Pivovar – výzvy a riešenia

Priemyselné zariadenia pre efektivitu pivovaru

Vysoká spotreba energie a vody, strata prísad či znehodnotenie sú iba niektoré z najčastejších problémov pri výrobe mladiny. Čistenie a znečistenie môžu tiež ovplyvniť časy spracovania a potom je tu problém, čo robiť s mlátom a použitým zrnom.

Spoločnosť Alfa Laval ponúka výnimočné riešenia bežných problémov, ktoré zabezpečia efektivitu a vynikajúci výkon pri komerčnom varení piva.

.

Príprava mladiny

Výzva

 • Príliš vlhké použité zrno

Riešenie

Riešenie

 • Dehydrované použité zrno s vlhkosťou do 70 %

Výzva

 • Vysoká spotreba energie

Riešenie

Riešenie

 • Zníženie spotreby energie až o 40 % vďaka opätovnému využitiu energie z varenia mladiny na ohrev ďalších várok

Výzva

 • Slabý prenos tepla v dôsledku znečistenia varnej kade a nedostatočného čistenia

Výsledok

 • Výmena umývacích hlavíc za rotačné tryskové hlavice, ktoré vyčistia všetky vnútorné povrchy varnej kade od pritekajúcich častíc, pomôže zvýšiť efektivitu a hygienu pivovaru.
.

Vír

Výzva

 • Kvalita mladiny
 • Strata mladiny
 • Neúčinná sekvencia separácie mláta
 • Príliš vlhké mláto spôsobujúce problémy ďalej v toku a pri likvidácii

Výsledok

 • Zlepšená čistota mladiny pred chladením
 • Opätovné získavanie mladiny stratenej vo forme mláta zvyšuje celkovú ziskovosť
 • Kratšie časy spracovania a lepšia separácia mláta
 • Výrazne suchšie mláto (ktoré potom možno predať ako prísadu do krmiva pre zvieratá)
 • Menšie riziko znečistenia chladiča mladiny
 • Obmedzenie preplachovania a spotreby energie medzi jednotlivými várkami
.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.