2022-02-14 ProductNews

9 tipov od spoločnosti Alfa Laval na návrh studeného bloku pivovaru

Plánujete rozšíriť fermentačnú časť Vášho pivovaru navrhnúť novú?  Uistite sa, že ste zvolili komplexný prístup pre modernú, efektívnu, udržateľnú a na údržbu nenáročnú inštaláciu.

 

Tu je deväť tipov, ktoré treba mať na pamäti pri návrhu studeného bloku pivovaru, aby znížil náklady na energiu a vodu a dal sa ľahko rozšíriť pri zvýšení kapacity.

 

1. Optimalizujte využitie priestoru kvasnej pivnice

Umiestnite technologické zariadenia tak, aby ste uľahčili inštaláciu a servis. Zvážte vedenie a vzdialenosti potrubí, aby ste minimalizovali náklady na čistenie, straty pri odsávaní a celkovú spotrebu médií. Myslite na budúce rozšírenia a na nákladovo najefektívnejší spôsob pridávania nových nádrží a potrubí.


2. Zoskupte kvasné tanky

Ušetrite čas a peniaze skrátením dĺžky potrubia a použitých zariadení. Pomôže to optimalizovať výrobný plán a skrátiť potrebný čas čistenia.


3. Pri plánovaní kvasných tankov myslite na flexibilitu procesu

Čím väčší je rozsah zoskupených tankov a usporiadanie jednotlivých blokov, tým väčšia je flexibilita kvasnej pivnice.


4. Navrhnite rozloženie potrubia bez prekážok tak, aby pokrývalo všetky potrebné miesta.

Dbajte na to, aby ste ponechali dostatočný priestor pre budúce potrubia, chodníky, priestory na údržbu, elektrický hardvér a kabeláž atď. Potrubie navrhnite tak, aby sa počas čistenia za horúca umožnila tepelná rozťažnosť, čím sa zabráni poškodeniu zariadenia a potrubia.


5. Zvoľte tanky, ktoré sú namontované na doske, namiesto tankov na nohách.

Znížte mieru zložitosti tým, že jedna skupina sa sústredí na konštrukciu nádrže a glykolového potrubia nad betónovou doskou a druhá skupina sa zameria na montážne práce pod doskou. Tým sa urýchli inštalácia a zvýši bezpečnosť na stavenisku.


6. Nechajte si navrhnúť najmodernejšie technológie zoskupenia ventilov

Smer toku produktu. Zvážte použitie samostatného vratného potrubia tanku oddeleného od samotnej nádrže a slučky. Tým docielite úplnú flexibilitu procesu, znižite straty pri odsávaní, zlepšíte možnosti čistenia (CIP), čím zvýšite kvalitu výsledného produktu. Alebo použite vertikálne zhluky ventilov s priamym potrubím spájajúcim nádrž s miestom vypúšťania a vratkou CIP. Ďalšou možnosťou je použitie ventilového zoskupenia s kombinovanou slučkou, kde potrubie spätného odvodu CIP slúži ako potrubie pre odvod produktu do druhej nádrže, čím sa zlepšuje čistenie, znižuje spotreba vody a straty produktu.
Pre vedenie CIP a plynu si môžete vybrať medzi vertikálnym vedením pre kompaktnú, ľahkú a na údržbu nenáročnú inštaláciu alebo horizontálnym ventilovým zoskupením s dvojsedlovými zmiešavacími armatúrami.    


7. Zvarte vzorkovací ventil priamo do vzorkovacieho potrubia.

Ručný odber vzoriek? Alebo automatický odber vzoriek? Ak chcete dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi nákladmi a úrovňou automatizácie, privarte vzorkovací ventil priamo na vzorkovaciu linku. Použitím klapky sa vzorkovacie potrubie a ventil čistia súčasne s nádržou počas CIP, a preto nie je potrebné, aby obsluha manuálne pripájala vzorkovací ventil pri CIP; ide o časovo úspornú výhodu, ktorá zabezpečuje hygienu procesu a bezpečnosť produkcie.


8. Automatizujte riadenie prekvasenia v kvasných tankoch

Zvýšte účinnosť svojej fermentačnej pivnice pomocou automatizovanej kontroly prekvasenia.
Nákladovo efektívna automatizácia kontroly hustoty pomocou senzorov vibrácií vo fermentačných nádržiach znižuje počet manuálnych úkonov a riziko ľudskej chyby a zlepšuje štandardizáciu a kvalitu výrobkov.  


9. Používajte konštrukčné sety

Vopred pripravené schémy potrubí a prístrojov zjednodušujú proces projektovania a zároveň zabezpečujú prevádzkovú bezpečnosť, flexibilitu výroby, vysoké hygienické normy a kvalitu výrobkov.

Štítky

All

Súvisiace informácie: