Spracovanie tukov a olejov | Alfa Laval

Spracovanie tukov a olejov

Alfa Laval ponúka všetko, čo potrebujete k extrakcii oleja a tukov z akejkoľvek olejniny. Alfa Laval je poprednou svetovou spoločnosťou vo vysoko špecializovanej oblasti systémov a zariadení na výrobu rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Našimi modernými a často patentovanými technológiami určujeme vývoj celého priemyselného odvetvia a umožňujeme vám prispôsobiť výrobu zmenám v dopyte.

fat and oil processing 640x360

Spracovanie tukov a olejov

Dodávame riešenia pre odslizený olejov, neutralizáciu, odparafínované, bielenie, odkalovanie, deodorizáciu, hydrogenácii, odkyslenie a oddelenie tukov na výrobu mydla.

Vďaka našim riešeniam a nášmu výrobnému know-how získate potrebou flexibilitu pre rýchlu reakciu na sezónne zmeny v dopyte, na vývoj na jednotlivých trhoch a na celosvetovú komodizaci základných poľnohospodárskych výrobkov.

Alfa Laval poskytuje flexibilné riešenie, ktoré vám umožnia rýchlo, účinne a spoľahlivo prispôsobiť výrobu meniacim sa požiadavkám a špecifikáciám spotrebiteľov.

TocoBoost - Nominated for Danish Industry's Product Award 2015

Alfa Laval TocoBoost has been nominated for Danish Industry's Product Award 2015. A new technology that can extract valuable nutrients such as Vitamin E in the production of edible oil - nutrients that otherwise would be lost.