-Chemical-depolymerization-final.jpg

cleantech_textile-recycling.jpg

Recyklácia textilu

Textilný priemysel je druhým najviac znečisťujúcim odvetvím na svete, pretože pri výrobe sa obrovské množstvo pitnej vody mení na odpadovú vodu. Recyklácia textilu na textil je jedným z dôležitých prvkov skladačky pre zavedenie cirkulárnej ekonomiky v tomto odvetví. Riešenia bezodpadového hospodárstva (ZLD) spoločnosti Alfa Laval umožňujú opätovné využitie vody pri recyklácii textilu, čím sa znižuje spotreba pitnej vody a minimalizuje sa tak vplyv na životné prostredie.

Odpad ako cenná surovina

To, čo sa dnes často považuje za odpad, sa v budúcnosti môže stať cennou surovinou. Napríklad popol zo spaľovne obsahuje vysoké množstvo soli, ktorú možno z odpadu získať a vyčistiť.
Kal sa môže použiť ako surovina na výrobu betónu. Cenné kovy, ktoré bolo predtým príliš ťažké extrahovať, sa môžu koncentrovať zo zriedených prúdov. Z odpadových vôd sa môžu vyrábať hnojivá. A to je len niekoľko z nekonečných možností, ako efektívnejšie využívať naše zdroje.

Vďaka jedinečným a pokročilým riešeniam prenosu tepla a separácie môže spoločnosť Alfa Laval umožniť efektívnejší výkon prakticky akéhokoľvek typu recyklačného zariadenia alebo prevádzky. Spolupracujeme s Vami, aby sme zvýšili produkciu Vášho závodu, postarali sa o cenný odpad a uzavreli kruh.

cleantech-Recycling-waste-as-raw-material-final.jpg

Naše riešenia

AlfaFlash 640x360px.jpg

Systémy bezodpadového hospodárstva (ZLD) Alfa Laval

Systémy bezodpadového hospodárstva (ZLD) Alfa Laval sú odolné, kompaktné riešenia navrhnuté na absolútnu minimalizáciu vypúšťania kvapalín v širokom spektre aplikácí priemyselného odpadu. Systémy ZLD optimalizujú účinnosť vody prostredníctvom kombinácie tepelných riešení a separačnej technológie, pričom jadrom zostavy je odparka AlfaFlash.


Viac informácií

Vysokorýchlostné separátory Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval ponúka ideálne možnosti odstredivej separácie pre akýkoľvek typ recyklácie. Prispôsobenie správneho zariadenia špecifickým podmienkam Vášho procesu a vstupnej suroviny je rozhodujúce pre úspech Vašej výroby. Podporíme Vás separačnou technológiou, odborným poradenstvom a radom služieb, aby sme Vám poskytli ideálne riešenie pre dlhodobý a spoľahlivý výkon podľa Vašich špecifických požiadaviek.


Viac informácií

Olmi_Reforming_Process_Gas_Boiler_640x360.png

Alfa Laval OLMI 

OLMI je veľmi spoľahlivé riešenie na rekuperáciu tepla pre chladenie syntézneho plynu. Pre kritické aplikácie, ako je výroba syntézneho plynu z odpadových plastov, je kotol na procesný plyn Alfa Laval OLMI ideálnym riešením pre spoľahlivú prevádzku. Môžete sa spoľahnúť na rýchlu návratnosť investícií vďaka spoľahlivému nástroju na zníženie vplyvu plastového odpadu na životné prostredie.

Viac informácií

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval

Energetická účinnosť je nevyhnutná na zabezpečenie finančnej návratnosti recyklačných procesov. Naše doskové a rámové výmenníky tepla s tesneniami poskytujú v týchto aplikáciách najlepší výkon a spoľahlivosť vo svojej triede. Priemyselný rad Alfa Laval je vhodný na širokú škálu úloh od ohrevu, chladenia a spätného získavania tepla až po kondenzáciu a odparovanie.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá