Commercial brewing

Alfa Laval ponúka širokú škálu osvedčených komerčných pivovarníckych zariadení a riešení, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na účinnosť, spoľahlivosť a konzistenciu v priemyselnom meradle. Naše znalosti, ssystémy a technológie, nové či modernizované, vám umožňujú jemne doladiť citlivú výrobnú rovnováhu v komerčnom procese varenia piva s cieľom zvýšiť ziskovosť, spotrebovať menej energie a vody, znížiť množstvo odpadu a vyrábať unikátne pivá.

commercial brewing tank farm 640x360

Komerčné pivovarnícke riešenia – varenie piva v priemyselnom meradle

  • Profesionálne pivovarnícke riešenia pre pivovarníkov založené na osvedčených technikách pivovarov
  • Osvedčené výsledky pri zvyšovaní ziskovosti a znižovaní spotreby vody a energie
  • Flexibilita umožňujúca rýchlo reagovať na nové trendy v pivovarníctve
  • Globálna servisná sieť profesionálnych odborníkov na varenie piva, ktorá vás podporuje prostredníctvom znalostí o procesoch a náhradných dielov
Naše riešenia komerčného varenia piva, od jednotlivých komponentov a procesných modulov až po projekty na kľúč, sú navrhnuté a vyrobené tak, aby umožňovali dôkladne kontrolovať varenie piva a zároveň poskytovali flexibilitu umožňujúcu variť pozoruhodné pivo.
.
.

Osvedčené riešenia pre váš komerčný proces varenia piva

 

Flowchart Commercial brewing
.
.

Odstránenie problémov pri varení piva pomocou našich pivovarníckych zariadení

Súčasťou každodenného života pivovarníkov je zlepšovanie prevádzky – od pivovaru až po balenie. Prírastkové zlepšenia v oblasti výťažnosti mladiny, straty piva alebo spotreby vody môžu priniesť podstatné úspory z dlhodobého hľadiska. Pozrite sa, ako naše odborné znalosti o procese varenia piva, pivovarnícke riešenia a jednotlivé komponenty pre každú fázu procesu pomáhajú obísť a prekonať bežné problémy v pivovarníckom procese.

 

Pivovar

Opätovné získavanie mladiny, obmedzenie odpadu, úspora energie a zlepšenie efektivity a hygieny pivovaru

Industrial equipment for brewhouse efficiency 640x360

Studený blok

Opätovné získavanie piva, skrátenie fermentácie a dozrievania, zlepšenie hospodárenia s kvasnicami, odberu vzoriek a ďalších procesov

Brewing a better yeast 640x360

Filtrácia a úprava

Zabránenie znehodnoteniu, zlepšenie kvality piva a diverzifikácia produktov

Beer filtration 640x360

Podporné zariadenia

Optimalizácia sekvencií čistenia, zníženie celkovej spotreby energie a chemikálií

Utilities and cleaning 640x360
.
.

Join our webinars

Our brewery experts look forward to sharing with you our knowledge and passion.

Key-visuals herobanner brewery EN 640x360

Dovoľte, aby sme vám pomohli

Dovoľte, aby sme vám pomohli

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.