Arctigo

Servisné služby Alfa Laval

So servisom Alfa Laval úplne bez starostí

Rovnako ako nové auto potrebuje servis a pravidelnú údržbu, aj technické zariadenia potrebujú náležitú starostlivosť, aby mohli počas celého obdobia svojej životnosti podávať čo najvyšší výkon. 360° portfólio servisných služieb Alfa Laval ponúka všetky druhy servisných úkonov pre udržanie vysokej výkonnosti, bezporuchovosti a výrobnej efektivity vášho zariadenia Alfa Laval počas celej doby jeho životnosti.

S vami počas celej životnosti vášho zariadenia

Partneri z Alfa Laval sú s vami počas celého obdobia životného cyklu vášho zariadenia – od inštalácie a uvedenia do prevádzky cez vykonávanie údržby a monitorovanie zariadenia v prevádzke až po repasiu a prípadnú prestavbu. Našou prioritou je nepretržite optimalizovať výkon vášho zariadenia.

Naša globálna servisná sieť

Počas viac ako 130 rokov existencie našej spoločnosti sme vybudovali sieť servisných centier, ktoré sú orientované na špecifické podmienky miestnych trhov. Naši servisní technici sú tak pripravení pomôcť svojim zákazníkom takmer v 100 krajinách sveta a pritom sa s nimi rozprávať ich rodným jazykom. V praxi sme schopní úspešne vyriešiť aj tie najkomplexnejšie problémy. 

 Ďalšie informácie o servisných službách Alfa Laval 

Produkty Alfa Laval Arctigo

Bližšie technické informácie o priemyselných chladičoch vzduchu Arctigo 

Alfa Laval v oblasti chladenia a klimatizácie