Chemické látky na biologickej báze

Chemické látky a materiály z rôznych zdrojov biomasy budú zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní našej závislosti od neobnoviteľných zdrojov. Stromy, rastliny, plodiny, riasy, baktérie a biologický odpad možno v rôznych tvaroch a formách použiť na výrobu širokej škály chemických látok, palív, produktov a medziproduktov na biologickej báze.

Spoločnosť Alfa Laval Vám môže pomôcť s efektívnou separáciou fermentačného výluhu, čistením po predúprave, koncentráciou cukrových tokov a lignínu, ako aj s čistením odpadových vôd a bezodpadovým hospodárstvom (Zero liquid discharge). S našou širokou škálou účinných riešení na prenos tepla a separáciu sme tu, aby sme akýmkoľvek spôsobom podporili Vaše procesy na biologickej báze.

Alfa-Laval-bio-based-chemicals.jpg

Cleantech-Resource-efficiency-cellulosic-sugars-final-210303.jpg

Celulózový cukor a etanol

Výroba cukrov a etanolu z celulózy si v porovnaní s tradičnou výrobou cukru a etanolu prvej generácie vyžaduje ďalšie separačné kroky. Vysokorýchlostné separátory Alfa Laval sa môžu použiť na odstránenie obsahu lignínu po predbežnej úprave, ako aj na odstránenie kvasiniek, zatiaľ čo odparovacie systémy sa používajú na koncentráciu prúdov cukru, lignínu a odpadovej vody na zabezpečenie optimálnych podmienok procesu s vysokou účinnosťou a na opätovné použitie vody s cieľom minimalizovať spotrebu pitnej vody.

Bioplasty

Biologicky rozložiteľné plasty z obnoviteľných zdrojov sú budúcnosťou udržateľnej výroby primárnych plastov. Spoločnosť Alfa Laval má skúsenosti s odstraňovaním buniek alebo baktérií z fermentačného výluhu na výrobu PLA (polymliečnej kyseliny) a PHA (polyhydroxyalkanoátov) pomocou vysokorýchlostných separátorov. Tento typ separácie s použitím rovnakej technológie sa používa v biotechnologickom a farmaceutickom priemysle od začiatku 80. rokov 20. storočia.

cleantech_bio-plastics.jpg

Cleantech-Recycling-pyrolysis-final-210303.jpg

Pyrolýza

Pyrolýza je tepelný proces, pri ktorom sa materiály rozkladajú pri zvýšených teplotách v inertnej atmosfére bez prístupu kyslíka. Na pyrolýzu možno použiť prakticky akýkoľvek zdroj biomasy alebo odpadu, čo z nej robí čoraz zaujímavejšie riešenie pre trh s obnoviteľnými zdrojmi a recykláciou. Môže sa použiť na výrobu oleja napríklad z dreva a piliarskeho odpadu, použitých pneumatík alebo recyklovaných zmiešaných plastov. V závislosti od suroviny sa môžu vyrábať aj iné plynné a pevné produkty, ktoré poskytujú ďalšiu hodnotu.

Olej získaný pyrolýzou si pred premenou na produkty s pridanou hodnotou v nadväzujúcich procesoch vyžaduje odstránenie vlhkosti a nerozpustených častíc. Osvedčená vysokorýchlostná separačná technológia spoločnosti Alfa Laval účinne čistí pyrolýzny olej počas jednej operácie, pričom odstraňuje vodu aj častice súčasne. Ponúkame aj rozsiahle portfólio doskových výmenníkov tepla na chladenie súvisiacich pyrolýznych procesov.

Výroba talového oleja

Klesajúci trh s papierom vyvíja tlak na celulózky, aby hľadali nové spôsoby maximalizácie ziskovosti. Pre mnohé z nich to znamená vytvorenie úplne nových a udržateľných zdrojov príjmov s využitím vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní celulózy. Tieto vedľajšie produkty sa nepovažujú za odpad, ale prispievajú k ziskovým vedľajším činnostiam pri predaji terpentínu, lignínu a najmä talového oleja.

Osvedčené separačné technológie spoločnosti Alfa Laval sú dnes dôležitou súčasťou mnohých systémov na ťažbu ropy. Umožňujú celulózkam zvýšiť výťažnosť spätného získavania talového oleja a zároveň zlepšiť kvalitu výrobkov a dokonca aj udržateľnosť ich prevádzky.

Prečítajte si prípad zákazníka a dozviete sa viac

Prečítajte si viac

Cleantech-Resource-efficiency-tall-oil-final-210303.jpg

Predúprava HVO a bezodpadové hospodárstvo ZLD

Rastlinné oleje zo sóje, repky olejnej, loja a použitého kuchynského oleja sú surovinami na výrobu obnoviteľnej nafty a leteckých palív. Hydrogenovaný rastlinný olej (HVO) sa síce môže vyrábať tradičnými rafinérskymi procesmi, ale vyžaduje si predúpravu (PTU). Táto predbežná úprava zahŕňa kroky premývania vodou, po ktorých nasleduje vysokorýchlostný separátor na účinné oddelenie vody z premývania od oleja a minimalizáciu strát suroviny. Spoločnosť Alfa Laval môže dodať kompletné jednotky na predúpravu spolu so systémom bezodpadového hospodárstva, ktoré zabezpečuje opätovné využitie vody v rámci premývacieho procesu.

Naše riešenia

Cleantech-Recycling-separators-final-210303.jpg

Riešenia vysokorýchlostnej separácie

Spoločnosť Alfa Laval ponúka ideálne možnosti odstredivej separácie pre všetky typy chemických procesov na biologickej báze. Pre úspech Vašej výroby je rozhodujúce správne prispôsobenie zariadenia špecifikám procesu, výber organizmu, suroviny a fermentačného média. Vieme Vám pomôcť s riešeniami separácie, ktoré vyhovujú všetkým možným kombináciám okolností a požiadaviek.


Viac informácií

Riešenia na odparovanie

Na odparovanie ponúka spoločnosť Alfa Laval kompletné systémy optimalizované pre Vaše špecifické podmienky. Sú napríklad Vašou prioritou nízke kapitálové výdavky? Alebo je dôležitejšie minimalizovať spotrebu pary a dosiahnuť čo najnižšie prevádzkové náklady z dlhodobého hľadiska? V každom prípade môžeme navrhnúť systém, ktorý bude najlepšie vyhovovať Vašim potrebám.


Viac informácií

Systém bezodpadového hospodárstva

Systémy bezodpadového hospodárstva ZLD sú odolné a kompaktné riešenia navrhnuté na absolútnu minimalizáciu vypúšťania kvapalín v širokom spektre aplikácií priemyselných odpadov. Systémy ZLD optimalizujú účinnosť spotreby vody prostredníctvom kombinácie tepelných riešení a separačnej technológie, pričom ústredným prvkom zostavy je odparka AlfaFlash.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá