Tuky a oleje pre biopalivá

Vďaka desaťročiam skúseností s rafináciou rastlinných a živočíšnych tukov a olejov ponúka spoločnosť Alfa Laval najširšie portfólio technológií na trhu na rozšírenie technických možností a komerčnej životaschopnosti prevádzok na spracovanie biopalív. Naše technologické linky sú vždy optimalizované podľa požiadaviek vášho trhu a miestnych podmienok. Takto pre vás zabezpečujeme dokonalé riešenie pre čo najspoľahlivejší – a najziskovejší – výkon pri spracovaní.

Processing of fats and oils in biofuel production

Jednotka v spracovaní biopalív

  • Kompletný sortiment riešení spracovateľských fáz predbežnej úpravy pri produkcii bionafty FAME a HVO
  • Možnosť konfigurácie pre rôzne vstupné suroviny, čím sa zabezpečí čo najväčšia flexibilita spracovania
  • Konzultácie s poprednými odborníkmi z odvetvia, ktoré vám pomôžu navrhnúť a optimalizovať vašu technologickú linku
  • Skutočne globálna servisná sieť s komplexnou ponukou, ktorá pokrýva celý životný cyklus vášho zariadenia
  • Neustály pokrok s cieľom zlepšovať kvalitu produktov, energetickú účinnosť a udržateľnosť a zároveň znižovať vaše prevádzkové náklady

Na produkciu bionafty FAME a HVO sa ročne použije 45 miliónov ton rastlinných olejov a živočíšnych tukov. Až 35 miliónov ton z toho tvoria palmový, sójový a repkový olej. Ďalších 5 až 6 miliónov ton vstupných surovín pochádza z rôznych odpadových tokov, ako sú napríklad použité kuchynské oleje. Zvyšok tvorí prevažne loj, ktorého použitie sa zvyšuje, najmä na obnoviteľné palivá typu HVO.

V niektorých prípadoch sa tuky a oleje môžu spaľovať priamo po úprave obsahu mastných kyselín a nečistôt na výrobu elektriny a tepla. Na použitie v dieselových a prúdových motoroch však musia biopalivá spĺňať prísne požiadavky na vlastnosti takýchto palív, čo si vyžaduje úpravu transesterifikáciou alebo hydrolýzou. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako môžeme podporiť vašu prevádzku.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

Komplexné riešenia na splnenie vašich individuálnych požiadaviek

Linky spoločnosti Alfa Laval na predbežnú úpravu sú zvyčajne nakonfigurované pre viacero vstupných surovín, aby sa umožnila široká škála možností spracovania. Vďaka tomu sú vhodné pre nadväzujúci proces produkcie biopalív. Hlavné kroky predbežnej úpravy, ktoré sa v závislosti od požiadaviek kombinujú rôznymi spôsobmi buď pri chemickej, alebo fyzikálnej rafinácii, sú:

  • Alkalická neutralizácia na odstránenie voľných mastných kyselín ako mydiel
  • Odstraňovanie glejovitých látok pomocou kyseliny, ktoré sa pri niektorých olejoch môže vylepšiť pomocou enzýmov
  • Adsorpcia (bielenie) v prípade spracovania tukov a olejov na biopalivá HVO
  • Odkyslenie, odstránenie mastných kyselín pomocou stripovania parou vo vákuu
  • Časti procesu na redukciu chloridov a polyetylénu, čo sa vyžaduje pre niektoré vstupné suroviny HVO

Každú technologickú linku vždy prispôsobíme vašim špecifickým miestnym podmienkam. To znamená, že pri navrhovaní vášho riešenia berieme do úvahy celý rad faktorov vrátane typu a kvality vstupných surovín, zdrojov (ako je energia, para, technologická voda), špecifikácií odpadových vôd, dostupného priestoru na pozemku, ako aj platných predpisov a noriem. Vašu novú linku môžeme pripraviť aj na budúcu modernizáciu, aby sa v budúcnosti ľahko rozširovala.

Ďalšie časti procesu môžu mať význam pre určité typy surovín, najmä pokiaľ ide o predbežnú úpravu HVO. To môže zahŕňať odstraňovanie chloridov (prevencia korózie) alebo odstraňovanie stôp polyetylénu (v prípade niektorých odpadových živočíšnych tukov, aby sa zabránilo ich zaneseniu do nadväzujúcich fáz). Ak máte záujem o ďalšie informácie o takýchto častiach predbežnej úpravy, kontaktujte nás.

Total solutions to meet your individual requirements
.

FAME biodiesel pre-treatment systems.jpg

Systémy predbežnej úpravy bionafty FAME

Spoločnosť Alfa Laval je popredným partnerom producentov bionafty na celom svete a ponúka široké spektrum riešení na predbežnú úpravu tukov a olejov používaných pri produkcii biopalív.


Zistite viac o našich riešeniach na predbežnú úpravu bionafty

3xoil.gif

Systémy predbežnej úpravy HVO

Systémy predbežnej úpravy HVO spoločnosti Alfa Laval umožňujú producentom využívať širokú škálu tukov a olejov, pričom zabezpečujú, že vstupná surovina neobsahuje nečistoty a má vyváženú úroveň voľných mastných kyselín.


Zistite viac o našich riešeniach predbežnej úpravy HVO

Fat and oil processing

Riešenia na rafináciu jedlého oleja

Spoločnosť Alfa Laval ponúka celý rad riešení na rafináciu všetkých druhov jedlých olejov. Pozrite sa, ako môžete vďaka našim inovatívnym riešeniam zabezpečiť vysokú kvalitu a výťažnosť produktov, ako aj minimálne výrobné straty a nízku spotrebu energie.


Prečítajte si viac o rafinácii jedlého oleja

 

Produkcia palív z obnoviteľných zdrojov

Zistite, ako môžu inteligentné konštrukčné riešenia pomôcť zlepšiť udržateľnosť a ziskovosť zariadení na produkciu nafty z obnoviteľných zdrojov.

.

Kľúčové zložky na spracovanie biopalív

Dokumenty

>