Tuky a oleje pre biopalivá | Alfa Laval

Tuky a oleje pre biopalivá

Iba zhruba dve tretiny svetovej produkcie tukov a olejov sú upravované na potraviny pre ľudí alebo na krmivo pre zvieratá. Zvyšok je možné využiť buď priamo na výrobu energie spaľovaním, alebo ako surový materiál na výrobu biopalív a oleochemikálií. V niektorých prípadoch sú tieto palivá považovaná za výhodnejšiu alternatívu palív fosílnych.

Processing of fats and oils in biofuel production

Plnenie individuálnych požiadaviek

Technológie, ktoré Alfa Laval ponúka, vám pomôžu zvýšiť vaše šance medzi spracovateľmi tukov a olejov, už je premieňajú na najrôznejšie druhy biopalív.

Ucelené systémy Alfa Laval pre predbežnú úpravu môžu byť nastavené tiež na spracovanie olejov ako pre potravinárske účely, tak na výrobu zložiek biopalív. K dispozícii sú štyri rôzne procesy prípravy:

  • parný destilácia (stripovanie)
  • alkalická neutralizácia pre odstránenie voľných mastných kyselín
  • enzymatické odslizený v prípade, že odstránenie kyselín nie je potreba
  • účinné spracovanie glycerolu (AGT)

Zariadenia Alfa Laval sú prispôsobená presne podľa povahy čiastkových výrobných procesov našich zákazníkov.
Riešenia na kľúč na výrobu bionafty a oleochemikálií.

Výrobné linky Alfa Laval sú systémy na kľúč pre výrobu bionafty z celej rady olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu podľa požiadaviek normy ASTM6751 alebo EN14214.

Bionafta vyrábaná všestrannými a modulárnymi systémy postupne nahrádza naftu vyrábanú z fosílnych palív. Prvotné spracovanie sa môže použiť aj na zníženie obsahu voľných mastných kyselín (FFA) a výrobe oleochemikálií.

Spracovanie glycerolu (AGT)

Výrobcovia bionafty, kafilérie a spoločnosti spracúvajúce použité stolný oleja (Učo) môžu využiť na primárnemu spracovanie zariadenie pre účinné spracovanie glycerolu (AGT).

Energeticky úsporným procesom AGT sa s nízkymi nákladmi premení vedľajšie produkty s vysokým obsahom FFA a nízkou hodnotou na neupravený rastlinný olej (SVO) s nízkym obsahom FFA, ťažký vykurovací olej (HFO) alebo oleochemikálie.

Transesterifikácia

Alfa Laval dodáva rôzne typy systémov na výrobu bionafty, ktoré môžu pracovať s jedlými tukmi a olejmi alebo lacnými nejedlými produkty na báze tukov, olejov a mazív (FOG):
• Technológia transesterifikácia pre kontinuálnu výrobu bionafty "Virgin oil"
Technológie na výrobu bionafty po šaržiach "Multi-feedstock"